Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Indledning
Indledning Erhvervsområder Detailhandel Holbæk by Jyderup og Tølløse Mindre centerbyer Lokalcentre
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Erhverv & Detailhandel

Erhverv & Detailhandel

Erhverv

Holbæk Kommune har et bredt erhvervsliv med mange små og mellemstore virksomheder inden for industri, bygge og anlæg, service og handel.

De mange jobmuligheder har social og økonomisk værdi for den enkelte og for samfundet.

Holbæk Byråd vil arbejde for at få flere og bedre jobs til Holbæk Kommune. Derfor har byrådet valgt at fokusere på indsats for bedre rammer for erhvervslivet, nye modeller for samarbejde og innovation samt tiltrække virksomheder og dermed arbejdspladser udefra.

For den enkelte giver uddannelse mulighed for at få et godt arbejde og adgang til sociale fællesskaber. For kommunen betyder det grundlaget for et stærkere erhvervsliv og en solid økonomi. Derfor vil byrådet bl.a. fokusere på uddannelsesmiljøet og –mulighederne i Holbæk by og arbejde for, at borgerne og særligt de unge bliver uddannet til fremtiden.

Byrådet vil medvirke til at sikre øget lokal beskæftigelse gennem en aktiv erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesstrategi. Desuden vil byrådet medvirke til at sikre, at alle der kan, har et arbejde.

Detailhandel

Detailhandelsstrukturen

Strukturen i detailhandelen i Holbæk Kommune er karakteriseret ved én hovedby - Holbæk, 2 større centerbyer - Jyderup og Tølløse, 6 mindre centerbyer Svinninge, Vipperød, Regstrup, Mørkøv, Undløse og Store Merløse samt 9 øvrige byer med lokalcentre - Orø, Udby, Tuse, Kirke Eskilstrup, Hagested, Gislinge, Kundby, Ugerløse og Knabstrup.

Detailhandelsstrukturen i Holbæk by består af Holbæk bymidte, lokalcentre samt enkeltstående butikker. Holbæk bymidte indeholder både de mindre havneorienterede butikker, det brede udvalg af dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker og en lang række servicefunktioner. Derudover indeholder Holbæk by Megacenter I og II samt Bilbyen udmiddelbart vest for bymidten, hvor store udvalgsvaregrupper og udvalgsvarer med særligt pladskrævende varegrupper kan etableres. Ligeledes indeholder østbyen et større område med særlig pladskrævende varer.

Byrådets målsætning

Byrådets mål er at sikre en lokal og let tilgængelig dagligvareforsyning i alle lokalområder og bydele samt at sikre det bredest mulige udbud af udvalgsvarehandel tilpasset de lokale forudsætninger. Byrådets mål er endvidere, at Holbæk by forsat skal udvikles som et spændende sted at besøge for både turister og indbyggere i kommunen og regionen. Det betyder, at Holbæk skal gives mulighed for at udvikle sit handelsliv i samme omfang som f.eks. Roskilde og Slagelse, der i dag har langt større muligheder for udvidelser. Byrådet vil således medvirke til, at Holbæk sikres en forsat udvikling som Nordvestsjællands handelscenter med bymidten, bilbyen, Megacentret I og II i indbyrdes arbejdsdeling og samklang.


Bymønster og byhierarki

Udbygningsmuligheder - erhverv

 


Detailhandelsoverblik

 

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk