Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Miljøvurdering
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Links Miljøvurdering

Miljøvurdering og sammenfattende miljøredegørelse

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der udarbejdes planer inden for fysisk planlægning, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, herunder anlæg der er oplistet på lovens bilag 3 eller 4. Formålet med en miljøvurdering er at undersøge miljøkonsekvenserne ved realisering af en plan eller et program.

Med udgangspunkt i ovenstående traf Holbæk Kommune afgørelse om, at der skulle udarbejdes en miljøvurdering af Forslag til kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune. Miljøvurderingen var i høring sammen med planforslaget. Den nærmere begrundelse for afgørelsen fremgår af miljøvurderingen.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2013-25, blev der desuden udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse i henhold til § 9 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. 

 

Download Miljøvurdering
(15.5 MB)


Download
Sammenfattende miljøredegørelse
(487.9 KB)

 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk