Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Fremtidig udvikling
Fremtidig udvikling Lokalområdets kvaliteter Tuse Næs lokalområde Generelle rammer Rammer for lokalplanlægning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Lokalområder Tuse Næs

Den fremtidige udvikling

Det er byrådets mål, at Udby forsat er attraktiv for bosætning og lokalt tilpaset erhvervsudvikling. Byen byder forsat på ledige arealer til byudvikling af boliger og erhverv.

Udby, Tuse Næs

Boliger

I Udby er der i perioden 2007-2011 sket en udbygning med 24 boliger og der ligger en forsat restrummelighed på 117 boliger. Indbyggertallet steg fra 2.246 til 2.321 personer.

I udby forventes indbyggertallet i planperioden (2013-2025) at falde med ca. 76 personer. 

Fremtidens vækst

Vi forventer en langsom vækst i boligudbygningen i starten af den kommende planperiode. Efter nogle år er forventningen, at væksten i boligudbygningen igen tiltager.

Restrummeligheden i Udby p√•¬†117 boliger, hvilket er st√łrre end det antal boliger, der reeelt forventes bygget i den kommende planperiode og der skal derfor ske en¬†reduktion.¬†Det er¬†et statsligt krav, at der skal v√¶re overensstemmelse mellem arealudl√¶g og forventninger til boligudbygningen.

Restrummeligheden er i Udby reduceres således til 69 boliger.

Et arealudlæg på ca. 5,9 ha (udlagt til åben-lav, svarende til ca. 48 boliger) i den nordvestlige del af Udby omfordeles og overgår til perspektivareal, hvilket betyder at det forventes inddraget til byudvikling efter 2025. 

Der er udlagt et¬†rammeomr√•de¬†til boligomr√•de Udby syd, √łst for Udbyvej, som giver en rummelighed p√• 57.

Der findes i det eksisterende boligområde ved ridebanevej en rummelighed på 11 boliger af typen åben-lav. Derudover er der en rest på 1 bolig åben-lav ved det eksisterende boligområde ved Udbyvej.  

For nærmere vurdering af arealbehov til boligudbygning se her

Erhverv

Kommuneplanen fastholder de eksisterende rammer for erhverv.

Detail

Kommuneplanen fastholder den eksisterende ramme for detailhandel.

Du kan se Detailhandelsrapporten her

Stier og trafik

Stiplanen indeholder et forslag om at etablere en trafiksti fra Udby til Kisserup langs Kisserupvej samt en trafiksti fra H√łrby til M√•rs√ł langs Tuse N√¶s Vej.¬†Behovet for en sti mellem M√•rs√ł og H√łrbygaard, samt en forl√¶ngelse af stien til Markeslev er yderligere forst√¶rket efter skolestruktur√¶ndring, hvor udskolingseleverne fra Tuse N√¶s skal have mulighed for at cykle til Tuse ad trafiksikre stier. Det er forsat intentionen, at der skal arbejdes med at etablere rekreative stier is√¶r en lang sammenh√¶ngende rekreativ sti, som forl√łber langs kysten af Tuse N√¶s er af h√łj prioritet.

Du kan se stiplanen her

Sommerhusområder

Afgrænsningen af sommerhusrammerne er reduceret. Afgrænsningen er trukket tilbage fra Kysten, så naturtyper og kystlandskab beskyttes, men ellers er de eksisterende rammer for sommerhusområder fastholdt.

Kulturmilj√łer

Der er udpeget kulturmilj√łer i Udby og landsbyen Kisserup.

Du kan se mere om det enkelte kulturmilj√ł her

I forbindelse med kommuneplan 2013 er der desuden udpeget nye kulturmilj√łer for

  • En r√¶kke af √¶ldre sommerhuse i tr√¶ i Sommerhusomr√•det Bogn√¶s
  • H√łrby Havn og F√¶rgekro
  • Kunsterkollektiv "R√łde mor" ved Uglerup
  • H√łrby Pr√¶steg√•rd med All√©.

Du kan se mere om retningslinjer og nye udpegninger her

 

Andre bysamfund

Rammerne for landsbyerne Bognæs og Kisserup fastholdes i kommuneplanen.

Der udpeget nye landsbyafgr√¶nsning for landsbyerne Uglerup, L√łserup og Kastrup, men rammen for H√łrby er opdelt i 2 dele hvor selve den gamle landsby Markeslev udg√łr sin egen del som landsby. En landsbyafgr√¶nsning betyder at der, i begr√¶nset omfang, kan opf√łres nye boliger inden for den afgr√¶nsede landsby. Den resterende del af H√łrby er overg√•et til B-omr√•de og landsbyafgr√¶nsningen for Kisserup er tilpasset faktiske forhold.

Du kan se mere om landsbyafgrænsningen og retningslinjerne for byggeri i landzone her

Byudviklingsskitse for Udby


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk