Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Lokalområdets kvaliteter
Fremtidig udvikling Lokalområdets kvaliteter Vipperød lokalområde Generelle rammer Rammer for lokalplanlægning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Lokalområder Vipperød Lokalområdets kvaliteter

Lokalområdets kvaliteter 

Lokalplanområdets kvaliteter er nærheden til de mange naturområder, tilgængeligheden til Holbæk by, motorvejen og jernbanen. Vipperøds kvaliteter er de store parcelhusudstykninger med grønne friarealer og stisystemer samt byens idræts- og foreningsliv.

  • Lokalområdet rummer herlighedsværdier i form af kyststrækning til Isefjorden.

  • Lokalområdets kvaliteter udgøres bl.a. af stationen og nærheden til det overordnede vejnet (motorvejen og Skovvejen) og ikke mindst nærheden til Holbæk med arbejdspladser og indkøbsmuligheder m.m. 

  • Lokalområdet rummer en række mindre landsbysamfund; herunder Ågerup, Arnakke, Tjebberup, Kongstrup, Vallestrup og Søby.

  • Nærheden til det åbne land, og de mange naturområder. 

  • De velbevarende landsbymiljøer.

  • En af Vipperøds kvaliteter er de store velfungerende parcelhusområder med grønne friarealer og stisystemer.

  • Byens skole, idrætsfaciliteter, menighedshus og ældrecenter, som sammen med byens andre institutioner, butiks- og foreningsliv udgør en væsentlig betydning for byens forsatte tiltrækning af især børnefamilier.

 

Det lokale guld

En af Vipperøds kvaliteter er de gode infrastrukturelle forbindelser til bl.a. Holbæk og København.

Billedet er taget den 17. maj 2013.

 

Et af Vipperøds store velfungerende parcelhusområder med grønne friarealer og stisystemer.

Billedet er taget den 17. maj 2013.

 

De gamle haller bag skolen udnyttes til mange forskellige former for idræt.

Billedet er taget den 17. maj 2013.

 

Dagligvareforretning på Roskildevej.

Billedet er taget den 17. maj 2013.

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk