Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Lokalcentre
Indledning Erhvervsområder Detailhandel Holbæk by Jyderup og Tølløse Mindre centerbyer Lokalcentre
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Erhverv & Detailhandel Lokalcentre

Byer med lokalcentre

Orø, Tuse, Hagested, Tuse Næs, Gislinge, Kirke Eskilstrup, Knabstrup, Ugerløse og Kundby udpeges som byer med lokalcentre. Lokalcentrenes beliggenhed fremgår af kortet 'Bymønster og byhierarki' under fanen Indledning.

I byer med lokalcentre kan der ligge butikker, som forsyner den enkelte by og mindre nærliggende bysamfund.

Den overordnede ramme for omfanget af bruttoetageareal til butiksformål i hvert af lokalcentrene fremgår af tabellerne. Størrelsen af den enkelte butik må maksimalt være 1.000 m2 bruttoetageareal til dagligvarebutikker og 500 m2 til udvalgsvarebutikker.

Selve størrelsen på butiksareal for dagligvarer og udvalgsvarer fremgår ligeledes af nedenstående tabel.


Detailhandelsrammer for Orø

Rammer for butikker i lokalcentret

Detailhandels­ramme*1
Ramme­område
Navn
Maksi­mal brutto­etage­areal - m2 
Maks. butiks­størrelse daglig­varer - m2
Maks. butiks­størrelse udvalgs­varer  - m2
Maksi­mal butiks­størrelse særlig plads­kræv­ende
Ramme for udbygning med nye daglig­varer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med nye 
udvalgsvarer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med nye særlig plads­kræv­ende – inkl. eksisterende lokalplanlagte ud-
bygnings muligheder - m2
Nuvær­ende sam­lede butiks-areal – m2 *1
Bemærk­ninger
4.DLC01
4.C01 Bygaden  1.000  1.000  500 0  100 Er opbrugt  0 900

 

*1Klik her for at se en forklaring til detailhandelsrammerne, f.eks. 4.DLC01.
*2 Det samlede butiksareal er med enkelte undtagelser senest opdateret december 2012. Opgørelsen af det nuværende samlede butiksareal er behæftet med nogen usikkerhed i forhold til faktiske forhold, eksempelvis omkring ind-, og udflytninger af eksisterende butikslokaler, ændret anvendelse heraf etc. Det samlede butiksareal har indflydelse på udbygningsmulighederne for detailhandel.


Detailhandelsrammer for Tuse Næs

Rammer for butikker i lokalcentret

Detailhandels­ramme*1
Ramme­område
Navn
Maksi­mal brutto­etage­areal - m
Maks. butiks­stør­relse daglig­varer - m2
Maks. butiks­stø­rrelse udvalgs­varer - m2
Maksi­mal butiks­stør­relse særlig plads­kræv­ende varer - m2
Ramme for udbygning med nye daglig­varer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med nye 
udvalgsvarer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med nye særlig plads­kræv­ende varer – inkl. eksisterende lokalplanlagte ud-
bygnings muligheder - m2
Nu­værende samlede butiks­areal - m2 *1
Bemærk­ninger
5.DLC01
5.C01 Udby  2.083  1.000  500 0  Er opbrugt  500  0 1.583

 

*1Klik her for at se en forklaring til detailhandelsrammerne, f.eks. 5.DLC01.
*2 Det samlede butiksareal er med enkelte undtagelser senest opdateret december 2012. Opgørelsen af det nuværende samlede butiksareal er behæftet med nogen usikkerhed i forhold til faktiske forhold, eksempelvis omkring ind-, og udflytninger af eksisterende butikslokaler, ændret anvendelse heraf etc. Det samlede butiksareal har indflydelse på udbygningsmulighederne for detailhandel.


Detailhandelsrammer for Hagested

Rammer for butikker i lokalcentret

Detailhandels­ramme *1
Ramme­område
Navn
Maksi­mal brutto­etage­areal - m2 
Maks. butiks­stør­relse daglig­varer - m2
Maks. butiks­stør­relse udvalgs­varer - m2
Maksi­mal butiks­stør­relse særlig plads­kræv­ende varer - m2
Ramme for udbygning med nye daglig­varer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med nye 
udvalgsvarer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med nye særlig plads­kræv­ende varer  – inkl. eksisterende lokalplanlagte ud-
bygnings muligheder - m2
Nuvær­ende sam­lede butiks-areal – m2 *1
Bemærk­ninger
6.DLC01
6.C01 Gl. Hage­sted 1.000  1.000  500  0  600  500 0 400

 

*1Klik her for at se en forklaring til detailhandelsrammerne, f.eks. 6.DLC01.
*2 Det samlede butiksareal er med enkelte undtagelser senest opdateret december 2012. Opgørelsen af det nuværende samlede butiksareal er behæftet med nogen usikkerhed i forhold til faktiske forhold, eksempelvis omkring ind-, og udflytninger af eksisterende butikslokaler, ændret anvendelse heraf etc. Det samlede butiksareal har indflydelse på udbygningsmulighederne for detailhandel.


Detailhandelsrammer for Tuse

Rammer for butikker i lokalcentret

Detailhandels­ramme *1
Ramme­område
Navn
Maksi­mal brutto­etage­areal - m2
Maks. butiks­stør­relse daglig­varer - m2
Maks. butiks­stør­relse udvalgs­varer - m2
Maksi­mal butiks­stør­relse særlig plads­kræv­ende - m2
Ramme for udbygning med nye daglig­varer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med nye 
udvalgsvarer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med nye særlig plads­kræv­ende varer – inkl. eksisterende lokalplanlagte ud-
bygnings muligheder - m2
Nu­værende samlede butiks­areal - m2
Bemærk­ninger
7.DLC01
7. C01 Tuse Byvej  1.500  1.000  500  0  500  500  0 500

 

*1Klik her for at se en forklaring til detailhandelsrammerne, f.eks. 7. DLC01.
*2 Det samlede butiksareal er med enkelte undtagelser senest opdateret december 2012. Opgørelsen af det nuværende samlede butiksareal er behæftet med nogen usikkerhed i forhold til faktiske forhold, eksempelvis omkring ind-, og udflytninger af eksisterende butikslokaler, ændret anvendelse heraf etc. Det samlede butiksareal har indflydelse på udbygningsmulighederne for detailhandel.


Detailhandelsrammer for Gislinge

Rammer for butikker i lokalcentret

Detailhandels­ramme *1
Ramme­område
Navn
Maksimal brutto­etage­areal 
Maks. butiks­stør­relse daglig­varer - m2
Maks. butiks­stør­relse udvalgs­varer - m2
Maksi­mal butiks­stør­relse særlig plads­kræv­ende - m2
Ramme for udbygning med nye daglig­varer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med nye 
udvalgsvarer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med nye særlig plads­kræv­ende varer – inkl. eksisterende lokalplanlagte ud-
bygnings muligheder - m2
Nu­værende samlede butiks­areal - m2*2
Bemærk­ninger
8. DLC 01
8.C01 Byvej, Hoved­gaden 2.572  1.000  500 0 1.000 500 0 1.072

 

*1Klik her for at se en forklaring til detailhandelsrammerne, f.eks. 8.DLC01.
*2 Det samlede butiksareal er med enkelte undtagelser senest opdateret december 2012. Opgørelsen af det nuværende samlede butiksareal er behæftet med nogen usikkerhed i forhold til faktiske forhold, eksempelvis omkring ind-, og udflytninger af eksisterende butikslokaler, ændret anvendelse heraf etc. Det samlede butiksareal har indflydelse på udbygningsmulighederne for detailhandel.


Detailhandelsrammer for Kundby

Rammer for butikker i lokalcentret

Detailhandels­­ramme*1
Ramme­område
Navn
Maksimal brutto­etage­areal
Maks. butiks­stør­relse daglig­varer - m2
Maks. butiks­stør­relse udvalgs­varer - m2
Maksi­mal butiks­stør­relse særlig plads­kræv­ende - m2
Ramme for udbygning med nye daglig­varer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med nye 
udvalgsvarer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med nye særlig plads­kræv­ende varer – inkl. eksisterende lokalplanlagte ud-
bygnings muligheder - m2
Nu­værende samlede butiks­areal - m2*2
Bemærk­ninger
9. DLC 01
9. C01 By­gaden  1.500  1.000  500 -  263  500  - 737

 

*1Klik her for at se en forklaring til detailhandelsrammerne, f.eks. 9.DLC01.
*2 Det samlede butiksareal er med enkelte undtagelser senest opdateret december 2012. Opgørelsen af det nuværende samlede butiksareal er behæftet med nogen usikkerhed i forhold til faktiske forhold, eksempelvis omkring ind-, og udflytninger af eksisterende butikslokaler, ændret anvendelse heraf etc. Det samlede butiksareal har indflydelse på udbygningsmulighederne for detailhandel.

 

 

 


Detailhandelsrammer for Knabstrup

Rammer for butikker i lokalcentret

Detailhandels­ramme*1
Ramme­område
Navn
Maksi­mal brutto­etage­areal -m2
Maks. butiks­stør­relse daglig­varer - m2
Maks. butiks­stør­relse udvalgs­varer - m2
Maksi­mal butiks­stør­relse særlig plads­kræv­ende - m2
Ramme for udbygning med nye daglig­varer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med nye 
udvalgsvarer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med nye særlig plads­kræv­ende varer – inkl. eksisterende lokalplanlagte ud-
bygnings muligheder - m2
Nu­værende samlede butiks­areal - m2*2
Bemærk­ninger
13.DLC01
13. C01 Holbæk­vej  1.500  1.000  500  0  804  500 0 196

 

13.DLC02
13. C02 Vented­gårds­vej  250 0  250 0 0  250 0  

 

*1Klik her for at se en forklaring til detailhandelsrammerne, f.eks. 13.DLC01.
*2 Det samlede butiksareal er med enkelte undtagelser senest opdateret december 2012. Opgørelsen af det nuværende samlede butiksareal er behæftet med nogen usikkerhed i forhold til faktiske forhold, eksempelvis omkring ind-, og udflytninger af eksisterende butikslokaler, ændret anvendelse heraf etc. Det samlede butiksareal har indflydelse på udbygningsmulighederne for detailhandel.


Detailhandelsrammer for Ugerløse

Rammer for butikker i lokalcentret

Detailhandels­ramme*1
Ramme­område
Navn
Maksi­mal brutto­etage­areal - m2
Maks. butiks­stør­relse daglig­varer - m2
Maks. butiks­stør­relse udvalgs­varer - m2
Maksi­mal butiks­stør­relse særlig plads­kræv­ende - m2
Ramme for udbygning med nye daglig­varer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med nye 
udvalgsvarer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med nye særlig plads­kræv­ende varer – inkl. eksisterende lokalplanlagte ud-
bygnings muligheder - m2
Nu­værende samlede butiks­areal
Bemærk­ninger
16.DLC01
16.C01 Hoved­gaden 2.612 1.000 500 0 1.000 500 1.112

 

*1Klik her for at se en forklaring til detailhandelsrammerne, f.eks. 16.DLC01.
*2 Det samlede butiksareal er med enkelte undtagelser senest opdateret december 2012. Opgørelsen af det nuværende samlede butiksareal er behæftet med nogen usikkerhed i forhold til faktiske forhold, eksempelvis omkring ind-, og udflytninger af eksisterende butikslokaler, ændret anvendelse heraf etc. Det samlede butiksareal har indflydelse på udbygningsmulighederne for detailhandel.


Detailhandelsrammer for Kirke Eskilstrup

Rammer for butikker i lokalcentret

Detailhandels­ramme *1
Ramme­område
Navn
Maksi­mal brutto­etage­areal - m2 
Maks. butiks­stør­relse daglig­varer - m2
Maks. butiks­stør­relse udvalgs­varer - m2
Maksi­mal butiks­stør­relse særlig plads­kræv­ende - m2
Ramme for udbygning med nye daglig­varer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med nye 
udvalgsvarer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med nye særlig plads­kræv­ende varer – inkl. eksisterende lokalplanlagte ud-
bygnings muligheder - m2
Nu­værende samlede butiks­areal - m2*2
Bemærk­ninger
18.DLC01
18.C01 Borger­gade, Stations­vej  1.500  1.000  500 0  700  500  0 278

 

*1Klik her for at se en forklaring til detailhandelsrammerne, f.eks. 18.DLC01.
*2 Det samlede butiksareal er med enkelte undtagelser senest opdateret december 2012. Opgørelsen af det nuværende samlede butiksareal er behæftet med nogen usikkerhed i forhold til faktiske forhold, eksempelvis omkring ind-, og udflytninger af eksisterende butikslokaler, ændret anvendelse heraf etc. Det samlede butiksareal har indflydelse på udbygningsmulighederne for detailhandel.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk