Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Detailhandel
Indledning Erhvervsomr√•der Detailhandel Holb√¶k by Jyderup og T√łll√łse Mindre centerbyer Lokalcentre
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Erhverv & Detailhandel Detailhandel

Retningslinjer

Retningslinjer

2.2.1 Hovedbyen Holbæk er udpeget som regionalt center med bymidte.

2.2.2 Jyderup og T√łll√łse er udpeget som st√łrre centerbyer med bymidte.

2.2.3 Svinninge, M√łrk√łv, Regstrup/Nr. Jernl√łse, Undl√łse,¬†St. Merl√łse og Vipper√łd er udpeget som mindre centerbyer med bymidte.

2.2.4 Or√ł, Tuse, Hagested, Tuse N√¶s, Gislinge, Kirke Eskilstrup,¬†Ugerl√łse, Knabstrup¬†og Kundby er udpeget som byer med lokalcentre.

2.2.5 I Holbæk by fastholdes Megacenter I.

2.2.6 I Holb√¶k fastholdes det eksisterende omr√•de til detailhandel p√• Holb√¶k Havn samt de eksisterende lokalcentre i Vestbyen og √ėstbyen.

2.2.7 I byer med en afgr√¶nset bymidte kan der som udgangspunkt ikke placeres yderligere butikker uden for byernes bymidter og eventuelle √łvrige centre til detailhandel. I T√łll√łse kan der dog planl√¶gges for en dagligvareforretning til omr√•dets lokale forsyning i den √łstlige del af byen. Forretningen skal placeres mindst 500 m fra bymidten og m√• have et bruttoetageareal p√• maks. 500 m2.

2.2.8 Der kan planlægges for enkeltstående butikker til lokalområdets forsyning i byer, der har et lokalcenter men ikke en afgrænset bymidte. De enkeltstående butikker skal placeres inden for byernes naturlige afgrænsning.

2.2.9 Der kan planlægges for enkeltstående butikker til lokalområdets forsyning i de afgrænsede landsbyer. De enkeltstående butikker skal placeres inden for byernes naturlige afgrænsning. Sommerhusområderne skal så vidt muligt betjenes af butikker i nærliggende byer.

2.2.10 Mindre butikker med salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler kan placeres uden for detailhandelsområderne.

2.2.11 Mindre butikker i landbrugsbygninger kan under visse forudsætninger etableres i henhold til planlovens landzonebestemmelser.

2.2.12 I Hovedbyen Holb√¶k er der udlagt rammer til udvalgsvarebutikker med s√¶rlig pladskr√¶vende varergrupper, herunder Megacenter I, Megacenter II og H√łjvang.

2.2.13 I Jyderup og T√łll√łse er der udlagt rammer til udvalgsvarebutikker med s√¶rlig pladskr√¶vende varergrupper.

2.2.14 I Svinninge og M√łrk√łv er der udlagt rammer til udvalgsvarebutikker med s√¶rlig pladskr√¶vende varergrupper.

2.2.15 I de √łvrige byer kan der som udgangspunkt ikke udl√¶gges rammer til udvalgsvarebutikker med s√¶rlig pladskr√¶vende varergrupper.

 

Den overordnede ramme for omfanget af bruttoetageareal til butiksform√•l og den maksimale butiksst√łrrelse for hver by fremg√•r af tabellerne for rammerne til¬†de enkelte byer.


Bemærkninger til retningslinjer

OBS: Holb√¶k Byr√•d besluttede p√• m√łdet den 14. maj 2014 (sag nr. 73) at genoptage detailhandelsplanl√¶gningen for Holb√¶k bymidte til fornyet behandling. Se beslutningen her.

Nærmere oplysninger om konsekvenserne af ovenstående kan fås ved henvendelse til Plan og Strategisk forsyning. Enten på telefon 72 36 25 07 eller mailadressen plan@holb.dk.

Detailhandelsstrategi 2012

Der er senest udarbejdet en detailhandelsstrategi for detailhandelen i Holbæk Kommune i 2012.

Detailhandelsstrategien omfatter en redeg√łrelse for detailhandlen i Holb√¶k Kommune,¬† udfordringer og en oplandsanalyse. Strategien har dog et s√¶rligt fokus p√• Holb√¶k bymidte, herunder¬†bymidtens udviklingsmuligheder, √¶ndring af bymidteafgr√¶sningen¬†og beregnede arealbehov til detailhandel i den kommende planperiode.
Se Detailhandelsstrategi 2012 her.

Kommuneplanens retningslinjer og rammer for detailhandel er fastlagt med udgangspunkt i Detailhandelsstrategi 2012, hvis hovedindhold er beskrevet nærmere herunder.

Holbæks udviklingsmuligheder

Holbæk er Nordvestsjællands hovedby. Den er center for alle kommunerne i regionen (Holbæk, Kalundborg, Lejre og Odsherred). Holbæk Kommune og Holbæk by står i en konstant konkurrencesituation med de omkringliggende byer på detailhandelsområdet. Det er især de to store provinsbyer Roskilde og Slagelse, som Holbæk oplever et stigende pres fra og det er en udbredt opfattelse, at Holbæk skal udvikles for ikke at miste terræn.

Holb√¶k bykerne ligger inden for afgr√¶nsningen af den indre ringgade og rummer den gamle historiske del af Holb√¶k by. Den historiske bykerne str√¶kker sig dog ogs√• ned til omr√•det omkring Den gamle Havn. Havneomr√•det omfatter Den gamle Havn, Ny Havn og Ny Hage. Holb√¶k er vokset ud fra den historiske kerne omkring Ahlgade, der fortsat udg√łr byens centrum og centrale byrum for byens detailhandel. S√•ledes er st√łrstedelen af Holb√¶k bykerne ogs√• udlagt som bymidte, hvor der kan v√¶re detailhandel.

Nordvestsjællands handelscentrum

Holb√¶k Kommune √łnsker at fastholde og udvikle sig som et v√¶sentligt handelscentrum i Nordvestsj√¶lland. Analysen viser, at Holb√¶k de seneste √•r har tabt markedsandele i forhold til Roskilde og Ringsted samt til de √łvrige konkurrerende byer i det regionale opland. Denne udvikling √łnsker Holb√¶k at vende med den nye detailhandelsstrategi. Holb√¶k har en stor konkurrent i Roskilde, da Roskilde har et stort center, hvor der er udlagt mange kvadratmeter. Derudover har Roskilde et stort opland, der delvist er kommet til at inkluderer Holb√¶k Kommune.

Der har gennem de seneste 10 √•r v√¶ret en markant tendens til, at forbrugerne i stigende omfang foretager en v√¶sentlig del af b√•de deres dagligvare- og udvalgsvareindk√łb i relativt store butikker. Det er derfor af v√¶sentlig betydning¬†for Holb√¶k som regionalt handelscenter, at planl√¶gningen sikrer fremtidig mulighed for at etablere en r√¶kke storbutikskoncepter, herunder varehuskoncepter, i Holb√¶k bymidte.

Internethandel

En anden¬†og meget afg√łrende √¶ndring i indk√łbsvanerne er internethandel. De nyeste publikationer beskriver en meget voldsom reduktion i¬†behovet for areal til detailhandel, med udgangspunkt i at oms√¶tningen i de fysiske butikker falder. Det er dog forbundet med endda meget stor usikkerhed, fordi disse analyser ikke medtager, at de fysiske butikker kan tilpasse deres omkostninger. Det kan og vil sandsynligvis b√•de ske i form af personalereduktion og reduktion af huslejeudgifter.

Holbæk i fremtiden

Holb√¶k skal ogs√• i fremtiden v√¶re en attraktiv og tidssvarende handelsby, og m√• derfor forberede sig p√• de handelskoncepter, som forbrugerne eftersp√łrger. Derfor skal Holb√¶k b√•de kunne tilbyde handel i et attraktivt bymilj√ł, storcentrer, store butikker og boksbutikker for at Holb√¶k ogs√• i fremtiden kan fastholde sin position som Nordvestsj√¶llands handelscentrum. Yderligere er det intentionen, at der p√• sigt skal planl√¶gges for en udvidelse af bymidten mod Holb√¶k Havn. Planl√¶gningen for en udvidelse af bymidten skal ske i sammenh√¶ng med planl√¶gningen for en byomdannelse af havneomr√•det.¬†

Status på detailhandlen

Detailhandlen i Holb√¶ks Kommune er hovedsageligt koncentreret i¬†kommunens st√łrste¬†byer, der har en afgr√¶nset bymidte. Dvs. Holb√¶k, Jyderup, T√łll√łse, Svinninge, M√łrk√łv, Regstrup/Nr. Jernl√łse, Undl√łse, St. Merl√łse og¬†Vipper√łd.

Holb√¶k by har med i alt 224 registrerede butikker et stort udbud, som d√¶kker bredt inden for alle hovedbrancher. Udbuddet vidner om byens styrke og betydning som handelsby for et st√łrre opland. Antallet af butikker i Holb√¶k Kommune er blevet reduceret fra 368 registrerede butikker i 2004/2007 til 358 i 2012 svarende til en reduktion p√• ca. 3 %. Holb√¶k by har samlet set √łget butiksudbuddet med ca. 7 butikker siden 2004, heriblandt er der i 2012 √•bnet et nyt varehus - F√łtex ved Smedelundsgade, mens der i den mellemliggende periode vurderes at v√¶re sket en del udskiftninger i butiksbestanden.

Jyderup, T√łll√łse og M√łrk√łv har hver mistet 4-5 butikker siden 2007 og de √łvrige mindre byer har ogs√• mistet butikker. Det er hovedsageligt mindre butikker, der forhandler blomster, elektronik, t√łj mv. som er lukket. Ligeledes er en st√łrre m√łbelforretning i St. Merl√łse lukket.¬†

Detailhandlen i Holb√¶k Kommune omsatte i 2011 for 3,4 mia kr. inkl. moms, hvor butikkerne i Holb√¶k by, inkl. Megacenter I, stod for 68 % af den registerede oms√¶tning. De to handelssteder, Holb√¶k bymidte og Megacentret, har en stort set lige fordeling i oms√¶tningen i udvalgsvarehandlen og tilsammen omsatte de i 2011 for ca. 1,35 mia. kr. I Holb√¶k bymidte fordeler udvalgsvarernes oms√¶tning sig stort set ligeligt p√• bekl√¶dning og √łvrige udvalgsvarer, mens oms√¶tningen i Megacenter I i langt overvejende grad stammer fra √łvrige udvalgsvarer.

Butikkerne i Jyderup oms√¶tter for ca. 11 % af den samlede oms√¶tning i detailhandlen i Holb√¶k Kommune, T√łll√łse ca. 7 % og Svinninge ca. 4 %. De √łvrige byer st√•r for mindre en 10 % af den samlede oms√¶tning i detailhandlen.

Dækningsgraden

D√¶kningsgraden for Holb√¶k Kommune under √©t var i 2011 ca. 102 %, hvilket understreger, at der stort set er balance mellem oms√¶tning og forbrug. Taller d√¶kker imidlertid over et overskud inden for dagligvarer p√• ca. 5 %, mens der er underskud inden for handlen med bekl√¶dning p√• ca. 2 % og balance med √łvrige udvalgsvarer. Resultaterne viser, at der er en vis andel af indbyggerne i Holb√¶k Kommune, som l√¶gger deres forbrug i detailhandelen uden for Holb√¶k Kommune. Omvendt tiltr√¶kker detailhandlen ogs√• kunder fra oplandet uden for kommunen.

Holbæk by - fald i dækningsgraden

I forhold til 2004 er d√¶kningsgraden for Holb√¶k Kommune g√•et en anelse tilbage. I 2004 var d√¶kningsgraden p√• 106 for kommunen som helhed, hvilket indikerer et fald p√• 4 procentpoint. D√¶kningsgraden for b√•de dagligvarer og udvalgsvarer er ligeledes reduceret med 4 procentpoint, mens bekl√¶dning er¬†stort set u√¶ndret. √Örsagen til¬†faldet i d√¶kningsgraden skyldes hovedsageligt, at d√¶kningsgraden i Holb√¶k by samlet set er faldet fra 197 til 177, hvilket kan tyde p√•, at Holb√¶k st√•r lidt svagere i den regionale konkurrence. Til sammenligning er d√¶kningsgraden i Roskilde Kommune p√• 267 for bekl√¶dning og 199 p√• √łvrige udvalgsvarer.

Arealer til detailhandel i Holbæk Kommune

Kommuneplanens samlede bruttoetageareal for detailhandel i hele Holbæk Kommune er vist i tabellen herunder. Holbæk er som kommunens hovedby nævnt særskilt.

Bruttoetageareal for detailhandel
Hele kommunen Hele Holbæk by Bymidten
Eksisterende bruttoetageareal 170.000 m2 121.000 m2 46.911 m2
Muligt fremtidigt bruttoetageareal
jf. Kommuneplan 2013-25
264.000 m2 181.000 m2 68.911 m2

Det mulige fremtidige bruttoetageareal til detailhandelsareal for hele Holbæk By dækker bla. en udvidelsesmulighed på 22.000 m2 i bymidten samt en udvidelsesmulighed på 38.000 m2 til udvalgsvarebutikker med særlig pladskrævende varegrupper. I hele kommunen kan det eksisterende bruttoetageareal til detailhandel udvides med 94.000 m2.

Det er i¬†Holb√¶k bymidte, der er fastlagt den st√łrste mulighed for at udvide de eksisterende butiksarealer.¬† Ellers er mulighederne for udvidelse af de eksisterende butiksarealer opgjort efter detailhandelsstrukturen. I Jyderup, der er en st√łrre centerby,¬†er det vurderet,¬†at¬†der i den kommende planperiode kan blive et behov for yderligere detailhandel¬†svarende til 3.500 m2¬†til dagligvarehandel og 1.500 m2¬†til udvalgsvarehandel.¬†I T√łll√łse, der ogs√• er en st√łrre¬†centerby, er det vurderet, at der i den kommende planperiode kan blive et behov for yderligere detailhandel svarende¬†til 2.000 m2 til dagligvarebutikker og 3.000 m2 til udvalgsvarehandel. I de mindre¬†centerbyer og i¬†byer¬†med lokalcentre samt lokalcentrene i¬†vest og √łstbyen i Holb√¶k¬†er det vurderet, at der ikke er store behov for nye dagligvarebutikker¬†og rammerne er derfor relativt begr√¶nsede.¬†Behovet for udvalgsvarebutikker er tilsvarende begr√¶nsede.¬†Vurderingen er, at n√•r de eksisterende rammer til ny detailhandel er opbrugt, skal der foretages en ny vurdering af behovet f√łr der kan udl√¶gges nye rammer. Dette g√¶lder ogs√• i forhold til en yderligere udvidelse af Holb√¶k bymidte - f.eks. mod havnen.

Ift. Kommuneplan 2007-18 (inkl. till√¶g) fastl√¶gger Kommuneplan 2013-25 kun en en udvidet ramme til detailhandel i Holb√¶k Bymidte. √ėvrige rammer til detailhandel er viderf√łrt.

Geografien p√• alle kommuneplanens detailhandelsrammer er vist p√• kortet til h√łjre, og rammerne for de enkelte centre fremg√•r af fanerne Holb√¶k by, Jyderup og T√łll√łse, Mindre centerbyer og Lokalcentre.

Arealer til detailhandel i Holbæk by

Arealer til detailhandel i Holbæk bymidte

I den centrale del af Holbæk er der udlagt rammer for detailhandel i henholdsvis bymidten og på havnen.

Holb√¶k bymidtes geografiske afgr√¶nsning er defineret ved hj√¶lp af den statistiske metode, som efter planlovens detailhandelsbestemmelser skal anvendes jf. bekendtg√łrelse nr. 1093 af 11/09/2007. I¬†Detailhandelsstrategi 2012 er der foretaget en analyse af bymidteafgr√¶nsningen i Holb√¶k, hvor¬†arealerne omkring Holb√¶k Have, er inddraget. I 2013 besluttede Byr√•det dog, at omr√•det ikke skal v√¶re en del af Holb√¶k Bymidte. I stedet udl√¶gger kommuneplanen omr√•det til en byomdannelse til boligform√•l.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune er hele havneområdet desuden blevet udskilt fra bymidten. Der kan dog fortsat, som hidtil, etableres detailhandel på havneområdet i et begrænset omfang. Det er intentionen, at der på baggrund af en nærmere detailhandelsanalyse senere skal ske en udvidelse af bymidten - mod havnen. Planlægningen herfor skal ske i forbindelse med en nærmere planlægning for en yderligere byomdannelse af havneområdet. 

Detailhandelsrammerne for bymidten giver mulighed for et bredt udvalg af mindre dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker, suppleret med et bredt udvalg af caféer og restauranter, diskoteker samt en lang række publikumsorienteret serviceerhverv (f.eks. bibliotek) og liberale erhverv m.m.

Detailhandelsrammerne for havnen giver kun mulighed for mere mindre butikker på maksimalt 200 m2 som er målrettet områdets karakter som f.eks. marritime butikker.

I detailhandelsstrategien er der foretaget en sammenligning mellem Holb√¶k By samt henholdsvis Roskilde og Slagelse. Sammenligningen viser, at Holb√¶k by ligger langt under de to andre byer i forhold til udvidelsesmuligheder og derved ogs√• muligheden for at for√łge byens attraktionsv√¶rdi. I strategien er det vurderet, at der frem til 2025 skal v√¶re muligt at etablere yderligere 22.000 m2 detailhandel i Holb√¶k bymidte. Det svarer til en udvidelse p√• 10.000 m2 ift. hvad Kommuneplan 2007-18 inkl. till√¶g for bla. Rosen-projektet har muliggjort. De 12.000 m2 er s√•ledes m√•lrettet Rosen-projektet, mens de sidste 10.000 m2 kan benyttes til en modernisering samt l√łbende udvidelse af butiksarealet i bymidten generelt. Med yderligere 22.000 m2 detailhandel i Holb√¶k By kan detailhandlen i Holb√¶k by ikke n√• op p√• samme antal kvadratmeter detailhandel¬†som Slagelse og Roskilde. Men udvidelsesmuligheden giver mulighed for en koncentration af¬† handlen og styrkelse af bymidten. Etableringen af et nyt indk√łbscenter har til form√•l at styrke Smedelundsgade som handelsgade og tilf√łre omr√•det bymidten√¶re parkeringspladser. Vurderingen er, at indk√łbscentret Rosen vil v√¶re medvirkende til at √łge attraktionen af Holb√¶ks detailhandel, i det det vurderes til, at √łge det samlede butiksudbud i Holb√¶k. Dermed forventes det at flere af indbyggerne i Holb√¶k Kommune v√¶lger at handle i Holb√¶k fremfor¬†i Slagelse eller Roskilde. Rammeudvidelsen forventes s√•ledes at have en mere lokal betydning frem for en regional betydning. En n√¶rmere redeg√łrelse for behovet for udvidelse af detailhandlen i Holb√¶k bymidte fremg√•r af Detailhandelsstrategien 2012.

Opsummeret fastl√¶gger kommuneplanen s√•ledes f√łlgende udvidelsesmuligheder for detailhandelen i Holb√¶k bymidte:

 

Ramme til udvidelse af detailhandels-
arealet i Holbæk Bymidte
Mulig udvidelse i
Kommuneplan 2013-25

Ramme til etablering af et butikscenter i bymidten -Rosen-projektet *

12.000 m2
Ramme til modernisering og udvidelse af det
eksisterende detailhandelsareal i bymidten
10.000 m2
I alt 22.000 m2

 

* Byrådet traf beslutning om denne udvidelse af detailhandelsrammen med vedtagelsen af et tillæg til Kommuneplan 2007-18 for Holbæk Kommune.

Arealer til detailhandel i lokalcentre, på Holbæk Havn samt Megacenter I og II

Kommuneplan 2013-25 fastlægger rammer for detailhandel i en række eksisterende lokalcentre, på Holbæk Havn samt Megacenter i og II i Holbæk By. Herunder fastlægger kommuneplanen også, at der som udgangspunkt ikke må udlægges yderligere lokalcentre i Holbæk By.

Arealer til detailhandel med særlig pladskrævende varegrupper i Holbæk By

En realisering af Rosen-projektet¬†vil medf√łre, at en eksisterende udvalgsvarebutik¬†med s√¶rlig pladskr√¶vende varegrupper i Holb√¶k bymidte m√• flytte. Inden for bymidten er det ikke muligt at etablere nye udvalgsvarebutikker med¬†s√¶rlig pladskr√¶vende varegrupper, da kommuneplanen ikke udl√¶gger en ny ramme herfor.¬†Derfor har det tidligere v√¶ret n√łdvendigt at sikre, at disse butikker har andre placeringsmuligheder. Dette er s√•ledes muliggjort i henholdsvis Bilbyen og Megacenter II. √ėnsket er,¬†at give mulighed for en ramme til nye udvalgsvarebutikker¬†med¬†s√¶rlig pladskr√¶vende varegrupper og samtidig sikre, at en r√¶kke af de bilforhandlere, som i dag har begr√¶nsede udbygningsmuligheder, har mulighed for en¬†alternativ placering. Dern√¶st er det forventningen, at mange bilforhandlere p√• sigt vil finde sammen i st√łrre "huse", hvor man har sit eget udstillingssted med f√¶lles v√¶rkstedsfaciliteter, klarg√łringsanl√¶g m.v.¬†¬†¬†

Trafikal tilgængelighed

I henhold til planloven skal kommunen redeg√łre for, hvordan tilg√¶ngeligheden til bymidterne er.¬†

Holbæk by

I Holb√¶k er parkeringsmulighederne ikke optimale. Det skyldes bl.a., at Holb√¶k er en gammel k√łbstad med smalle gader og bevaringsv√¶rdige bygninger. Det bliver derfor en afvejning mellem bykvalitet og tilg√¶ngelighed for bilister i Holb√¶k. Holb√¶k har en god kollektiv trafikbetjening. Fra stationen og busterminalen er der god tilg√¶ngelighed til bymidten.

Jyderup og T√łll√łse

I¬†Jyderup er bymidten placeret t√¶t ved stationen og butikkerne er prim√¶rt koncentreret syd for Skarrids√łgade, hvor en del af butikkerne har indgang fra¬†parkeringsarealerne. Kunderne kommer prim√¶rt til fods, p√• cykel eller i bil.¬†Der er s√•ledes en god tilg√¶ngelighed for cykel, gang- og biltrafik.

I T√łll√łse er bymidten placeret t√¶t ved stationen og en r√¶kke af de mindre udvalgsvarebutikker samt enkelte mindre dagligvarebutikker er placeret her. De st√łrre dagligvarebutikker er dog placeret i den vestlige del af bymidten i tilknytning til st√łrre parkeringsarealer. Der er en god tilg√¶ngelighed for cykel, gang- og biltrafik.

De mindre centerbyer

I Svinninge er bymidten placeret langs Hovedgaden og butikkerne ligger spredt ned langs gaden. Der er parkeringsmuligheder foran butikkerne. Der er en god tilgængelighed for cykel, gang- og biltrafik.

I¬†M√łrk√łv er bymidten placeret 2 steder. Den ene er langs Hovedgaden hvor der er enkelte mindre butikker langs gaden. Der er parkeringsmuligheder foran butikkerne. Den anden er langs Ringstedvej, hvor byens dagligvarebutik er placeret.¬†Der er en god tilg√¶ngelighed¬†for cykel, gang- og¬†biltrafik.

I¬†Regstrup/Nr. Jernl√łse er bymidten placeret 2 steder. Den ene er langs Hovedgaden i tilknytning til stationen, hvor¬†der er¬†enkelte mindre¬†butikker og hvor parkeringsmulighederne er begr√¶nsede. Den anden er langs N√łrupvej, hvor byens dagligvarebutik er placeret.¬†Der er god tilg√¶ngelighed for cykel, gang og biltrafik.

I¬†Undl√łse er bymidten placeret langs Hovedgaden. Tilg√¶ngligheden for cykel, gang- og biltrafik er god.

I St. Merl√łse er bymidten placeret langs Banevej, Tv√¶rvej og Byranden. Der er god tilg√¶ngelighed for cykel, gang- og biltrafik.

I¬†Vipper√łd er bymidten placeret ved Stationsvej og Lers√łparken i tilknytning til stationen. Der er god tilg√¶ngelighed for cykel, gang- og biltrafik.

Planlovens ¬ß 5 o. I tilknytning til tankstationer, togstationer, lufthavne, stadioner, fritliggende turistattraktioner og lign., der ligger uden for omr√•der omfattet af ¬ß 5 m og ¬ß 5 n, kan der udl√¶gges arealer til butikker til brug for de kunder, der i √łvrigt benytter anl√¶gget p√• grund af dets prim√¶re funktion.

 

Beregning af arealer

Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal, idet kælderen dog medregnes jf. planlovens § 5 t.

Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum, dog maksimalt 200 m2.


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Planloven ¬ß11a, stk 1, nr 3. Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer om den kommunale detailhandelsstruktur, herunder afgr√¶nsning af bymidter, bydelscentre, lokalcentre, omr√•der til s√¶rlig pladskr√¶vende varer og eventuelle aflastningsomr√•der samt fasts√¶ttelse af det maksimale bruttoetageareal til butiksform√•l for det enkelte omr√•de og maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker i de enkelte omr√•der, herunder ogs√• for enkeltst√•ende butikker, jf. ¬ß¬ß 5 l-5 r / Planlovens kap. 2d / Redeg√łrelse: ¬ß11e stk 4, 5, 6, 7

Lov om planl√¶gning er blevet √¶ndret p√• detailhandelsomr√•det med virkning fra 1. september 2011.¬†I bymidter med mere end 27.000 indbyggere kan byr√•det i forbindelse med, at der hvert fjerde √•r udarbejdes en strategi for kommuneplanl√¶gningen, tr√¶ffe beslutning om at fasts√¶tte butiksst√łrrelse for h√łjst 3 nye udvalgsvarebutikker p√• mere end 2.000 m2 bruttoetageareal i hver by jf. ¬ß 5q samt fasts√¶tte butiksst√łrrelse for √©n ny udvalgsvarebutik p√• mere end 2.000 m2 bruttoetageareal, som placeres i bymidten i en af kommunens byer med over 3.000 indbyggere jf. ¬ß 5q stk. 3.

Detailhandelsbestemmelserne for Holb√¶k Kommune udspringer af en detailhandelsrapport gennemf√łrt i 2008 med opdateringer udf√łrt i 2012.

Statslige interesser

De statslige interesser til omr√•det er at forbedre mulighederne for en decentral detailhandelsstruktur, der stimuloerer til investeringer og fornyelser i detailhandlen ogs√• i de mindre bysamfund, stationsbyer og mellemstore byer. Det foruds√¶tter en definition af byernes rollei det kommunele bym√łnster. De eksisterende bymidter skal styrkes som levende og varierede bandelscentre, og planl√¶gningen skal fremme et varieret butiksudbud i b√•de mindre og mellemstore byer og i de enkelte bydele i st√łrre byer. Det er et m√•l, at transportafstande til butikker begr√¶nses, s√• afh√¶ngighed af bil ved indk√łb mindskes. Desuden skal arelaer til butiksform√•l have god tilg√¶ngelighed for alle trafikater, herunder is√¶r den g√•ende, cyklende og kollektive trafik.

I forhold til planlovens § 11 a, omfatter de statslige mål for detailhandelsstrukturen bl.a.:

  • at definere byernes rolle i det kommunale bym√łnster

  • at styrke eksisterende bymidter

  • at fremme byomdannelse frem for inddragelse af nye byarealer

  • at begr√¶nse transportafstande

  • at sikre god tilg√¶ngelighed for alle trafikanter

Opfyldelsen af de statslige interesser tager udgangspunkt i detailhandelsstrukturen med en hovedby, st√łrre centerbyer, mindre center byer og lokalcentre samt i den udvidet afgr√¶nsning og¬†ramme for bymidten.

Udviklingsstrategi 2012

I Udviklingsstrategien 2012 er et af emnerne gode byer at leve i. Her spiller¬†detailhandelen¬†en vigtig rolle i forhold til det gode liv hvor det at have gode indk√łbsmuligheder i n√¶rheden af ens bolig udg√łr en vigtig brik i det at have et godt liv.¬†

Ny lov forventes ikke at være hindring

Et forslag til en √¶ndring af planloven vil sandsynligvis blive vedtaget inden Folketinget g√•r p√• sommerferie i 2013. Lov√¶ndringen betyder, at det ikke l√¶ngere er muligt for kommuner med mellemstore byer at tillade at opf√łre store udvalgsvarebutikker p√• over 2000 m2. Fem byer: Hovedstaden, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg kan dog forsat give tilladelse til dette. If√łlge Holb√¶k Kommunens oplysninger bliver loven ikke vedtaget med tilbagevirkende kraft.

 

> Planloven

> Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

> Udviklingsstrategi 2012


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk