Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Fremtidig udvikling
Fremtidig udvikling Lokalområdets kvaliteter Kr. Eskilstrup lokalområde Generelle rammer Rammer for lokalplanlægning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Lokalområder Kr. Eskilstrup

Den fremtidige udvikling

Det er byrådets mål, at Kr. Eskilstrup fastholdes som en boligby med mulighed for en varieret boligudbygning.

Kr. Eskilstrup

Boliger

I Kr. Eskilstrup er der i perioden 2007-2011 ikke sket nogen boligudbygning. Der ligger en fortsat restrummelighed på 107 boliger. Indbyggertallet steg fra 2.082 til 2.102 personer.

I Kr. Eskilstrup forventes indbyggertallet i planperioden (2013-2025) at falde med ca. 35 personer.

Fremtidens vækst

Vi forventer en langsom vækst i boligudbygningen i starten af den kommende planperiode. Efter nogle år er det forventningen, at væksten i boligudbygningen igen tiltager.

Restrummeligheden i¬†Kr. Eskilstrup er pr. 1. oktober 2012¬†p√•¬†107 boliger, hvilket¬†er¬†st√łrre end det antal boliger,¬†der reelt forventes bygget i den kommende planperiode, og¬†der skal derfor ske en reduktion. Det er¬†et statsligt krav, at der skal v√¶re overensstemmelse mellem arealudl√¶g og forventninger til boligudbygningen. Restrummeligheden i¬†Kr. Eskilstrup reduceres s√•ledes til¬†81¬†boliger.

Et arealudl√¶g p√•¬†3,5 ha (udlagt til √•ben-lav, svarer til 32 boliger) i den √łstligste del af Kr. Eskilstrup omfordeles og overg√•r til perspektivareal, hvilket¬†betyder¬†at det forventes inddraget til byudvikling efter 2025. Perspektivarealet vil p√• sigt forbinde byen¬†med skoleomr√•det.

Der findes i det eksisterende boligomr√•de ved Eliasminde¬†en rummelighed p√•¬†20¬†boliger af typen r√¶kkehuse. Derudover er der planlagt for et nyt boligomr√•de, Mariasminde,¬†√łst for Eliasminde, som giver¬†en rummelighed p√• 53 parcelhuse.

For nærmere vurdering af arealbehov til boligudbygning se her

Erhverv

Kommuneplanen fastholder de eksisterende rammer for erhverv.

Detail

Kommuneplanen fastholder den eksisterende ramme for detailhandel.

Se Detailhandelsrapporten her

Offentlige områder

Ved skolen er der fortsat mulighed for at udvide idrætsarealerne mod nord.

Stier og trafik

Af stiplanen fremg√•r forslag til rekreative stier og trafikstier i lokalomr√•det. Blandt de prioriterede stier er forl√¶ngelsen af trafikstierne fra St. Merl√łse og Stestrup frem til skoleomr√•det samt den rekreative sti Egeskovstien nord for skolen.

Se stiplanen her

Kulturmilj√łer

Der er udpeget kulturmilj√łer i landsbyerne Soderup, Bukkerup, Tingerup og B√•rup.

Den gamle midtsj√¶llandske jernbane, som l√łber gennem den √łstligste del af lokalomr√•det, er ligeledes udpeget som kulturmilj√ł.

Du kan l√¶se mere om det enkelte kulturmilj√ł her

I forbindelse med kommuneplan 2013 er der desuden udpeget nye kulturmilj√łer for Gedebjerg Camping og Kr. Eskilstrup by.

Du kan læse mere om retningslinjer og nye udpegninger her (mangler)

Andre bysamfund

Rammerne for landsbyerne Stestrup, Tingerup, Smidstrup, Bukkerup og Soderup fastholdes i kommuneplanen.

Der udpeget en ny landsbyafgr√¶nsning for landsbyen B√•rup. En landsbyafgr√¶sning betyder at der, i begr√¶nset omfang, kan opf√łres nye boliger inden for den afgr√¶nsede landsby.

Se landsbyafgrænsninger og retningslinjer for byggeri i landzone her

Byudviklingsskitse for Kr. Eskilstrup


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk