Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Fremtidig udvikling
Fremtidig udvikling Lokalområdets kvaliteter Regstrup lokalområde Generelle rammer Rammer for lokalplanlægning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Lokalområder Regstrup

Den fremtidige udvikling

Det er byrådets mål, at Regstrup fortsat er attraktiv som bolig-, stations- og erhvervsby.  Byen byder på ledige arealer til byudvikling af boliger og erhverv.  

Regstrup

Boliger

I Regstrup er der i perioden 2007-2011 sket en udbygning med 18 boliger og der ligger en forsat restrummelighed på 289 boliger. Indbyggertallet steg fra 4.090 til 4.236 personer.

I Regstrup forventes indbyggertallet i planperioden (2013-2025) at stige med 38 personer.

Fremtidens vækst

Vi forventer en langsom vækst i boligudbygningen i starten af den kommende planperiode. Efter nogle år er forventningen, at væksten i boligudbygningen igen tiltager.

Restrummeligheden i¬†Regstrup p√• de¬†289 boliger er¬†st√łrre end det antal boliger,¬†der reelt forventes bygget i den kommende planperiode. Det er¬†et statsligt krav, at der skal v√¶re overensstemmelse mellem arealudl√¶g og forventninger til boligudbygningen.

Restrummeligheden i Regstrup reduceres således til 242 boliger.

Et arealeudl√¶g p√• ca. 5.2 ha udlagt til √•ben-lav og/eller t√¶t lav, svarende til ca. 47 boliger √łst for Ringvej¬†i den √łstlige del af Regstrup omfordeles og overg√•r til perspektivareal, hvilket betyder at det forventes inddraget til byudvikling efter 2025.

I det lokalplanlagte boligomr√•de ved √Övang¬†en rummelighed p√• 24 r√¶kkehuse og der er mulighed for 4 parcelhuse i boligomr√•det ved Regstrup √Ö. I boligomr√•det ved Ringvej er der en rummelighed p√• 106 parcelhuse og 11 r√¶kkehuse. I Kvanl√łse er der en rummelighed p√• 6 parcelhuse og 12 r√¶kkehuse, mens der i S√łstrup er en rummelighed p√• 11 parcelhuse og 7 r√¶kkehuse. I S√łnder Jernl√łse er der en rummelighed p√• 12 parcelhuse og 44 r√¶kkehuse.

For nærmere vurdering af arealbehov til boligudbygning se her

Erhverv

Kommuneplanen fastholder de eksisterende rammer for erhverv.

Detail

Regstrup har 2 centeromr√•der rammeomr√•de 14.C01 Hovedgaden og 14.C02 Butikscentret. Afgr√¶nsningen af de 2 omr√•der fastholdes selvom udviklingen i detailhandlen de senere √•r har resulteret i at en del butikker langs Hovedgaden er lukket og har √¶ndret status til boligform√•l. Hvis der tilf√łres nye butikker til omr√•det, b√łr de samles omkring butikscentret, hvor der kan skabes de bedste parkeringsforhold.

Du kan se Detailhandelsrapporten her

Lægehus

I 2012 er der udarbejdet lokalplan for et nyt lægehus ved siden af Brugsen. Lægehuset skal både rumme læger og fysioterapeuter.

Kulturmilj√ł

Der er udpeget kulturmilj√łer i landsbyerne Tingtved, Holl√łse, S√łnder Jernl√łse, Dramstrup og Kr√łjerup.

Der er udpeget kulturmilj√ł i og omkring Knabstrup Hovedgaard. Arbejdet med at¬†omdanne 2000 m2 af Knabstrup keramikfabriks 10.000 m2 til et center for kultur og milj√ł - Makv√§rket p√•g√•r. Stedet vil p√• sigt danne ramme om en r√¶kke v√¶rksteder til kulturproduktion og dele af bygningerne er ved at blive¬†istandsat. I f√łrste omgang til teater og foredragsal m.m. samt overnatningsfaciliteter.¬†

Der er udpeget kulutrmilj√ł i og omkring Brorfelde Observatorium. Arbejdet med at¬†finde midlerne til omdanne Brorfelde Observatorium er igangsat.¬†M√•let er at omdanne stedet til et formidlingscenter¬†af astronomi og¬†nattem√łrke med udgangspunkt i stedets s√¶rlige historie, autenticitet og bygninger samt det omkringliggende landskab.

Du kan l√¶se mere om det enkelte kulturmilj√ł her

I forbindelse med Kommuneplan 2013 er der desuden udpeget nye kulturmilj√łer for

  • Enkes√¶det for Knabstrupg√•rd,
  • Dorthealyst ved Knabstrup,
  • Husmandskolonien Bankehuse ved N√łrre Jernl√łse,
  • Det milit√¶re garageanl√¶g ved Kobbel Huse i Regstrup.
  • Det oprindelige vejforl√łb Gammel Skovvej, Ny Kro, Vommevad bro og forsamlingshus, det tidligere alderdomshjem og boldbane samt N√łrre Jernl√łse landsby med m√łlle, skole og r√•dhus mm.
  • Udflugtsomr√•det¬†Magles√ł med Trakt√łrsted, stier samt udsigtspunktet M√łrkemosebjerg, grusgravning og sommerhusomr√•de
  • Brorfelde landsby.

Du kan læse mere om retningslinjer og nye udpegninger her

Trafik

Motorvejen f√łres i f√łrste omgang til Kvanl√łse mens Ringvejen afventer¬†motorvejens videref√łrsel fra Kvanl√łse til Knabstrup. Kommuneplanen fastholder arealreservationen til Ringvejen.

En del af Regstrups kvaliteter er bebyggelsen langs Hovedgaden. En¬†forsat renovering og forsk√łnnelse af bebyggelsen er derfor √łnskelig samtidig vil en trafiksanering af vejen forbedre forholdene for de¬†bl√łde trafikanter.¬†

Stiplanen indeholder et forslag om etablering af stiforbindelse langs Butterupvej til Tuse, stiforbindelse langs S√łstrupvej til Holb√¶k, stiforbindelse langs Gl. Skovvej og Pr√¶stemarken,¬†stiforbindelse gennem Kvanl√łse og mellem Magles√ł efterskole¬†til T√łrnedvej ved¬†Igels√ł samt stiforbindelse fra Regstrup til Undl√łse langs Holb√¶kvej.¬†Det er intentionen at der forsat arbejdes for at etablere rekreative stier. Is√¶r Brorfeldestien som er en regionalsti der forbinder Magles√ł med √Ömosen har h√łj prioritet.

Du kan se stiplanen her

Råstof

I dag indvindes der forsat r√•stof ved Mogenstrup og Igels√ł. Lige uden for lokalomr√•det graves der ved Sofieholm. Ingen af omr√•derne er udpeget til regionalt graveomr√•de og¬†der er givet tidsbegr√¶nsende indvindingstilladelser til f√¶rdiggravning.

Skov og natur

Omkring L√łvenborg Gods er der i 2008¬†etableret et nyt 153 ha stort v√•domr√•de med offentlig adgang samtidig er haven til L√łvenborg renoveret. Omr√•det udg√łr et rekreativt udflugtsomr√•de for Regstrupbeboerne.¬†I store dele af n√¶romr√•det er der u√łnsket skovrejsning og der er s√¶rlige drikkevandsinteresser i hele n√¶romr√•det.¬†

Andre bysamfund

Der udpeget nye landsbyafgr√¶nsning for landsbyerne Sn√¶vre, Brorfelde, Holl√łse Tingtved¬†og Kr√łjerup. Dern√¶st er Dramstrup ligeldes blevet afgr√¶nset¬†- hvor afgr√¶nsningen er flyttet fra boligerne vest fra byen til den egentlige landsby som tidligere ikke var afgr√¶nset.¬†De tidligere udpegninger herunder Golfbanen i Kvanl√łse, Vommevad, Knabstrup Teglv√¶rk, S√łnder Jernl√łse kolonihaver samt Magles√ł Efterskole og Kobbelhuse¬†er overg√•et til andre form√•l. Landsbyafgr√¶nsningerne er tilpasset faktiske forhold i¬†Tingtved Borup √łst, Tingtved Borup vest, S√łstrup (Jordparceller,¬†Igels√ł og¬†Hanerup.¬†En landsbyafgr√¶nsning betyder at der, i begr√¶nset omfang, kan opf√łres nye boliger inden for den afgr√¶nsede landsby.

Du kan læse mere om byggeri i landzone her

Byudviklingsskitse for Regstrup/Nr. Jernl√łse


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk