Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Fremtidig udvikling
Fremtidig udvikling Lokalområdets kvaliteter Svinninge lokalområde Generelle rammer Rammer for lokalplanlægning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Lokalområder Svinninge

Den fremtidige udvikling

Det er byrådets mål, at Svinninge fortsat er attraktiv som bolig-, stations- og erhvervsby

Svinninge

Boliger

I Svinninge er der i perioden 2007-2011 sket en udbygning med 110 boliger og der ligger en fortsat restrummelighed på 229 boliger. Indbyggertallet steg fra 3.523 til 3.572 personer.

I Svinninge forventes indbyggertallet i planperioden (2013-2025) at falde med ca. 50 personer.

Fremtidens vækst

Vi forventer en langsom v√¶kst i¬†boligudbygningen i starten af den kommende planperiode. Efter nogle √•r¬†er forventningen, at v√¶ksten i boligudbygningen igen tiltager. Restrummeligheden i¬†Svinninge p√• de¬†229 boliger er¬†dog st√łrre end det antal boliger,¬†der reelt forventes bygget i den kommende planperiode.

Da det er¬†et statsligt krav, at der skal v√¶re overensstemmelse mellem arealudl√¶g og forventninger til boligudbygningen, bliver et arealudl√¶g til boliger √łst for byen, syd for Holb√¶kvej, nedjusteret¬†til ca.¬†4,4 ha, svarende til 40 boliger.

Restrummeligheden i¬†Svinninge er s√•ledes reduceret til¬†149 boliger. Det¬†arealudl√¶g, som er omfordelt, overg√•r¬†til perspektivareal.¬†Herudover er st√łrstedelen af¬†et tidligere udlagt¬†perspektivareal mod √łst udtaget.¬†

For nærmere vurdering af arealbehov til boligudbygning se her

Erhverv

Et arealudl√¶g til blandet bolig og erhverv vest for byen, nord for Hovedgaden, nedjusteres med ca. 6 ha, som led i en samlet vurdering af arealbehov til erhvervsudvikling i hele kommunen. De sk√łnnes, at de eksisterende erhvervsarealer i byen har rummelighed nok til fortsat udvikling.

Detail

Med kommuneplanen √łnskes det at fastholde forretningsaktiviteten i bymidten. Det er m√•let at fremme livet centralt i bykernen frem for at sprede den. Det √łnskes desuden, at centerfunktionerne deles, s√• de egentlige dagligvare- og udvalgsvarebutikker kun kan lokaliseres i omr√•det √łst for Svinninge √Ö og frem til Stationspladsen/ Lammefjordsvej.

Se Detailhandelsrapporten her

Offentlige områder

Umiddelbart forventes der at være tilstrækkeligt areal til offentlige formål, herunder til udvidelse af skolen. Hvis der skulle være yderligere pladsbehov for udvidelse af skole og institutioner, kunne man forestille sig, at de nærliggende idrætsarealer blev taget i anvendelse, mod at der til gengæld bliver anlagt nye baner på arealet vest for Bjerregaardsskoven, som allerede er udlagt til offentlige formål. Dette rammeudlæg fastholdes derfor som hidtil.

Stier og rekreative områder

Bjerregårdsskoven fastholdes som hidtil med mulighed for at udvide skoven frem til renseanlægget mod nord. 

Af den offentlige stiplan fremg√•r det, at der er forslag til rekreative stier og forslag til trafikstier i lokalomr√•det. I Svinninge vurderes f√¶rdigg√łrelsen af Aggersvoldstien at have h√łjest prioritet. Trafikstierne langs Amtsvejen og Holb√¶kvej b√łr ligeledes prioriteres h√łjt. Af rekreative stier vurderes Katrinedalstien og forl√¶ngelsen af Jyderupstien at v√¶re dem med h√łjest prioritet.

Se stiplanen her

Trafik og byforsk√łnnelse

Et stort lokalt √łnske handler om forsk√łnnelse og trafiksanering af hovedgaden gennem Svinninge. Der er blevet udarbejdet et skitseprojekt for Hovedgaden, der bl.a. omhandler etablering af sikre krydsningspunkter og sikring af cyklister langs Hovedgaden, men der har endnu ikke v√¶ret afsat midler til udf√łrelse.¬†¬†

Kulturmilj√łer

Der er udpeget kulturmilj√łer for Aggersvold og landsbyen Hjemb√¶k.

Du kan l√¶se mere om det enkelte kulturmilj√ł her

Andre bysamfund

Rammerne for landsbyerne Gudmanstrup, Hjembæk og Stokkebjerg fastholdes i kommuneplanen.

Der udpeget en ny landsbyafgr√¶nsning for landsbyen Skelb√¶k. En landsbyafgr√¶nsning betyder at der, i begr√¶nset omfang, kan opf√łres nye boliger inden for den afgr√¶nsede landsby.

Se landsbyafgrænsningen og retningslinjerne for byggeri i landzone her

Byudviklingsskitse for Svinninge


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk