Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Fremtidig udvikling
Fremtidig udvikling Lokalomr√•dets kvaliteter St. Merl√łse lokalomr√•de Generelle rammer Rammer for lokalplanl√¶gning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Lokalomr√•der St. Merl√łse

Den fremtidige udvikling

Det er byr√•dets m√•l, at St. Merl√łse¬†forsat er¬†attraktiv for bos√¶tning og erhvervsudvikling. Byen byder forsat p√• ledige arealer til byudvikling af boliger og erhverv.

St. Merl√łse

Boliger

I perioden¬†2007-2011¬†er indbyggertallet¬†faldt fra¬†1.908 til 1.812 personer selvom der er sket en¬†udbygning¬†med¬†3 boliger og der ligger en forsat restrummelighed p√•¬†98 boliger.¬†I¬†St. Merl√łse¬†forventes indbyggertallet i planperioden (2013-2025)¬†at¬†stige med¬†ca. 5¬†personer.

Fremtidens vækst

Vi forventer en langsom vækst i boligudbygningen i starten af den kommende planperiode. Efter nogle år er forventningen, at væksten i boligudbygningen igen tiltager.

Restrummeligheden i¬†St. Merl√łse¬†er p√•¬†98 boliger, hvilket¬†er¬†st√łrre end det antal boliger,¬†der reelt forventes bygget i den kommende planperiode, og¬†der skal derfor ske en reduktion. Det er¬†et statsligt krav, at der skal v√¶re overensstemmelse mellem arealudl√¶g og forventninger til boligudbygningen.

Restrummeligheden i¬†St. Merl√łse¬†er s√•ledes reduceret til¬†71 boliger.¬†¬†

Et arealudlæg på ca. 3 ha (udlagt til åben-lav , svarende til 25 boliger) i den nordlige del af byen nord for Åmosen omfordeles og overgår til perspektivareal, hvilket betyder at det forventes inddraget til byudvikling efter 2025. Et arealudlæg på 2000 m2 (udlagt til åben-lav svarende til 2 boliger) i den nordlige del af byen ved Åvej omfordeles ligeledes og overgår til perspektivareal.

Der er udarbejdet lokalplaner for nye boliger i den nordlige del af St.¬†Merl√łse¬†√ėkogrunden og vest herfor som tilsammen indeholder en byggemulighed p√• 58 boliger. I tilknytning til centeromr√•det er der lokalplanlagt et omr√•de med 13 r√¶kkehuse.¬†¬†

For nærmere vurdering af arealbehov til boligudbygning se her

Erhverv

Kommuneplanens fastholder de eksisterende rammer for erhverv.

Detail

Kommuneplanens fastholder de eksisterende rammer for detailhandel.

Du kan se Detailhandelsrapporten her

Trafik

Stiplanen indeholder et forslag om etablering af en trafiksti fra St. Merl√łse til Uggerl√łse langs Bonderupvej, trafiksti fra St. Merl√łse til Kirke Eskilstrup langs Have Borupvej, trafiksti fra St. Merl√łse til Hvals√ł langs Hvals√łvej samt langs Stestrupvej.¬†

Der er forsat intentionen at der arbejdes videre med etableringen af rekreative stiforl√łb. Is√¶r stiforbindelser rundt om Gyrstinge S√ł, Nederskovstien og stiforl√łb der forbinder St. Merl√łse med det omgivende landskab er af h√łj prioritet.

Du kan se stiplanen her

Kulturmilj√ł

St. Merl√łse er udpeget som kulturmilj√ł p√• grund af sine mange elementer fra agrar- og stationsbyen. Kulturmilj√łet kendetegnes ved den √¶ldre gade- og¬† vejstruktur, stationsbygningerne og de karakteristiske stationsbyhuse samt hovedgadens pr√¶g af delvist sammenbyggede gadehuse med v√¶rksteds- og oplagsbygninger bagved.¬†

Du kan¬†se de enkelte¬†kulturmilj√łer her

I forbindelse med kommuneplan 2013 er der desuden udpeget nye kulturmilj√łer for

  • Herreg√•rden Bonderup
  • Landsbyen Kyringe

Du kan se retningslinjerne og de nye udpegninger her

Byforsk√łnnelse

En del af St. Merl√łses kvaliteter er bebyggelsen langs Bygaden. En forsat renovering og forsk√łnnelse af bebyggelsen er derfor √łnskelig samtidig udg√łr en forsat fokusering p√• byens¬†gr√łnne omr√•der et v√¶sentlig element i at styrke kvaliteterne.

Varmeværk

Plangrundlaget for etableringen af et nyt halmbaseret varmev√¶rk er tilvejbragt.¬†√ėst for det nye anl√¶g udl√¶gges der et offentligt areal p√• ca. 1 ha¬†- rammeomr√•de 17.O04¬† til solvarmeanl√¶g best√•ende af solpaneler placeret p√• jorden. Omr√•det skal forblive i landzone.

Andre bysamfund

Der er landsbyafgr√¶nsninger for landsbyerne Kyringe, Ordrup, Udstrup og Store T√•strup.¬†Afgr√¶nsningen for Kyringe, St. T√•strup, Ordrup og Udstrup er blevet revideret. En landsbyafgr√¶nsning betyder at der, i begr√¶nset omfang kan opf√łres nye boliger inden for den afgr√¶nsede landsby.

Du kan se retningslinjerne og de nye udpegninger her

Byudviklingsskitse for St. Merl√łse


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk