Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Jyderup og Tølløse
Indledning Erhvervsområder Detailhandel Holbæk by Jyderup og Tølløse Mindre centerbyer Lokalcentre
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Erhverv & Detailhandel Jyderup og Tølløse

Større centerbyer

Jyderup og Tølløse udpeges som større centerbyer, og byerne har en bymidte. De større centerbyers beliggenhed fremgår af kortet 'Bymønster og byhierarki' under fanen Indledning.

I Jyderup og Tølløse skal der ligge butikker, der sikrer den lokale butiksforsyning for byerne og de mindre bysamfund i umiddelbar nærhed. En fastholdelse af det nuværende udbud af butikker skal understøttes ved at udvikle attraktive bymidter, i forlængelse af anbefalingerne i de respektive helhedsplaner.

Den overordnede ramme for omfanget af bruttoetageareal til butiksformål i hver af de større centerbyer fremgår af tabellerne. Størrelsen af den enkelte butik må maksimalt være 3.500 m2 til dagligvarebutikker og 2.000 m2 til udvalgsvarebutikker. Der kan etableres én dagligvarebutik på 3.500 m2, ellers er det maksimale bruttoetageareal til dagligvarer 1.000 m2.

En fastholdelse af det nuværende udbud af butikker skal understøttes ved at udvikle attraktive bymidter, i forlængelse af anbefalingerne i de respektive helhedsplaner.  


Detailhandelsrammer for Jyderup

Rammer for butikker i bymidten, ét lokalcenter og ét SPV-område

Detailhandels­ramme*1
Ramme­område
Navn
Maksi­­mal brutto­etage­areal - m2
Maks. butiks­­stør­relse daglig­varer - m2
Maks. butiks­­stør­relse udvalgs­varer - m2
Maks. butiks­­stør­relse særlig plads­­kræv­­ende varer - m2
Ramme for udbygning med nye daglig­varer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med nye 
udvalgsvarer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med særlig plads­kræv­ende varer – inkl. eksisterende lokalplanlagte ud-
bygnings muligheder - m2
Nuvær­ende sam­lede butiks-areal – m2 *1
Bemærk­ninger
11.DBM01

11.C01, 11.C02, 11.C03

-  13.870  3.500  2.000  500  1.500  1.170  0 10.200

Der kan etab­leres én daligvarebutik på op til 3.500 m2 ellers er den maksi­male butiks­­­stør­relse for daglig-varebutikker 1.000 m2.
Rammen er gældende for alle de ramme­områder, som er markeret med *

11.C01 Skarridsøgade                9.870  *
11. C02 Holbækvej syd                80  *
11. C03 Holbækvej nord               250  *
11.DLC01
11. C04 Holbæk­vej, Skov­­vejen og Mark­­vænget 3.000 1.000 500 0 Rammen er opbrugt 0 0  3.000  
11.DSPV01
11.BE01, 11.BE02 -  5.000  0 0  5.000 0 0  5.000  1.525 Rammen er gældende for alle de ramme­områder, som er markeret med **
11.BE01 Industri­parken vest               0 **
 11.BE02 Industri­­parken øst               1.525  **

*1Klik her for at se en forklaring til detailhandelsrammerne, f.eks. 11.DBM01.
*2 Det samlede butiksareal er med enkelte undtagelser senest opdateret december 2012. Opgørelsen af det nuværende samlede butiksareal er behæftet med nogen usikkerhed i forhold til faktiske forhold, eksempelvis omkring ind-, og udflytninger af eksisterende butikslokaler, ændret anvendelse heraf etc. Det samlede butiksareal har indflydelse på udbygningsmulighederne for detailhandel.


Detailhandelsrammer for Tølløse

Rammer for butikker i bymidten og ét SPV-område

Detailhandels­ramme*1
Ramme­område
Navn
Maksi­mal brutto­etage­areal - m
Maks. butiks­stør­relse daglig­varer - m2
Maks. butiks­stør­relse udvalgs­varer - m2
Maksi­mal butiks­stør­relse særlig plads­kræv­ende varer - m2
Ramme for udbygning med nye daglig­varer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med nye 
udvalgsvarer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med særlig plads­kræv­ende varer – inkl. eksisterende lokalplanlagte ud-
bygnings muligheder - m2
Nuværende samlede butiksareal - m2
Bemærk­ninger
19.DBM01
19.C01 Tølløse­vej, Most­jorden og Jernbane­vej  14.000  3.500  2.000  500  0 3.510 0  10.490
Der kan etab­leres én daglig­vare­butik på op til 3.500 m2. Ellers er den maksi­male butiks­stør­relse for dagligvare-butikker 1.000 m2. Det tidligere byggemarked
ved Sønderstrupvej kan ikke udvides.
19. DSPV01
19.E01  Hjort­holm­vej  5.000 0 0  5.000 0 0 5.000  0  

 

*1Klik her for at se en forklaring til detailhandelsrammerne, f.eks. 19.DBM01.
*2 Det samlede butiksareal er med enkelte undtagelser senest opdateret december 2012. Opgørelsen af det nuværende samlede butiksareal er behæftet med nogen usikkerhed i forhold til faktiske forhold, eksempelvis omkring ind-, og udflytninger af eksisterende butikslokaler, ændret anvendelse heraf etc. Det samlede butiksareal har indflydelse på udbygningsmulighederne for detailhandel.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk