Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Fremtidig udvikling
Fremtidig udvikling Lokalområdets kvaliteter Jyderup lokalområde Generelle rammer Rammer for lokalplanlægning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Lokalområder Jyderup

Den fremtidige udvikling

Det er byrådets mål, at Jyderup forsat er videreudvikles som bolig-, stations- og erhvervsby. Byen byder på ledige arealer til byudvikling af boliger og erhverv.

Jyderup

Boliger

I Jyderup er i perioden 2007-2011 sket en udbygning med 66 boliger, og der ligger en fortsat restrummelighed på 492 boliger. Indbyggertallet steg fra 4.854 til 4.924 personer. 

I Jyderup forventes indbyggertallet i planperioden (2013-2025) at stige med godt 80 personer.

Fremtidens vækst

Vi forventer en langsom v√¶kst i¬†boligudbygningen i starten af den kommende planperiode. Efter nogle √•r¬†er forventningen, at v√¶ksten i boligudbygningen igen tiltager. Med udviklingsstrategien har byr√•det prioriteret v√¶kst i Holb√¶k by og i de to n√¶stst√łrste byer, herunder Jyderup. Denne prioritering udm√łntes i en tiln√¶rmelsesvis fastholdelse af restrummeligheden, selvom den synes st√łrre¬†end behovet set i forhold til udbygningen i den foreg√•ende planperiode. Det er¬†et statsligt krav, at der skal v√¶re overensstemmelse mellem arealudl√¶g og forventninger til boligudbygningen.¬†¬†

Jyderups muligheder for boligudbygning er begr√¶nsede p√• grund af byens beliggenhed ved Skarres√ł og de store skovomr√•der nord og syd for byen samt erhvervsomr√•det mod √łst.

Et arealudl√¶g p√• ca. 10 ha udlagt til √•ben-lav svarende til 67 boliger ved Aggersvold og H√łedsvej omfordeles¬†s√•ledes at der istedet kan opf√łres boliger ved Lerchehuset og der kan ske en omfordeling af et delareal ved f√¶ngslet.¬†Arealet ved Aggersvold og H√łedvej overg√•r til perspektivareal,¬†hvilket betyder at det forventes inddraget til byudvikling efter 2025. ¬†

I det lokalplanlagte boligomr√•de ved Lyngg√•rdsvej er der en rummelighed p√• 45 parcelhuse og 58 r√¶kkehuse, ved R√•dbjergvej er der en rummelighed¬†p√• 50 parcelhuse og 35 r√¶kkehuse, ved Jyderup nord er der en rummelighed p√• 80 parcelhuse og 40 r√¶kkehuse. I det kommuneplanlagte boligomr√•de √ėst for f√¶ngslet er der mulighed for¬†ca. 30 parcelhuse.

Derudover der er lokalplanlagt for 70 nye plejeboliger ved Dyreskuepladsen.   

I Jyderup udpeges arealer √łst for Jyderup kirkeby til byn√¶rt omr√•de, der p√• l√¶ngere sigt forventes inddraget til boligform√•l. Omr√•dets afgr√¶nsning er fastlagt med henblik p√• at skabe en naturlig afrunding af byen mod nord√łst.

Du kan se Helhedsplan for Jyderup her.

For nærmere vurdering af arealbehov til boligudbygning se her

Bæredygtigt byggeri

Jyderup Lokalforum har lagt v√¶gt p√•, at der i fremtidigt boligbyggeri i Jyderup skal t√¶nkes meget i b√¶redygtighed og √łkologi. Det indeb√¶rer bl.a. tanker om at bygge med hensyntagen til natur og ressourceforbrug og √łnske om at muligg√łre opf√łrelse af bof√¶llesskaber f.eks. et s√•kaldt ‚ÄĚOlle-kolle‚ÄĚ og andre mere alternative byggerier i retning af ‚ÄĚen √łkologisk landsby‚ÄĚ. Ogs√• ideer om at bygge t√¶ttere, s√• arealforbruget begr√¶nses, er en del af lokalforums budskab.

Der udl√¶gges ikke i denne kommuneplan arealer, der reserveres s√¶rligt til alternativt byggeri. Det betyder¬†ikke, at s√•danne projekter ikke kan realiseres indenfor kommuneplanens rammer. Det vil i stedet ske i forbindelse med lokalplanl√¶gning af de enkelte omr√•der. Byr√•det er optaget af b√¶redygtighedsbegrebet b√•de milj√łm√¶ssigt, socialt og √łkonomisk.

S√łlyst

Arealerne omkring S√łlyst er udlagt til offentligt form√•l og der er igangsat en r√¶kke initiativer som p√• sigt vil kunne omdanne S√łlyst til en h√łjskole, formidlingsstation til/om √Ömosen samt lokaler til andre offentlige form√•l.¬†

Erhverv

Jyderup er en af de byer i Holb√¶k Kommune, hvor byr√•det √łnsker at fremme erhvervsudbygningen. Jyderup indeholder forsat mulighed for en udvidelse af de eksisterende erhvervsomr√•der i byen. Dette sker konkret ved, fastholdelse af det lokalplanlagte erhvervsomr√•de ved R√•bjergvej og det kommuneplanlagte erhvervsomr√•de ved Cementvejen.

Detail

Koncentration af detailhandel omkring hovedstr√łget i stationsbyen og det bagvedliggende omr√•de skal fremmes for at fastholde/skabe et attraktivt handelsmilj√ł. I den forbindelse b√łr der udarbejdes en bymidteplan og bymidtens afgr√¶nsning mod syd skal revurderes.¬†

Du kan se Detailhandelsrapporten her

Kulturmilj√łer

Der er udpeget Jyderup stationsby og Kirkebyen er udpeget som bevaringsv√¶rdige kulturmilj√łer.

Du kan l√¶se beskrivelse af Kulturmilj√łet i Jyderup her

Desuden er Hovedg√•rden D√łnnerup, der ligger i de store skovomr√•der syd for Jyderup, udpeget som bevaringsv√¶rdigt kulturmilj√ł. Kongens M√łller med det velbevarede m√łllekompleks - Strids m√łlle.¬†

Du kan l√¶se mere om det enkelte kulturmilj√ł her

 

I forbindelse med kommuneplan 2013 er der desuden udpeget nye kulturmilj√łer for

  • Tornved Skov, hvor skoven er sp√¶kket med bunkers fra den kolde krig

 

Du kan læse mere om retningslinjer og nye udpegninger her 

Adgangen til det åbne land

Jyderup ligger smukt omgivet af s√ł og skov og det er vigtigt, at der arbejdes videre med n√¶rheden, synligg√łrrelse og tilg√¶ngelighed til Skarridss√ł og skoven.

Stier og trafik 

Med opgradering af Skovvejen til motorvej √¶ndres tilk√łrselsforholdene til Jyderup, hvor planen er at til- og frak√łrsel til Holb√¶kvej lukkes. Dette m√• antages, at medvirke til en fredeligg√łrelse af Holb√¶kvej. Fremover vil Jyderrup have en vestlig og en √łstlig tilkobling til motorvejen. Her vurderes det, at is√¶r den √łstlige tilkobling vil have stor betydning for de store erhvervsarealer i den √łstlige del af byen. Med etableringen af motorvejen vil det p√• sigt v√¶re hensigtsm√¶ssigt at se p√• den nord-sydg√•ende trafik, herunder ikke mindst den tunge trafik. Ligeledes vil det v√¶re hensigtsm√¶ssigt at se p√• koblingen fra Cementvejen og indtil byens √łvrige erhvervsomr√•de ved Lyngg√•rdsvej, Industrivej og Industriparken.

Af Stiplanen fremg√•r forslag til rekreative stier og trafikstier i lokalomr√•det. Blandt de stier som er h√łjeste prioriteret er stien langs Industrivej, men ogs√• stier langs Slagelsevej, Kalundborgvej og Amtsvejen b√łr prioriteres h√łjt. I det √•bne land vurderes en sti til Holmstrup, en sti rundt om Skarres√ł, Postmesterruten og Loppestien alle at v√¶re h√łjt prioriterede. I alle Jyderups fremtidige boligomr√•der skal der desuden sikres gode stiforbindelser til yens omkringliggende landskab.¬†

Du kan se stiplanen her

Andre bysamfund

Landsbyerne Akselholm, Holmstrup, Tornved og H√łed er afgr√¶nsningen blevet revideret. Der er lavet nye udpegninger for Brok√łb og¬†R√łnnekilde. En landsbyafgr√¶sning betyder at der, i begr√¶nset omfang, kan opf√łres nye boliger inden for den afgr√¶nsede Landsby Lang√•sen er overg√•et til et B- omr√•de og er dermed et boligomr√•de, hvor der ikke kan ske yderligere udstykninger.

Du kan se landsbyafgrænsninger og retningslinjer for byggeri i landzone her

√ėvrige tiltag

I samarbejde med Jyderup lokalforum er der udarbejdet en helhedsplan for Jyderup. Planen indeholder et id√©katalog over bym√¶ssige tiltag. Kataloget er ikke prioriteret, prissat eller udtryk for politisk beslutning om iv√¶rks√¶ttelse af tiltag. Derimod er kataloget t√¶nkt som et id√©katalog, der kan bringe enkelt tiltag i spil p√• et tidspunkt p√• kommunal-, lokalfora-, eller privat regi. Kataloget indeholder enkelt tiltag, der alle peger i retning af en overordnet vision for Jyderup, der i bred forstand handler om √łnsket om den gode by og den gode kontakt mellem landskab og by.

Byudviklingsskitse for Jyderup


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk