Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Plansystemet
Kom godt i gang Plansystemet Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanens indhold Printvenlig version af kommuneplanen
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Forside Om kommuneplanen Plansystemet

Plansystemet

Kommuneplanen er kommunens overordnede plandokument. Den er bindeledet mellem på den ene side landsplanlægningen og de regionale udviklingsplaner, og på den anden side de lokalplaner, der fastsætter bestemmelser for anvendelsen af den enkelte ejendom.

Minimum hvert fjerde √•r skal byr√•det vedtage og offentligg√łre en strategi for kommunens udvikling. Strategien skal indeholde byr√•dets vurdering af og strategi for kommunens udvikling, samt en beslutning om kommuneplanrevisionens omfang. Kommuneplanen udarbejdes i direkte forl√¶ngelse heraf.

Plansystemet er opbygget heirarkisk, hvor hvert niveau fastl√¶gger rammerne for det underliggende niveau. Kommuneplanen er b√•de underordnet landsplanl√¶gningen og de regionale udviklingsplaner. Det vil sige, at kommuneplanen skal holde sig indenfor de rammer, der udstikkes p√• landsplan gennem landsplandirektiver, statens interesser i kommuneplanl√¶gningen og¬† landsplanredeg√łrelsen. Desuden m√• kommuneplanen ikke stride imod intentionerne i de regionale udviklingsplaner.

Staten fastl√¶gger de overordnede rammer for planl√¶gningen. Det sker i form af landsplanredeg√łrelse efter hvert nyvalg, en oversigt over statslige interesser og i form af landsplandirektiver.

Regionerne udarbejder en regional udviklingsplan (i Region Sj√¶lland kaldet "Den regionale udviklingsstrategi"), som vedtages politisk i Regionsr√•det. Den regionale udviklingsplan skal beskrive den fremtidige udvikling for regionens byer, landdistrikter og udkantsomr√•der. Ud fra en helhedsvurdering skal planen s√¶tte visioner og pejlem√¶rker for en samlet udvikling af regionen p√• tv√¶rs af sektoromr√•der, som natur og milj√ł, erhverv og turisme, besk√¶ftigelse, uddannelse, kultur, sundhed, mv.

Kommunerne planlægger for udviklingen i byerne og det åbne land i overensstemmelse med de overordnede statslige interesser og regionsrådets visioner. Hermed samles trådene i kommuneplanerne. Kommuneplanen indeholder rammer for indholdet af lokalplaner samt retningslinjer for arealanvendelsen for emner, der ikke realiseres gennem lokalplanen.

Lokalplanerne er det sidste led i plansystemet. Lokalplanerne har direkte retsvirkning over for ejere og brugere.

Diagram af plansystemet


Diagram over det danske plansystem
 

>¬†Se Landsplanredeg√łrelse her

> Se Oversigt over statslige interesser her

> Se Den regionale udviklingsstrategi for Region Sjælland her


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk