Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Fremtidig udvikling
Fremtidig udvikling Lokalområdets kvaliteter Tuse lokalområde Generelle rammer Rammer for lokalplanlægning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Lokalområder Tuse

Den fremtidige udvikling

Det er byrådets mål, at Tuse fastholdes som en attraktiv boligby med varierede bosætningsmuligheder.

Tuse

Boliger

I Tuse er der i perioden 2007-2011 ikke sket nogen boligudbygning. Der ligger en fortsat restrummelighed på 133 boliger. Indbyggertallet steg fra 3.001 til 3.047 personer, hvor tilvæksten primært lå fra 2007-08, og faldt fra 2010-11. 

I Tuse forventes indbyggertallet i planperioden (2013-2025) at falde med godt 100 personer.

Fremtidens vækst

Vi forventer en langsom v√¶kst i¬†boligudbygningen i starten af den kommende planperiode. Efter nogle √•r¬†er forventningen, at v√¶ksten i boligudbygningen igen tiltager. Restrummeligheden i¬†Tuse p√• de¬†133 boliger er¬†st√łrre end det antal boliger,¬†der reelt forventes bygget i den kommende planperiode, og¬†der skal derfor ske en reduktion. Det er¬†et statsligt krav, at der skal v√¶re overensstemmelse mellem arealudl√¶g og forventninger til boligudbygningen.

Et arealudlæg på knap 2 ha. (udlagt til tæt-lav, svarer til 20 boliger) i den vestligste del af Tuse, nord for Tuse Byvej omfordeles og overgår til perspektivareal. 

Restrummeligheden i¬†Tuse er dermed reduceret til¬†113 boliger. N√•r der ikke sker en endnu st√łrre reduktion i restrummeligheden, set i forhold til den foreg√•ende periode, h√¶nger det bl.a. sammen med, at en del af den resterende restrummelighed p√• 110 boliger ligger inden for et allerede lokalplanlagt omr√•de.¬†

Der er s√•ledes planlagt for et nyt boligomr√•de, Hyldagerg√•rd, beliggende syd for Tuse Byvej og √łst for Birkevej/Butterupvej. Det er et omr√•de p√• ca. 16 ha. og her findes, som n√¶vnt, en rummelighed p√• 110 boliger fordelt p√• 2/3 parcelhuse og 1/3 r√¶kkehuse. Derudover gives der mulighed for at opf√łre en ny dagligvarebutik p√• op til 1.000 m2¬†inden for lokalplanomr√•det.

For nærmere vurdering af arealbehov til boligudbygning se her

Detail

Den eksisterende ramme for detailhandel fastholdes. Der er uudnyttet mulighed for at opf√łre en dagligvarebutik p√• maksimalt 1.000 m2 syd for Tuse Byvej ved siden af Hyldagerg√•rd.¬†

Se Detailhandelsrapporten her

Offentlige områder

Et rammeomr√•de p√• 6,5 ha. √łst for skoleomr√•det, som er udlagt til offentlige form√•l, fastholdes i kommuneplanen.¬†

Et omr√•de vest for Tuse Lokalcenter og √¶ldreboliger er lokalplanlagt og giver mulighed for et b√łrnespecialcenter.

Stier og trafik

Der udlægges arealreservationer til forlængelse af Holbækmotorvejen til Vig samt til dobbeltspor på Nordvestbanen.

Af stiplanen fremg√•r forslag til rekreative stier og trafikstier i lokalomr√•det.¬†Bedre stiforhold¬†langs Tuse Byvej og¬†en forbindelse til Butterup enten over engene eller¬†langs Butterupvej proriteres h√łjt. Behovet for en sti mellem M√•rs√ł og H√łrbygaard, samt en forl√¶ngelse af stien til Markeslev, er yderligere forst√¶rket efter skolestruktur√¶ndringen, hvor udskolingselever fra Tuse N√¶s skal have mulighed for at cykle til Tuse ad trafiksikre stier.

Se stiplanen her

Kulturmilj√łer

Der er udpeget kulturmilj√łer for L√łvenborg og landsbyen Butterup.

Du kan l√¶se mere om det enkelte kulturmilj√ł her

I forbindelse med Kommuneplan 2013 er der desuden udpeget et nyt kulturmilj√ł for Tuse landsby.

Du kan læse mere om retningslinjer og nye udpegninger her

Andre bysamfund

Rammen for Gl. Tuse fastholdes i kommuneplanen.

Der udpeget ny landsbyafgr√¶nsning for landsbyen Butterup. En landsbyafgr√¶nsning betyder at der evt., i begr√¶nset omfang, kan opf√łres nye boliger inden for den afgr√¶nsede landsby.

Se landsbyafgrænsningen og retningslinjerne for byggeri i landzone her

Byudviklingsskitse for Tuse


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk