Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Fremtidig udvikling
Fremtidig udvikling Lokalomr√•dets kvaliteter Or√ł lokalomr√•de Generelle rammer Rammer for lokalplanl√¶gning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Lokalomr√•der Or√ł

Den fremtidige udvikling

Det er byrådets mål, at Bybjerg fortsat er attraktiv som bolig- og ferie-fritidsby

Bybjerg, Or√ł

Boliger

I Bybjerg er der i perioden 2007-2011 sket en boligudbygning med 1 bolig. Der ligger en fortsat restrummelighed på 37 boliger.

I perioden faldt indbyggertallet fra 894 til 867 personer. 

Indbyggertallet i planperioden (2013-2025) forventes at kunne fastholdes, evt. med et mindre fald.

Fremtidens vækst

Vi forventer en langsom vækst i boligudbygningen i starten af den kommende planperiode. Efter nogle år er forventningen, at væksten i boligudbygningen igen tiltager. 

Et arealudl√¶g p√• 2,3 ha syd for byen, vest for Br√łndevej, fastholdes som nyt boligomr√•de. Her kan planl√¶gges for et blandet boligomr√•de med t√¶t-lav og √•ben-lav boligbebyggelse, i alt ca. 16 boliger.

Der udl√¶gges en ny ramme, som mulig√łr en omdannelse af den gamle containerplads i Bybjerg. Her kan planl√¶gges for boliger af typen t√¶t-lav.

Derudover findes i det lokalplanlagte boligområde ved Gadekæret en rummelighed på 9 boliger af typen åben-lav.

Det er et statsligt krav, at der skal være overensstemmelse mellem arealudlæg og forventninger til boligudbygningen.

For nærmere vurdering af arealbehov til boligudbygning se her

Detail

Kommuneplanen fastholder den eksisterende ramme for detailhandel.

Se Detailhandelsrapporten her

Turisme

Or√ł rummer en del erhverv, der er m√•lrettet turisme. Kommunens erhvervs- og turismeplan l√¶gger op til en fortsat udvikling af og underst√łttelse af turismeerhvervet.

P√• Or√ł er der bl.a. konkrete planer for en¬†modernisering af faciliteterne p√• land i¬†lystb√•dehavnen.¬†

Stier og trafik

Af¬†den offentlige stiplan¬†fremg√•r det at der er forslag til rekreative stier og forslag til trafikstier p√• Or√ł. Byr√•det har prioriteret Bybjergstien p√• str√¶kningen mellem Bybjerg og f√¶rgelejet. Udbygningen af stien rundt om Or√ł har ligeledes en h√łj prioritet.

Se stiplanen her

Sommerhusområder

Kommuneplanen fastholder de eksisterende rammer for sommerhusområder.

Kulturmilj√ł og kulturarvsareal

N√¶sby landsby er udpeget som kulturmilj√ł.¬†

Du kan l√¶se mere om det enkelte kulturmilj√ł her

I forbindelse med Kommuneplan 2013 er der desuden udpeget nye kulturmilj√łer for¬†

  • Snave F√¶rgeleje
  • √ėstre F√¶rge
  • Br√łnde Havn

Du kan læse mere om retningslinjer og nye udpegninger her

Andre bysamfund

Rammerne for landsbyerne Gaml√łse og N√¶sby fastholdes i kommuneplanen.

Se landsbyafgrænsninger og retningslinjer for byggeri i landzone her

Byudviklingsskitse for Bybjerg


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk