Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Kommuneplanens indhold
Kom godt i gang Plansystemet Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanens indhold Printvenlig version af kommuneplanen
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Forside Om kommuneplanen Kommuneplanens indhold

Kommuneplanens indhold

Kommuneplanen består af tre dele:

Kommunens hovedstruktur, der beskriver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen.

Retningslinjer for arealanvendelse (Temaer) er grundlaget for kommunens administration. Retningslinjerne og de udpegninger der er foretaget hermed, oplyser hvilke hensyn Byrådet tager i afvejningen af en ansøgning om tilladelse eller dispensation efter lovgivningen.

Rammerne for lokalplanlægning (Lokalområder) angiver kommunens intentioner med de enkelte delområder. Rammerne indeholder bestemmelser for blandt andet anvendelse, bebyggelsens art og størrelse, erhverv og grønne områder. Der kan ikke lokalplanlægges for emner eller områder, der ikke er opstillet kommuneplanrammer for. Der er således en nøje sammenhæng mellem lokalplanlægningen og kommuneplanens rammedel.

Kommuneplanen skal desuden indeholde kort, der knytter sig til ovenstående retningslinjer og rammer.

Endelig skal kommuneplanen ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger. Redegørelsen har en oplysende eller forklarende karakter og danner baggrund for forståelsen af kommuneplanens bestemmelser.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk