Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Kom godt i gang
Kom godt i gang Plansystemet Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanens indhold Printvenlig version af kommuneplanen
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Forside Om kommuneplanen

 

Læsevejledning

Velkommen til Holbæk Kommunes digitale kommuneplan.

Holbæk Byråd har besluttet, at Kommuneplan 2013-2025 skal være digital. Herved understøtter vi kommunens satsning på det digitale medie, samtidig med at vi sparer store papirmængder hvilket både gavner miljøet og økonomien.

Endelig giver det digitale medie mulighed for en løbende opdatering af kommuneplanen i takt med at der sker ændringer, eksempelvis vedtagelsen af nye kommuneplantillæg.

Hvordan finder man rundt i kommuneplanen? 

Den digitale kommuneplan er opbygget brugervenligt. Det skal være nemt og hurtigt at finde frem til det, som har relevans for netop dig.
Kommuneplanen har fire indgange – svarende til de fire øverste faner (fanen "Tillæg" undtaget).

Hver fane har sin egen forside - en navigationsside - der kort beskriver indholdet. Fra forsiden kan du klikke dig videre ind i kommuneplanen enten via billeder eller den blå tekst øverst. Forsiden indeholder også en liste over baggrundsmateriale, relevante planer og politikker (links) samt en søgefunktion, der giver dig adgang til at se hvilke forhold der gælder for dig og dit lokalområde.

Under første fane 'Forside', kan du via 'Om kommuneplanen' finde fanerne 'Kom godt i gang', 'Plansystemet', 'Hvad er en kommuneplan?', 'Kommuneplanens indhold' og 'Printvenlig version af kommuneplanen'.

Under anden fane 'Hovedstruktur' finder du 'Kommunen i hovedtræk', hvor du via en række underfaner kan læse om byrådets overordnede mål for kommunes udvikling i de kommende 12 år og hvilke værdier der ligger til grund for målene. Fra hovedstrukturens forside er der ligeledes link til 'Planberetningen' og 'Udviklingsstrategien', som er byrådets svar på en planstrategi, som danner afsæt for denne kommuneplan.

Under tredje fane 'Temaer' finder du kommuneplanens otte temaer: Bymønster & Byudvikling, Erhverv & Detailhandel, Trafik, Natur & Landskab,  Landsbyer & Kulturmiljøer, Skov & Landbrug, Kultur & Fritidsliv og Forsyning & Tekniske anlæg. Hvert tema indeholder en indledning, der kort beskriver byrådets mål for temaet og en række undertemaer. De enkelte undertemaer er opbygget ens med retningslinjer, bemærkninger til retningslinjer, baggrund for retningslinjer og et dynamisk temakort, hvori du kan zoome ind/ud og navigere rundt.

Under fjerde fane 'Lokalområder' finder du de 18 lokalområder, som kommunen er opdelt i. Hvert af de 18 lokalområder indeholder en beskrivelse af den ønskede fremtidige udvikling, de lokale kvaliteter og fakta om lokalområdet. Du kan også finde den præcise angivelse af anvendelse, bebyggelsens art og omfang mv. i kommuneplanens rammer, som danner grundlag for, hvad der kan bestemmes i lokalplanen. For hvert emne følger et interaktivt rammekort, hvori du kan zoome ind/ud og navigere rundt.

Fanebladene og brødkrummen 'Du er her' fortæller dig, om du bevæger dig rundt i hovedstrukturen, temaerne, rammerne eller om kommuneplanen. Farer du vild på hjemmesiden, kan du altid vende tilbage til forsiden ved at trykke på fanen "Kommuneplan" i venstre side af skærmen.

Planordbog

Er der et ord eller et begreb i Kommuneplan 2013-25, som du gerne vil have uddybet, kan du kigge i Planordbogen - linket finder du også i den blå boks nederst på forsiden.

 

Teknisk support

Oplever du tekniske problemer i kommuneplanen, kan du søge efter en løsning på siden

Hjælp til tekniske spørgsmål.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk