Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 

Lokalområder

Her kan du se rammer for fremtidige lokalplaner for de enkelte dele af kommunen 

Bymønsteret består af Holbæk by og 17 lokalområder. Der er udarbejdet by­beskriv­elser som afdækker de enkelte lokal­områders planmæssige forudsætninger og særlige poten­tialer.

På baggrund af disse by­beskriv­elser er byrådet kommet med en vision for den frem­tidige udvikling af hvert af lokal­områderne - udtrykt gennem en by­udvik­lings­skitse.

By­beskriv­elserne og by­udvik­lings­skit­serne danner baggrund for rammerne, som fast­sætter hvad, hvor højt og hvor meget, der kan bygges i de enkelte områder.

Vejledning

Holbæk kommune er opdelt i 18 lokalområder.

Se lokalområderne her.

Hvert lokalområde indeholder beskrivelser af:

  • Visioner for den fremtidig udvikling
  • Lokal­områdets kvaliteter og muligheder
  • Lokal­området
  • Generelle rammer, som gælder for hele kommunen
  • Rammer for lokal­planlæg­­ning, som fastlægger ­bestem­melser for den fremtidige anvendelse.

Links

Helhedsplan for Holbæk

> Helhedsplan for Jyderup

Helhedsplan for Tølløse

Holbæk - Byrumsplan

> Holbæk havnevision

Hvad gælder for mig?

Du kan se hvilke forhold der gælder for dig og dit lokalområde
ved at søge her.

> Søg via kort

> Søg via adresse

Øverst på siden kan du desuden søge på fritekst.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk