Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave

 

Hovedstruktur

Kommuneplanens hovedstruktur giver et overblik over kommuneplanen, og er indgangen til dens mere detaljerede indhold.

Hovedstrukturen fastlægger de overordnede mål for udviklingen for hele kommunen og for de enkelte temaer. Den fastlægger bl.a. bymønstret og fordelingen af boliger, principper for erhvervudviklingen, trafikbetjening og serviceydelser mellem de forskellige bysamfund.

Kommuneplanens hovedstruktur omfatter hele kommunens geografiske område, byzone, sommerhusområder og landzone.

Vejledning

Her kan du læse om byrådets overordnede mål for kommunes udvikling i de kommende 12 år og danne dig et samlet overblik over kommunes geografiske opbygning og væsentligste arealanvendelse.

Hovedstrukturen indeholder:

  • Mål og værdier for kommunens udvikling

  • Forudsætninger for kommuneplanen med udgangspunkt i kommunens struktur, potentialer og udfordringer

  • Mål for udvikling inden for de forskellige sektorområder (8 hovedtemaer i kommuneplanen)

  • Nyt i kommuneplanen

  • Forhold til anden planlægning

Links

> Erhvervs- og turismepolitik
.................................................
> Detailhandelsstrategi
.................................................
> Strategi for bæredygtig udvikling
.................................................
Kultur- og fritidspolitik
.................................................
> Børne- og ungepolitik
.................................................
> Strategi for fremtidens folkeskole
.................................................
> Ældrepolitik
.................................................

Hvad gælder for mig?

Du kan se hvilke forhold der gælder for dig og dit lokalområde
ved at søge her.

> Søg via kort

> Søg via adresse

Øverst på siden kan du desuden søge på fritekst.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk