Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
   
 
 
 

Temaer

Her finder du retningslinjer med tilhørende redegørelser for kommuneplanens otte temaer. 

Kommuneplan 2013-2025 for Holbæk Kommune er bygget op om otte gennemgående temaer, som afspejler byrådets overordnede mål for kommunens planlægning og udvikling.

Her beskrives de politiske visioner for udviklingen af de emner, som har et særligt fokus i kommuneplanen. Koordineringen og balancen mellem disse emner driver udviklingen i Holbæk Kommune.

Under temaerne finder du de retningslinjer for arealanvendelsen, som kommunen administrerer direkte efter, når der skal ske fysiske tiltag.

Du kan se de otte plantemaer ovenfor.

Vejledning

Kommuneplanen er opdelt i otte overordnede temaer, der indeholder retningslinjer og redegørelser for kommuneplanen indhold.

Her kan du læse om:

  • En indledning, hvor temaet kort er beskrevet

  • Retningslinjer for arealanvendelsen

  • Bemærkninger til retningslinjer

  • Baggrund for retningslinjer

Links

Detailhandelsstrategi

> Landskabsplan

> Stiplan

> Arealudlæg og boligbyggeprogram

> Befolkningsprognose

Hvad gælder for mig?

Du kan se hvilke forhold der gælder for dig og dit lokalområde
ved at søge her.

> Søg via kort

> Søg via adresse

Øverst på siden kan du desuden søge på fritekst.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk