Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
På vej mod Forslag til Kommuneplan 2013-25
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Forside På vej mod Forslag til Kommuneplan 2013-25

Et af hovedformålene med kommuneplanlægning er, at byrådet får mulighed for at samarbejde med borgere og erhvervsliv om at tilrettelægge en udvikling, der tilgodeser flest mulige. Det betyder, at Holbæk Kommune i henhold til planloven har pligt til at inddrage borgerne, interesseorganisationer og erhvervslivet i udarbejdelsen af et nyt kommuneplanforslag.

Planspørgsmål er således blevet debatteret grundigt både lokalt og tværgående i debatfasen i marts 2012. Som afsæt for debatten havde Holbæk Kommune udarbejdet et debatoplæg, der satte fokus på fem emner, som byrådet vurderede ville få særligt betydning for kommuneplanarbejdet.

Du kan se debatoplægget her.

Holbæk Kommune modtog 36 skriftlige bidrag i debatfasen. Alle bidragene er sammen med referater, byskitser og andet materiale fra dialogmøderne samlet i en hvidbog, som efterfølgende indgik i byrådets videre arbejde med udarbejdelsen af et nyt kommuneplanforslag for Holbæk Kommune.

Du kan se Hvidbogen her.

Med offentliggørelsen af forslag til Kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune får borgerne igen mulighed for at indsende kommentarer og bemærkninger til det konkrete forslag til kommuneplan.

Kommuneplan 2013-25 forventes endeligt vedtaget af byrådet i efteråret.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk