Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Mindre centerbyer
Indledning Erhvervsområder Detailhandel Holbæk by Jyderup og Tølløse Mindre centerbyer Lokalcentre
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Erhverv & Detailhandel Mindre centerbyer

Mindre centerbyer

Svinninge, Mørkøv, Regstrup/Nr. Jernløse, Undløse, St. Merløse og Vipperød udpeges som mindre centerbyer, som har en bymidte. I Vipperød er der desuden udpeget et lokalcenter. De mindre centerbyers beliggenhed fremgår af kortet 'Bymønster og byhierarki' under fanen Indledning.

I de mindre centerbyer skal der ligge butikker, der forsyner den lokale by samt det nærliggende opland.

Den overordnede ramme for omfanget af bruttoetageareal til butiksformål i hver af de mindre centerbyer fremgår af tabellerne. Størrelsen af den enkelte butik må maksimalt være 2.500 m2 bruttoetageareal til dagligvarebutikker og 500 m2 til udvalgsvarebutikker. Der kan dog kun etableres én dagligvarebutik i Svinninge på 2.500 m2, én dagligvarebutik i Mørkøv og Regstrup/Nr. Jernløse på 2.000 m2, ellers er det maksimale bruttoetageareal til dagligvarer 1.000 m2.  

Selve størrelsen på butiksareal for dagligvarer, udvalgsvarer og udvalgsvarer med særligt pladskrævende varer fremgår ligeledes af nedenstående tabel. Bymidten i Regstrup/Nr. Jernløse er inddelt i 2 detailhandelsrammer. Inddelingen er med til at specificere, hvor meget detailhandel der kan etableres i de enkelte dele af bymidten.


Detailhandelsrammer for Svinninge

Rammer for butikker i bymidten

Detailhandels­ramme*1
Ramme­område
Navn
Maksi­mal brutto­etage­areal 
Maks. butiks­stør­relse daglig­varer – m2
Maks. butiks­stør­relse udvalgs­varer – m2
Maksi­mal butiks­stør­relse særlig plads­kræv­ende varer – m2
Ramme for udbygning med nye daglig­varer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med nye 
udvalgsvarer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med særlig plads­kræv­ende varer – inkl. eksisterende lokalplanlagte ud-
bygnings muligheder - m2
Nuvær­ende sam­lede butiks-areal – m2 *2
Bemærk­ninger
 10.DBM01
 
 
10.C01, 10.C02 -  9.247  2.500  500  700  2.000  500  1.000 5.747

Rammen er gældende for rammerne markeret med *.
Der kan kun planlægges for nye butikker i rammeområde 10.C01.
Der kan etableres én dagligvarebutik på 2.500 m2 ellers er den maksi­male butiks­størrelse for dagligvarebutikker 1.000 m2.

10.C01 Hovedgaden                4.086
10. C02 Hoved­gaden, Kalund­borg­vej                1.661 *

*1Klik her for at se en forklaring til detailhandelsrammerne, f.eks. 10.DBM01.
*2 Det samlede butiksareal er med enkelte undtagelser senest opdateret december 2012. Opgørelsen af det nuværende samlede butiksareal er behæftet med nogen usikkerhed i forhold til faktiske forhold, eksempelvis omkring ind-, og udflytninger af eksisterende butikslokaler, ændret anvendelse heraf etc. Det samlede butiksareal har indflydelse på udbygningsmulighederne for detailhandel.


Detailhandelsrammer for Mørkøv

Rammer for butikker i bymidten

Detailhandels­ramme*1
Ramme­område
Navn
Maksimal brutto­etage­areal 
Maks. butiks­stør­relse daglig­varer - m2
Maks. butiks­stør­relse udvalgs­varer - m2
Maksi­mal butiks­stør­relse særlig plads­kræv­ende varer - m2
Ramme for udbygning med nye daglig-varer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med nye 
udvalgsvarer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med særlig plads­kræv­ende varer – inkl. eksisterende lokalplanlagte ud-
bygnings muligheder - m2
Nuværende samlede butiks­areal - m2*2
Bemærk­ninger
12.DBM01
12.C01, 12.C02 - 4.262  2.000  500  500  2.000  500  0 1.762

Rammen er gældende for rammerne markeret med *.
Der kan etableres én dagligvarebutik på op til 2.000 m2 ellers er den maksi¬male butiks-størrelse for dagligvarebutikker 1.000 m2.

12.C01 Hoved­gaden               1.762 *
12.C02 Vand­værks­vej                0  *

*1Klik her for at se en forklaring til detailhandelsrammerne, f.eks. 12.DBM01.

*2 Det samlede butiksareal er med enkelte undtagelser senest opdateret december 2012. Opgørelsen af det nuværende samlede butiksareal er behæftet med nogen usikkerhed i forhold til faktiske forhold, eksempelvis omkring ind-, og udflytninger af eksisterende butikslokaler, ændret anvendelse heraf etc. Det samlede butiksareal har indflydelse på udbygningsmulighederne for detailhandel.


Detailhandelsrammer for Regstrup/Nr. Jernløse

Rammer for butikker i bymidten

Detailhandels­ramme *1
Ramme­område
Navn
Maksi­mal brutto­etage­areal  - m2
Maks. butiks­stør­relse daglig­varer - m2
Maks. butiks­stør­relse udvalgsvarer - m2
Maksi­mal butiks­stør­relse særlig plads­kræv­ende varer - m2
Ramme for udbygning med nye daglig-varer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med nye 
udvalgsvarer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med særlig plads­kræv­ende varer – inkl. eksisterende lokalplanlagte ud-
bygnings muligheder - m2
Nuværende samlede butiks­areal - m2*2
Bemærk­ninger
14.DBM01
14.C01 Hoved­gaden nord  7.598  2.000  500  500  2.000  500  0 1.632

Der kan etableres én dagligvarebutik på op til 2.000 m2 ellers er den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker 1.000 m2.

14.DBM02
14.C02 Butiks­centret  2800  1200  600 0  1.000  600  0  1.200  

*1Klik her for at se en forklaring til detailhandelsrammerne, f.eks. 14.DBM01.
*2 Det samlede butiksareal er med enkelte undtagelser senest opdateret december 2012. Opgørelsen af det nuværende samlede butiksareal er behæftet med nogen usikkerhed i forhold til faktiske forhold, eksempelvis omkring ind-, og udflytninger af eksisterende butikslokaler, ændret anvendelse heraf etc. Det samlede butiksareal har indflydelse på udbygningsmulighederne for detailhandel.


Detailhandelsrammer for Undløse

Rammer for butikker i bymidten

Detailhandels­ramme*1
Ramme­område
Navn
Maksi­mal brutto­etage­areal - m2
Maks. butiks­stør­relse daglig­varer - m2
Maks. butiks­størrelse udvalgs­varer - m2
Maksi­mal butiks­størrelse særlig plads­kræv­ende varer - m2
Ramme for udbygning med nye daglig­varer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med nye 
udvalgsvarer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med nye særlig plads­kræv­ende varer – inkl. eksisterende lokalplanlagte ud-
bygnings muligheder - m2
Nuværende samlede butiks­areal - m2*2
Bemærk­ninger
15.DBM01
15.C01 Hoved­gaden  2.624 1.000  500 0  1.000  500  0 1.124

 

*1Klik her for at se en forklaring til detailhandelsrammerne, f.eks. 15.DBM01.
*2 Det samlede butiksareal er med enkelte undtagelser senest opdateret december 2012. Opgørelsen af det nuværende samlede butiksareal er behæftet med nogen usikkerhed i forhold til faktiske forhold, eksempelvis omkring ind-, og udflytninger af eksisterende butikslokaler, ændret anvendelse heraf etc. Det samlede butiksareal har indflydelse på udbygningsmulighederne for detailhandel.

 

 


Detailhandelsrammer for St. Merløse

Rammer for butikker i bymidten

Detailhandels­ramme *1
Ramme­område
Navn
Maksi­mal brutto­etage­areal - m2
Maks. butiks­stør­relse daglig­varer - m2
Maks. butiks­stør­relse udvalgs­varer - m2
Maksi­mal butiks­stør­relse særlig plads­kræv­ende varer - m2
Ramme for udbygning med nye daglig­varer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med nye 
udvalgsvarer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med nye særlig plads­kræv­ende varer – inkl. eksisterende lokalplanlagte ud-
bygnings muligheder - m2
Nuværende samlede butiks­areal - m2*2
Bemærk­ninger
17.DBM01
17.C01 Bane­vej, Tvær­vej, By­gaden  3.000  1.000  500  0  1.000  500  0 1.495

 

*1Klik her for at se en forklaring til detailhandelsrammerne, f.eks. 17.DBM01.

*2 Det samlede butiksareal er med enkelte undtagelser senest opdateret december 2012. Opgørelsen af det nuværende samlede butiksareal er behæftet med nogen usikkerhed i forhold til faktiske forhold, eksempelvis omkring ind-, og udflytninger af eksisterende butikslokaler, ændret anvendelse heraf etc. Det samlede butiksareal har indflydelse på udbygningsmulighederne for detailhandel.


Detailhandelsrammer for Vipperød

Rammer for butikker i bymidten og ét lokalcenter

Detailhandels­ramme *1
Ramme­område
Navn
Maksi­mal brutto­etage­areal - m2 
Maks. butiks­stør­relse daglig­varer - m2
Maks. butiks­stør­relse udvalgs­varer - m2
Maksi­mal butiks­stør­relse særlig plads­kræv­ende varer - m2
Ramme for udbygning med nye daglig­varer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med nye 
udvalgsvarer, inkl. eksisterende lokalplanlagte udbygnings muligheder – m2
Ramme for udbygning med nye særlig plads­kræv­ende varer – inkl. eksisterende lokalplanlagte ud-
bygnings muligheder - m2
 
Nuværende samlede butiks­areal - m2
Bemærk­ninger
20.DBM01
20.C01 Stations­vej, Lersø­parken  2.850  1.500 500 0  1.000  250  0 1.600

 

20.DLC01
20.C02 Center­område vest for Roskilde­vej  1.830  1.000*  500 0  500  250  0 1.080 * Nye dagligvarebutikker kan etableres med en størrelse på op til 250 m2

*1Klik her for at se en forklaring til detailhandelsrammerne, f.eks. 20.DBM01.
*2 Det samlede butiksareal er med enkelte undtagelser senest opdateret december 2012. Opgørelsen af det nuværende samlede butiksareal er behæftet med nogen usikkerhed i forhold til faktiske forhold, eksempelvis omkring ind-, og udflytninger af eksisterende butikslokaler, ændret anvendelse heraf etc. Det samlede butiksareal har indflydelse på udbygningsmulighederne for detailhandel.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk