Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Holbæk by
Indledning Erhvervsområder Detailhandel Holbæk by Jyderup og Tølløse Mindre centerbyer Lokalcentre
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Erhverv & Detailhandel Holbæk by

Holbæk by

Kommunens hovedby Holbæk udpeges som regionalt center med bl.a. bymidte og detailhandel på på havnen.

Holbæk bys beliggendhed fremgår af kortet under fanen Detailhandel og detailhandelsstrukturen ses ved at zoome ind på kortet.

Holbæk by skal tilbyde et butiksudbud på regionalt niveau, for kommunens borgere, turister og forbrugere i Nordvestsjælland. 

Den overordnede ramme for omfanget af bruttoetageareal til butiksformål i Holbæk By fremgår af nedenstående tabeller. I detailhandelsstrategien fra 2012 er det eksisterende bruttoetageareal til detailhandel i Holbæk By på omkring 121.000 m2, men tallet er ikke helt det samme ud fra nedenstående tabeller. Dette skyldes, at der siden 2012 er sket en udvikling i det eksisterende bruttoetageareal til detailhandel i Holbæk By - pga. nye og lukkede forretninger.

Selve størrelsen på butiksareal for dagligvarer, udvalgsvarer og udvalgsvarer med særllig pladskrævende varegrupper fremgår ligeledes af nedenstående tabel. Bymidten i Holbæk er inddelt i flere detailhandelsrammer. Det samme gælder ift. rammerne for detailhandel på havnen og i Megacenter I/II. Inddelingen er med til at specificere, hvor meget detailhandel der kan etableres i de enkelte dele af bymidten, havnen og det samlede megacenter.


Detailhandelsrammer for den centrale del af Holbæk by

OBS: Holbæk Byråd besluttede på mødet den 14. maj 2014 (sag nr. 73) at genoptage detailhandelsplanlægningen for Holbæk bymidte til fornyet behandling. Se beslutningen her. Beslutningen vedrører detailhandelsramme 1.DBM01 - 1.DBM04 samt 2.DBM01.

Nærmere oplysninger om konsekvenserne af ovenstående kan fås ved henvendelse til Plan og Strategisk forsyning på 72 36 25 07 eller plan@holb.dk.

Rammer for butikker i bymidten og på havnen

 
Detail­handels­ramme*1
Ramme­­­område
Navn
Maksimal brutto­etage-areal – m2
Maksi­mal butiks­størrelse daglig­­varer – m2 
Maksi­mal butiks­­størrelse udvalgs­varer – m2
Maksi­mal butiks­­­størrelse særlig plads­­kræv­ende varer  – m2
Ramme for udbygning med nye daglig­varer, inkl. eksisterende lokalplan­lagte udbygnings­muligheder – m2
Ramme for udbygning med nye udvalgs­varer, inkl. eksisterende lokalplan­lagte udbygnings­muligheder – m2
Ramme for udbygning med særlig plads­­kræv­ende varer – inkl. eksisterende lokalplan­lagte udbygnings­muligheder - m2
Nuværende samlede butiks­areal – m2 *2
Bemærkninger
Holbæk bymidte
1.DBM01
 
1.B01, 1.B05, 1.C01 - 1.C05,
1.C07 - 1.C10,
1.C12 - 1.C16, 1.C18, 1.C19, 1.O01, 1.O04, 1.O05
 - 40.188  1.500 2.000  1.500 3.700 6.000 0

30.488

Rammen er gældende for alle de ramme­områder som er markeret med *
1.B01 Blegstræde, Havnevej og Brogade               300 *
Ramme­område 1.B01 er udlagt til bolig­formål, her kan ikke etableres yderligere detail­handel
1.B05 Blegdammen               0 *
Ramme­område 1.B05 er udlagt til bolig­formål, her kan ikke etableres detailhandel
1.C01 Ahlgade, Gasværksvej               4.790 *
1.C02 Ahlgade, Vimmel­skaftet               3.540 *
1.C03 Ahl­gade,Linde­­­vej, Ny­­gade og Jern­­bane­­vej, vest               4.113 *
1.C04 Ahl­gade, Ny­gade, By­sø­­­stræde og Jern­bane­­­vej vest               2.493 *
1.C05 Ahl­gade, Bag­­stræde og Kirke­­stræde               7.182 *
1.C07 Gas­­værks­­­­grunden               0 *
1.C08 Ahl­gade, Havne­­vej og Pirat­­­stræde               0 *
1.C09 Labæk, Makeds­­­­pladsen               930 *
1.C10 Smede­­lunds­­­­gade, Bleg­­­dammen, Kastanie­vej               3.020 *
1.C12 Kalund­borg­­­­vej               0 *
1.C13 Studie­­­stræde, Bleg­­stræde og Ahl­gade               1.720 *
1.C14 Kirke­­­stræde, Smede­­lunds­­­­gade og Jern­­bane­­vej               1.040 *
1.C15 Labæk, Havne­­vej vest               100 *
1.C16 Råd­hus­­vej, Jern­­bane­­vej               0 *
1.C18 Valde­mar Sejrs­vej, Ahl­gade og Linde­­vej               1.160 *
1.C19 Stations­­­­pladsen               60 *
 1.DBM02
1.C11 Kalundborg­vej, Valdemar Sejersvej - Slotscentret 6.160 3.500 2.000 0 Er opbrugt Er opbrugt  0 6.160 Der kan étableres én dagligvare­­butik på op til 3.500 m2 og én dagligvare­­butik på op til 800 m2.
 1.DBM03
 1.J01 P-pladsen, Jernbanevej 0  0  0  0  0  0  0  0 Der kan efter en nærmere planlægning etableres butikker i området – f.eks. i tilknytning til stationen.
 1.DBM04
  
1.C06, 1.C17 - 21.753 3.500 2.000 0 1.700 12.000 0 8.053 Rammen er gældende for alle de rammeområder som er markeret med **
1.C06 Smedelunds­gade, Markedsgade               2.704 **
 1.C17 Rosen, Smedelunds­gade og Borgmester N. E. Hansens Vej               5.349 **
 2.DBM01
 2.C03  Amtmandsvej  750  500  500  0 360    0 390  
Holbæk havn
 1.DH01
1.H01 Den gamle Havn - til og med bas­­siner­ne 0 0 0 0 200 0 0 Der kan efter en nærmere planlægning etableres butikker (ikke SPV) i området – som en del af bymidten.
Lokalplan 1.22 muliggør dog op til 200 m2 detailhandel i området.
 1.DH02
1.H02 Den gamle Havn- fra bas­­siner­ne til og med Bleg­­stræde­­­hagen  1.000  200  200  0 1.000  0  3.000

Den samlede ramme er maksimal 1.000 m2. Der kan etableres én butik med et brutto­­etage­­areal på 500 m2.
Der kan efter en nærmere planlægning etableres yderligere butikker (ikke SPV) i området – som en del af bymidten.
Det maksimale brutto­­­etage­areal er mindre end det eksisterende brutto­­­etage­areal, da der planlægges for en byomdannelse af havnen.

1.DH03
1.H03 Ny havn  600  200  200  0 600  0  0 Der kan efter en nærmere planlægning etableres yderligere butikker (ikke SPV) i området – som en del af bymidten.
1.DH04
1.H04 Ny Hage  0  0  0  0  0  0  0  0 Der kan efter en nærmere planlægning etableres yderligere butikker (ikke SPV) i området – som en del af bymidten.

*1Klik her for at se en forklaring til detail­­handels­­rammerne, f.eks. 1.DBM01.

*2 Det samlede butiks­areal er med enkelte undtagelser senest opdateret december 2012. Opgørelsen af det nuværende samlede butiksareal er behæftet med nogen usikkerhed i forhold til faktiske forhold, eksempelvis omkring ind-, og udflytninger af eksisterende butiks­lokaler, ændret anvendelse heraf etc. Det samlede butiksareal har indflydelse på udbygnings­mulighederne for detailhandel.


Detailhandelsrammer for Holbæk vestby

Rammer for butikker i Megacenter I og II samt lokalcentre

Detailhandels­ramme*1
Ramme­område
Navn
Maksi­mal brutto­­etage­­areal - m2
Maksi­mal butiks­­stør­relse daglig­­varer - m2
Maksi­mal butiks­­stør­relse udvalgs­­varer - m2
Maksi­mal butiks­­stør­relse særlig plads­­kræv­ende - m2
Ramme for udbygning med nye dagligvarer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med nye
udvalgsvarer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med særlig pladskrævende –  inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder - m2
Nuvær­ende samlede butiks­areal - m2 *2
Bemærkninger
 
Megacenter I
 2. DSPV01
2.E04 Mega­center I og Bilbyen

80.000

500

2.000

12.500

Er opbrugt

Er opbrugt

14.306

65.694

 
 Megacenter II
 2. DLC01
 2.C08  Omfarts­vej/ Søstrup­vej  3.000  1.000  1.000  0  Er opbrugt  2.000  0  1.000  Der kan etableres én daglig­vare­butik
 2.DSPV02
2. E02 Søstrupvej vest 23.000 0 0  8.000 0 0  19.000 4.000  
 2.DSPV03
2. E01 Søstrup­vej øst 0 0 0 0 0 0 0 0 Der kan efter en nærmere planlægning etableres butikker til særlig pladskrævende varer
Lokalcentre i Holbæk vestby uden for Megacenter I og II
2.DLC02
2.C01 Stenhus/Kalundborgvej

1.000

1.000

 0

0

750

0 0

250

 
2.DLC03
2.C04 Marievej

1.000

1.000

 0

0

300

0 0

700

 
2.DLC04
2.C05 Gl. Ringstedvej, Tåstrup Møllevej

2.000

2.000

 0

0

150

0 0

1.850

 
2.DLC05
2.C06 Ladegården

1.000

1.000

 0

0

200

0 0

800

 
2.DLC06
 2.C07 Kalundborgvej/Nykøbingvej

 1.000

1.000

 0

0

Er opbrugt

 0  0

1.000

 

*1Klik her for at se en forklaring til detailhandelsrammerne, f.eks. 2.DSPV01.
*2Det samlede butiksareal er med enkelte undtagelser senest opdateret i december 2012. Opgørelsen af det nuværende samlede butiksareal er behæftet med nogen usikkerhed i forhold til faktiske forhold, eksempelvis omkring ind-, og udflytninger af eksisterende butikslokaler, ændret anvendelse heraf etc. Det samlede butiksareal har indflydelse på udbygningsmulighederne for detailhandel.


Detailhandelsrammer for Holbæk østby

Rammer for butikker i Højvang (SPV) og lokalcentre

Detailhandelsramme*1
Ramme­område
Navn
Maksimal brutto­etage­areal - m2 
Maksimal butiks-størrelse dagligvarer – m2
Maksimal butiksstørrelse udvalgsvarer – m2
Maksimal butiksstør-relse særlig pladskræv-ende – m2
Ramme for udbygning med nye dagligvarer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med nye
udvalgsvarer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med særlig pladskrævende –  inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder - m2
Nuværende samlede butiksareal – m2 *2
Bemærk­ninger
Højvang – Detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper
 3.DSPV01
3.E02 Højvang 8.000 0 0 8.000 0 0 Ved ansøgning om nye butikker skal der der foretages en optælling af antal m2 Ved ansøgning om nye butikker skal der der foretages en optælling af antal m2  
 Lokalcentre i Holbæk østby
3.DLC01
3. C01 Mellemvang 2.000 2.000 0 0 600 0 1.400  
3.DLC02
3. C02 Anders Larsens­vej 2.000 2.000 0 0 650 0 0 1.350  
3.DLC 03
3. C03 Munk­holm­vej 1.000   1.000 0 0 100  0  0  900  
3.DLC04
3. C04 Sofie­minde Allé  750 750 0 0  Er opbrugt 0 0  820  
3.DLC05

3. B12
(delvist) 

Åvangs­vej, øst for Roskilde­vej  1.000  1.000  0 0  Er opbrugt 0 0  1.000  

*1Klik her for at se en forklaring til detailhandelsrammerne, f.eks. 3.DSPV01.
*2 Det samlede butiksareal er med enkelte undtagelser senest opdateret december 2012. Opgørelsen af det nuværende samlede butiksareal er behæftet med nogen usikkerhed i forhold til faktiske forhold, eksempelvis omkring ind-, og udflytninger af eksisterende butikslokaler, ændret anvendelse heraf etc. Det samlede butiksareal har indflydelse på udbygningsmulighederne for detailhandel.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk