Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
 

Hvad gælder for mig?

SØG PÅ ADRESSE
SØG PÅ MATRIKELNUMMER

Kom godt i gang

Holbæk Byråd har besluttet, at Kommuneplan 2013-2025 skal være digital. Herved understøtter vi kommunens satsning på det digitale medie, samtidig med at vi sparer store papirmængder, hvilket både gavner miljøet og økonomien.

Som introduktion og supplement til den digitale kommuneplan har Holbæk Kommune udarbejdet et resumé, som giver et indtryk af byrådets prioriteringer for den fysiske udvikling.

Se resuméet her.

Hvordan du navigerer rundt i kommuneplanen, kan du læse mere om ved at klikke i feltet "Om kommuneplanen".

Byrådet behandlede og vedtog kommuneplanen på byrådsmødet den 18. december 2013. Som bilag til dagsordenspunktet findes bl.a. en hvidbog og en samlet oversigt over indkomne høringssvar. Her kan du læse om byrådets behandling af Kommuneplan 2013-25 (se pkt. 215).

Planer

Nedenstående planer er vedtaget som en del af kommuneplanen.

> Helhedsplaner
.................................................

> Landskabsplan
.................................................

> OSD-redegørelse
.................................................

> Miljøvurdering
.................................................


Baggrundsmateriale 

> Boligbyggeprogram for Holbæk Kommune
.................................................

> Samlet opgørelse for erhvervsrestrummelighed
.................................................

> Detailhandelsstrategi for Holbæk Kommune
.................................................

Søgeresultat


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk