Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Fremtidig udvikling
Fremtidig udvikling Lokalområdets kvaliteter Holbæk lokalområde Generelle rammer Rammer for lokalplanlægning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Lokalområder Holbæk

Den fremtidige udvikling

Holbæk er kommunens hovedby og center for kultur-, handels-, og erhvervslivet

Holb√¶k er kommunens st√łrste by, og hovedby i kommunens bym√łnster. Med udviklingsstrategien har byr√•det tilkendegivet, at v√¶kst og udvikling prioriteres h√łjest i hovedbyen og de to n√¶stst√łrste byer.¬†Den overordnede m√•ls√¶tning i udviklingsstrategien er: at skabe en levende by, med aktive levende byrum.

Holb√¶k by har en st√łrrelse, der muligg√łr aktive levende byrum i bymidten. Byen er dog samtidig ikke st√łrre, end at vi skal passe p√• med, at sprede aktiviteterne for meget. Hvis vi vil opn√• fornemmelsen af summende aktivitet og byliv er det derfor vigtigt, at vi form√•r at samle aktiviteterne i udvalgte byrum i bymidten.

Holb√¶k er vokset ud fra den historiske kerne omkring Ahlgade, der fortsat udg√łr byens centrum og centrale byrum. Holb√¶k by rummer mange fine gamle huse og historiske byrum. I bestr√¶belserne p√• at opn√• rammer for fremtidige udviklingsmuligheder er det vigtigt at de eksisterende bevaringsv√¶rdier respekteres og underst√łttes, s√• den s√¶rlige identitet ‚Äď stedets √•nd ‚Äď tydeligg√łres. Der er i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet kulturmilj√łregistreringer i Holb√¶k by, som udpeger de b√¶rende bevaringsv√¶rdier i de enkelte behandlede delomr√•der.

Med Byrumsplanen for Holb√¶k by fra 2007 udarbejdet af Gehl arkitekter, ligger et retningsgivende planv√¶rkt√łj med analyser og anbefalinger for den fremadrettede behandling af de vigtigste byrum i bymidten, herunder Ahlgade, Smedelundsgade, Kirkepladsen, Stationspladsen og Havnetorvet. Anbefalingerne heri er realiseret ved anl√¶g og omdannelse af Kirkepladsen og er endvidere i vid udstr√¶kning indarbejdet i de eksisterende rammer for fremtidig planl√¶gning.

Visionen er, at skabe en sammenh√¶ngende bylivsoplevelse i bymidten, p√• de bl√łde trafikanters pr√¶misser. En¬†‚ÄĚoplevelsesrute‚ÄĚ ‚Äď der kobler handelsliv, kultur- og caf√©liv med de vigtigste byrum og pladser i bymidten ‚Äď og som ‚ÄĚruller den r√łde l√łber ud‚ÄĚ fra Ahlgade til havnen.

Se helhedsplan for Holbæk by her

Se byrumsplan for Holbæk her


Holbæk

Boliger

I Holbæk er i perioden 2007-2011 sket en udbygning med 408 boliger, og der ligger en fortsat restrummelighed på 2.093 boliger. Indbyggertallet steg i perioden fra 25.987 til 27.195 personer.

Der ligger fortsat udviklingsmuligheder for √•ben / lav og t√¶t/ lav boligbyggeri i to rammeomr√•der i Holb√¶k √łst, hvoraf det ene er under lokalplanl√¶gning. I havneomr√•det ligger udbygningsmuligheder for etagehusbyggeri inden for allerede lokalplanlagte omr√•der. Endvidere ligger der udbygningsmuligheder inden for kommuneplanrammeomr√•der i Holb√¶k vest til boligbyggeri p√• arealerne ved Jernst√łberigrunden og ved V√łlundsvej, mens arealerne til udbygning med t√¶t / lav og √•ben / lav bebyggelse ved Stenhusvej er ved at v√¶re udt√łmte.

Med udviklingsstrategien har byr√•det prioriteret v√¶kst i Holb√¶k by og i de to n√¶stst√łrste byer. Denne prioritering¬†udm√łntes ved, at der i Holb√¶k by skal udl√¶gges nyt byudviklingsareal til boligbyggeri.¬†Der placeres perspektivareal¬†i Holb√¶k vest, ved Rish√łjg√•rd.¬†Efter dialog med staten¬†er det aftalt, at¬†der skal gennemf√łres opf√łlgende kommuneplanl√¶gning for et reduceret¬†delareal som udtryk for byafrunding.¬†Det antal boliger, omr√•det forventes at kunne rumme i kommuneplanperioden, reduceres s√•ledes fra ca. 300 boliger til snarere 50-70 boliger. Reduktionen af boligtallet medf√łrer, at der istedet, i dialog med staten, kan gennemf√łres opf√łlgende kommuneplanl√¶gning for nyt boligbyggeri i Holb√¶k by, svarende til de resterende ca. 230- 250 boliger andetsteds i byen. Det er¬†et statsligt krav, at der skal v√¶re overensstemmelse mellem arealudl√¶g og forventninger til boligudbygningen.¬†¬†

Se arealudlæg_og_restrummelighed for boligudbygning her

Erhverv

En opg√łrelse af erhvervsrummeligheden viser, at der er ca. 310 ha ledige erhvervsarealer i kommunen som helhed, heraf ca. 170 ha i Holb√¶k by. Baseret p√• erfaringstal af udviklingen siden 2007, svarer det til at¬†der¬†tilstr√¶kkeligt erhvervsareal til den kommende planperiode. Der er s√•ledes ikke grundlag for yderligere udl√¶g, men snarere en omfordeling af eksisterende arealudl√¶g, i overensstemmelse med de overordnede udmeldinger i udviklingsstrategien.

I Holb√¶k by ligger en r√¶kke eksisterende fuldt udbyggede erhvervsomr√•der. Arealer til fremtidig erhvervsudvikling inden for produktion og lidt tungere erhvervstyper ligger overvejende placeret i et b√•nd syd for byen mellem Omfartsvej og Motorvej, med let tilk√łrsel fra de st√łrre veje.¬† Arealer til liberale erhverv og kontorerhverv ligger koncentreret i bymidten med muligheder for fort√¶tning af eksisterende bymidte og nybyggeri i eksempelvis havneomr√•det ‚Äď alt sammen placeret stationsn√¶rt.

I Holbæk by arbejdes videre med:

  • Revision af milj√łklasserne, s√• eksisterende virksomheder kan udvides og der sikres mulighed for etablering af flere erhvervstyper.
  • Der foretages en omfordeling af arealudl√¶ggene, s√• de kommer til at afspejle det overordnede bym√łnster.
  • Der udl√¶gges perspektivareal til videnstunge erhverv i Holb√¶k by

Holbæk by er centrum for kommunens uddannelsesinstitutioner. I byen er placeret kommunens eneste gymnasium samt seminarium og erhvervsfaglige uddannelser. I planlægningsmæssig sammenhæng arbejdes med realisering af et nyt campusområde mellem EUC og VUC.

For nærmere vurdering af arealbehov til erhvervsudvikling se her

Detail

Holb√¶k er en handelsby. En v√¶sentlig del af det byliv, der udspiller sig i bymidten, relaterer sig til detailhandelen. Ahlgade er byens vigtigste indk√łbsgade, efterfulgt af Smedelundsgade og Nygade. Udvalgsvarehandlen i bymidten suppleres af detailhandel for pladskr√¶vende varer ved Holb√¶k Megacenter. Denne arbejdsdeling er i tidligere detailhandelsanalyser beskrevet som v√¶rende velfungerende.

Umiddelbart forud for n√¶rv√¶rende kommuneplan blev gennemf√łrt planl√¶gning for en udvidelse af¬†Megacentret, p√• den modst√•ende side af Omfartsvejen.

Hvor Megacentret i vid udstr√¶kning henvender sig til kunder i bil, er handelslivet i bymidten henvendt til b√•de g√•ende, cyklende og bilister. I dag er kun Nygade udlagt som g√•gade. Oplevelsen af at f√¶rdes som fodg√¶nger, kunde og bes√łgende i Ahlgade og Smedelundsgade efterlader et klart billede af, at f√¶rdslen sker prim√¶rt p√• bilernes pr√¶misser. Hvis bylivet og oplevelsen af at v√¶re kunde i bymidten, i stedet skete p√• de bl√łde trafikanters pr√¶misser, ville handlen her markant skille sig ud med tilbud om en ‚ÄĚbylivsoplevelse‚ÄĚ. ¬†Tidligere erfaringer og analyser viser, at der generelt ved omdannelse fra trafikgader til fodg√¶ngeromr√•der, bilfri omr√•der eller trafiksanerede omr√•der, sker en stigning i butikkernes oms√¶tning i det ber√łrte omr√•de

Med planerne om etablering af et nyt indk√łbscenter i Smedelundsgade forventes handelslivet her at kunne styrkes, og byen tilf√łres et nyt tilbud med en "t√łrskoet" indk√łbsoplevelse. Samtidig er planlagt for en oml√¶gning af Smedelundsgade til g√•gade.

Som beskrevet i nedenst√•ende afsnit omkring trafikstrukturen, er det hensigten, at bymidten fredeligg√łres for biltrafik. Overvejelserne vedr√łrende en fredeligg√łrelse af bymidten for biltrafik har alene karakter af et indl√¶g til debat med henblik p√• et opf√łlgende inddragelsesforl√łb af borgere, foreninger og handelsdrivende for dr√łftelse af bymidtens trafikforhold.

Se detailhandelsstrategi her 


Andre bysamfund

Byen har bredt sig mod √łst, s√• landsbyen Tjebberup nu n√¶sten er sammenh√¶ngende med Holb√¶k by, tilsvarende er Allerup i vest og Grandl√łse i syd¬† sammenh√¶ngende med bym√¶ssig bebyggelse.¬†

√ėvrige tiltag

Trafikstrukturen

Holb√¶ks trafikstruktur er p√• mange m√•der hensigtsm√¶ssig, og et godt udgangspunkt at bygge videre p√•. De overordnede indfaldsveje fordeler sig fra alle de mulige ankomstretninger rundt om byen fra Kalundborgvej i vest, over Valdemar Sejrs vej og Roskildevej til Munkholmvej i √łst. Indfaldsvejene krydser p√• deres vej ind mod bymidten 4 ringgader, der ligger som √•rringene i et tr√¶, fra centrum og ud. Jernbanen kommer helt ind og afleverer passagerer ved stationen lige for enden af g√•gaden i Nygade.

F√¶rdsel i bymidten, inden for den indre ringgade,¬†er i h√łj grad pr√¶get af biltrafikken. Det er byr√•dets √łnske, at arbejde for en fredeligg√łrelse af bymidten, s√• f√¶rdsel inden for den indre ringgade i h√łjere grad sker p√• de bl√łde trafikanters pr√¶misser.¬†Strategien er den, at der¬†etableres parkeringspladser i tilknytning til ankomstpunkterne ved den indre ringgade,¬†hvor bilerne kan parkeres, og bymidten herfra bes√łges til fods. ¬†

Kulturlivet

Holb√¶k by er centrum for de st√łrre kulturelle aktiviteter, der d√¶kker hele kommunen, teater, biograf, bibliotek, koncerter m.v.

Det er et m√•l, at de kulturelle aktiviteter i bymidten bindes sammen i et forl√łb af oplevelser, i sammenh√¶ng med bymidtens √łvrige caf√©- og handelsliv.

Det foresl√•s, at der arbejdes med egentlige ‚ÄĚkulturforbindelser‚ÄĚ, der sikrer gangforbindelser fra station og bibliotek, via Ahlgade til koncerthuset ‚ÄĚElv√¶rket‚ÄĚ og videre ad havnepromenaden til biografen. Fra Ahlgade via Smedelundsgade og Rosen til ‚ÄĚKulturkasernen‚ÄĚ. ‚ÄĚKulturforbindelsen‚ÄĚ passerer bymidtens vigtigste pladser og byrum, herunder Stationspladsen, Torvet, Havnepladsen og Markedspladsen.¬†

Havneområdet

Havneomr√•det i Holb√¶k by rummer nogle af de mest attraktive byudviklingsarealer i kommunen.¬†Byr√•det har taget initiativ til udarbejdelse af¬†analyser og visionsskitser¬†for Holb√¶k havnefront. Den prim√¶re m√•ls√¶tning er, at opn√• mere liv og aktivitet i havneomr√•det. M√•let er at skabe en sammenh√¶ngende havnepromenade, med offentlig adgang rundt langs alle havnebassiner ‚Äď fra marinaen i √łst til inderfjorden i vest. At placere aktivitetsskabende¬†offentlige attraktioner p√• hagerne (Blegstr√¶de Hage og Ny Hage).¬†At etablere kanaler ved de tre st√łrste adgangsveje til havnen fra midtbyen (Blegstr√¶de, Brostr√¶de og √ėstre Havnevej). At¬†placere caf√© og restaurantfunktioner¬†med vestvendt orientering ved disse kanaler, som punkter p√• havnevandringen p√• promenaden. Ny bebyggelse skal¬†placeres under hensyntagen og i respekt for de udpegede sigtelinjer i omr√•det. Der skal etableres offentlige havnetorve ved v√¶rftet og ved den kommende biograf. Byrum der skal tilbyde bydelen nogle af de uformelle m√łdesteder, som mangler i dag.

Se byrumsanalyse for Holbæk havnefront

Holbæk_havnefront_visionsskitser_og_referencer 

Byrum

Der skal arbejdes for skabelse af byrum, der inviterer til ophold og aktivitet. Med byrumsplanen for Holb√¶k by fra 2007 ligger et retningsgivende planv√¶rkt√łj, der anviser m√•ls√¶tninger og konkrete omdannelsestiltag for de vigtigste byrum i bymidten. Enkelte af disse tiltag er gennemf√łrt, eksempelvis omkring Kirkepladsen.

Indsatsen prioriteres i, at f√• skabt en sammenh√¶ngende rumlig profil p√• ‚ÄĚoplevelsesruten‚ÄĚ, der binder de vigtigste byrum og funktioner sammen. Evt. kunne etableres en sammenh√¶ngende gr√łn profil p√• oplevelsesruten i form af klippet lindeall√©-beplantning, der markerer sammenh√¶ngen i alle g√•gaderum p√• oplevelsesruten.

Tænk nu, hvis Holbæk midtby kunne...

  • tilbyde bes√łgende en sammenh√¶ngende midtbyoplevelse, hvor shopping, kultur- og caf√©liv bindes sammen i et langt forl√łb af rum p√• de g√•endes pr√¶misser?
  • altid tilbyder en p-plads med let tilk√łrsel fra indre ringgade og med direkte adgang fra p-hus til handelsgaderne?
  • Tilbyder byrum der inviterer til ophold, med en sammenh√¶ngende gr√łn profil i form af ny all√© beplantning ‚Ästder kobler¬†handelsgadeforl√łb og byens pladser?
  • Tilbyder en midtby, der kobler¬†handelsgaderne med havneomr√•det, - ved at ‚ÄĚrulle den r√łde l√łber ud‚ÄĚ fra Ahlgade til havnen?
  • Tilbyder et havneomr√•de, der summer af liv i sommerhalv√•ret- og f√•r ry for at v√¶re et bes√łgsm√•l som lystsejlere bare ikke kan komme uden om?
  • Byder bes√łgende velkomne p√• stationen med direkte adgang til g√•gade ‚Äď og ikke som i dag ved krydsning af en trafikeret vej ‚Äď eller ved benyttelse af en m√łrk, utryg fodg√¶ngertunnel?

Byudviklingsskitse for Holbæk by

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk