Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Lokalområdets kvaliteter
Fremtidig udvikling Lokalområdets kvaliteter Svinninge lokalområde Generelle rammer Rammer for lokalplanlægning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Lokalområder Svinninge Lokalområdets kvaliteter

Lokalområdets kvaliteter

Hovedbyen Svinninges kvaliteter udgøres bl.a. af stationen, byens grønne områder og erhvervslivet, men også af byens servicefunktioner og foreningslivet.

  • Hovedbyen Svinninges kvaliteter udgøres bl.a. af stationen og nærheden til det overordnede vejnet.

  • Der findes attraktive bynære landskabselementer såsom landskabsbåndet omkring åen og Bjerregaardsskoven.

  • Byen har et højt serviceniveau i form af offentlige funktioner, institutioner og idrætsfaciliteter, Derudover bidrager byens store arbejdspladser, butiks- og foreningslivet samt varierede boligområder til et velfungerende lokalområde.

  • Det er væsentligt for byens fortsatte udviklingspotentiale som bolig-, stations- og erhvervsby, at ovennævnte kvaliteter i størst muligt omfang opretholdes og udvikles, og at Hovedvejen forskønnes og trafiksaneres med henblik på at nedbringe den tunge og hurtige trafik igennem byen.

  • For Hjembæk og området omkring Agersvold Gods er det væsentligt, at de bærende elementer i kulturmiljøerne respekteres.

 

Det lokale guld

Fra Svinninge Station er der gode forbindelser til Holbæk og Kalundborg.

Billedet er taget den 16. maj 2013.

 

Landskabsbåndet langs åen er et karakteristisk træk ved Svinninge.

Billedet er taget den 16. maj 2013.

 

Der handles i hovedgaden, som bør trafiksaneres for at nedbringe den tunge trafik.

Billedet er taget den 16. maj 2013.

 

Svinninge har et højt serviceniveau, bl.a. i form af skoler og institutioner.

Billedet er taget den 16. maj 2013.

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk