Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Fremtidig udvikling
Fremtidig udvikling Lokalområdets kvaliteter Kundby lokalområde Generelle rammer Rammer for lokalplanlægning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Lokalområder Kundby

Den fremtidige udvikling

Det er byrådets mål, at Kundby fortsat er attraktiv som boligby. 

Kundby

Boliger

I Kundby er der i perioden 2007-2011 sket en udbygning med 29 boliger og der ligger en fortsat restrummelighed på 126 boliger. Indbyggertallet faldt fra 1.460 til 1.453 personer. 

I Kundby forventes indbyggertallet i planperioden (2013-2025) at falde med ca. 80 personer. 

Fremtidens vækst

Vi forventer en langsom v√¶kst i¬†boligudbygningen i starten af den kommende planperiode. Efter nogle √•r¬†er forventningen, at v√¶ksten i boligudbygningen igen tiltager. Restrummeligheden i¬†Kundby p√• de¬†126 boliger er¬†dog st√łrre end det antal boliger,¬†der reelt forventes bygget i den kommende planperiode.

Da det er¬†et statsligt krav, at der skal v√¶re overensstemmelse mellem arealudl√¶g og forventninger til boligudbygningen, bliver et arealudl√¶g til boliger nord√łst for byen, ved Helgog√•rdsvej og Sogneg√•rdsvej, nedjusteret med ca.¬†6,6 ha, svarende til¬†60 boliger.¬†

Et arealudl√¶g p√• ca. 1 ha syd for byen, ved M√łllevej,¬†fastholdes som nyt boligomr√•de.

Midt i Kundby, ved Kirkebakken, udlægges et areal til byomdannelse fra erhverv til et nyt boligområde. Her kan planlægges for ca. 10 boliger af typen tæt-lav.

Restrummeligheden i Kundby er således reduceret til 76 boliger. Det arealudlæg, som er omfordelt, overgår til perspektivareal, hvilket betyder at det forventes inddraget til byudvikling efter 2025. 

For nærmere vurdering af arealbehov til boligudbygning se her

Detail

Centerområdet får en ny afgrænsning mod vest, da en del af arealet overgår til boligformål. Centerområdet omfatter således den vestlige del af Bygaden til og med arealet med dagligvarebutik for foden af Kirkebakken. 

Se Detailhandelsrapporten her

Offentlige områder

Rammeomr√•det √łst for skolen fastholdes. Hermed fastholdes muligheden for at anl√¶gge et idr√¶tsanl√¶g t√¶ttere p√• byen og skolen end det nuv√¶rende anl√¶g nord for byen.

Stier og trafik

En udbygning af omr√•det √łst for Bygaden og nord for Sogneg√•rdsvej forventes at blive trafikafviklet via ny fordelingsvej til Bygaden.

Af den offentlige stiplan fremg√•r det, at der er forslag til rekreative stier, og forslag til trafikstier i lokalomr√•det. Byr√•det har udtalt, at i Kundby lokalomr√•de b√łr en sikker forbindelse til Svinninge v√¶re h√łjt prioriteret. Det kan ske ved etablering af cykelsti langs Landevejen eller ved at anl√¶gge Katrinedalstien. En rekreativ stiforbindelse som eksempelvis Bjergby Engsti b√łr ligeledes have h√łj prioritet.

Se stiplanen her

Kulturmilj√łer

Kolonibebyggelserne syd√łst for Kundby er udpeget som kulturmilj√ł. De b√¶rende elementer beskrives som de sm√•, relativt t√¶tliggende husmandsbrug.¬†

Du kan l√¶se mere om det enkelte kulturmilj√ł her

I forbindelse med Kommuneplan 2013 er der desuden udpeget nye kulturmilj√łer for

  • Vognserup
  • Kundby Kirke og Jens Gregersens g√•rd

Du kan læse mere om retningslinjer og nye udpegninger her

Andre bysamfund

Der fastholdes rammer for landsbyerne Kundby Koloni, Tr√łnninge, Torslunde og Marke med mindre √¶ndringer.

I Tr√łnninge udtages et mindre areal, som hidtil har v√¶ret udlagt til jordbrugsparceller.

Se landsbyafgrænsningen og retningslinjerne for byggeri i landzone her

Byudviklingsskitse for Kundby


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk