Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Fremtidig udvikling
Fremtidig udvikling Lokalomr√•dets kvaliteter Ugerl√łse lokalomr√•de Generelle rammer Rammer for lokalplanl√¶gning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Lokalomr√•der Ugerl√łse

Den fremtidige udvikling

Det er byr√•dets m√•l, at¬†Ugerl√łse fortsat er attraktiv som¬†bolig- og erhvervsby

Ugerl√łse

Boliger

I Ugerl√łse er i perioden¬†2007-2011¬†sket en udbygning¬†med 20 boliger,¬†og der ligger¬†en fortsat restrummelighed p√•¬†91 boliger. Indbyggertallet¬†steg fra 1.441 til¬†1.453 personer.¬†

I¬†Ugerl√łse¬†forventes indbyggertallet i planperioden (2013-2025)¬†at¬†stige med¬†ca.¬†20¬†personer.

Fremtidens vækst

Vi forventer en langsom v√¶kst i¬†boligudbygningen i starten af den kommende planperiode. Efter nogle √•r¬†er forventningen, at v√¶ksten i boligudbygningen igen tiltager. Restrummeligheden i¬†Ugerl√łse p√• de¬†91 boliger er lidt¬†st√łrre end det antal boliger,¬†der reelt forventes bygget i den kommende planperiode,¬†men da¬†de alle ligger inden for lokalplanlagte omr√•der, sker der ikke¬†en omfordeling heraf. Det er¬†et statsligt krav, at der skal v√¶re overensstemmelse mellem arealudl√¶g og forventninger til boligudbygningen.¬†Der¬†udl√¶gges derfor ikke nye arealer til boligform√•l.

For nærmere vurdering af arealbehov til boligudbygning se her

Erhverv

Kommuneplanen fastholder de eksisterende rammer for erhverv.

Detail

Kommuneplanen fastholder den eksisterende ramme for detailhandel.

Se Detailhandelsrapporten her

Offentlige områder

Der er reserveret et areal til eventuel udvidelse af idr√¶tsarealerne.¬†Det vurderes, at rammeomr√•det¬†er tilstr√¶kkeligt¬†fremtidssikret til offentlige form√•l, herunder¬†til eventuel¬†opf√łrsel af fx en multihal.¬†

Stier og rekreative områder

I tidligere kommuneplan blev der udpeget arealer mod nord (den gamle pr√¶steg√•rdsjord) og √łst (vest for Elleg√•rdsvej og √łst for Hovedgaden mellem de to erhvervsomr√•der), der skulle friholdes for bebyggelse. Dette fastholdes med henblik p√• at arbejde for etablering af byn√¶re rekreative arealer i Ugerl√łse.

Det √•bne land i en radius af ca. 1,5 km omkring Ugerl√łse er udpeget som kirkeomgivelser. Udpegningen er sket for at sikre kirken som et element i landskabsoplevelsen. Udpegningen betyder, at skovrejsning er u√łnsket i det √•bne land omkring Ugerl√łse.¬†

Af den offentlige stiplan fremg√•r det, at der er forslag til rekreative stier, og forslag til trafikstier i lokalomr√•det. I Ugerl√łse prioriteres trafikstien til Nr. Vallender√łd h√łjest, men ogs√• en forbindelse til St. Merl√łse har h√łj prioritet. Af rekreative stier vurderes en sti til √ėstrup Skov og stien til Br√¶ndholt at v√¶re de h√łjest prioriterede, sammen med stierne i Fledskov.¬†

Se stiplanen her

Trafik og byforsk√łnnelse

Holb√¶k Byr√•d st√łtter ideen om etablering af en omfartsvej √łst for byen. Kommuneplanen fastholder den¬†tidligere kommuneplans arealreservation¬†til omfartsvejen.¬†Etablering af en eventuel omfartsvej skal ske i statsligt regi. Vejdirektoratet oplyser, at arealudl√¶gget til omfartsvej ved Ugerl√łse er reserveret uden forudg√•ende unders√łgelser, men ikke prioriteret. S√•fremt omfartsvejen prioriteres i statsligt regi, vil f√łrste skridt i arbejdet v√¶re udarbejdelse af en VVM-unders√łgelse, der vil danne grundlag for beslutningen om den endelige vejf√łring. Byr√•det vil arbejde for at skabe fremdrift i arbejdet med omfartsvejen.

Det er v√¶sentligt for byens samlede attraktionsv√¶rdi, at bymidten fremst√•r indbydende.¬†En renovering / forsk√łnnelse¬†af en del bebyggelse lang hovedgaden er derfor √łnskelig. Det vurderes at etablering af en omfartsvej, der leder den tunge trafik¬†uden om byen, vil give bedre vilk√•r for omdannelse af saneringsmoden bebyggelse langs hovedgaden.

Kulturmilj√łer

Der er udpeget kulturmilj√łer for hovedbyen Ugerl√łse og landsbyen Jonstrup.

Du kan l√¶se mere om det enkelte kulturmilj√ł her

Andre bysamfund

Rammerne for landsbyerne Brændholt, Nyrup og Jonstrup fastholdes i kommuneplanen.

Se landsbyafgrænsninger og retningslinjerne for byggeri i landzone her

Byudviklingsskitse for Ugerl√łse


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk