Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
(Indsæt bynavn) lokalområde
Rammer for lokalplanlægning Generelle rammer Fremtidig udvikling Lokalområdets kvaliteter og muligheder (Indsæt bynavn) lokalområde
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Lokalområder Skabelon_kopi (Indsæt bynavn) lokalområde

Beskrivelse af lokalområdet

Her beskrives først lokalområdet - landskabet, bysamfundene, kulturmiljøer, geografisk placering og tilgængelighed.

Herefter følger en beskrivelse af det største bysamfund evt andre bysamfund/landsbyer.

Tilsidst en beskrivelse af servicetilbud (skoledistrikt, børnehaver mm), forsamlingshus, klubber og butikker.

Beskrivelsen er registrerende, objektiv, fortællende, kort.

Landskabet 

Eks. Regstrup

Landskabet omkring Regstrup er domineret af et svagt kuperet landbrugsland. Kun i området omkring Brorfelde og Igelsø er landskabet stærkt kuperet. Store dele af området udnyttes landbrugsmæssigt. Der er kun få skove, som især findes mod vest og syd. De væsentligste naturområder er Hanerup Enge og Sibberup Mose.


Bysamfund 

Eks. Regstrup

De større bysamfund - Regstrup/Nr. Jernløse, Sdr. Jernløse og Kvanløse – er koncentreret omkring Skovvejen. Regstrup / Nr. Jernløse er det eneste bysamfund, hvor der er sket en væsentlig byudvikling, og det er også her, at den fremtidige vækst søges koncentreret. Nr. Jernløse er en gammel kirkelandsby, mens Regstrup er vokset op omkring stationen. I dag er de to byer næsten vokset sammen.
Regstrup / Nr. Jernløse er en udpræget pendlerby, hvor størstedelen af indbyggerne arbejder uden for lokalområdet. Der er relativt få arbejdspladser, og byen er desuden karakteriseret ved at have meget få butikker og være uden et egentligt centrum.

Der findes flere landsbyer i lokalområdet, som er udpeget til kulturmiljøer. Landsbyerne Tingtved, Holløse, Dramstrup, Sdr. Jernløse, Krøjerup og Mogenstrup er alle udpeget, fordi de har bevaret deres oprindelige træk. Desuden er Knabstrup Hovedgård udpeget sammen med landskabet omkring hovedgården.


Service og butikker

Kort over lokalområdet


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk