Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Master og antennesystemer
Indledning Vindm√łller Biogas Varme og solenergi Spildevand Affald og forurenet jord H√łjsp√¶nding og naturgas Master og antennesystemer St√łj Vand og grundvand
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Forsyning & Tekniske anlæg Master og antennesystemer

Retningslinjer

8.7.1 Opsætning af master og antennesystemer skal så vidt muligt ske på en måde, så de ikke er synlige eller har en udformning, så de på en harmonisk måde kan indgå i landskabet eller bybilledet. Antennesystemer kan eksempelvis indgå som bygningselementer, der er tilpassest bygningens arkitektur.

8.7.2¬†¬†Nye master og antenner skal som udgangspunkt placeres i erhvervsomr√•der.¬†Der kan s√łges om andre opstillinger s√•fremt ans√łger kan dokumentere, at en placering i erhvervsomr√•der ikke vil sikre en tilfredsstillende d√¶kning, kvalitet og kapacitet for¬†f.eks. mobil-kommunikation. I disse situationer skal master og antenner fortrinsvis placeres i omr√•der med lav boligt√¶thed¬†eksempelvis i eller ved¬†gr√łnne omr√•der og sportspladser.

8.7.3 Antennesystemer skal så vidt muligt opsættes på eksisterende bygninger, konstruktioner eller på eksisterende master.

8.7.4 Ved opstilling af nye master, skal det tilstr√¶bes at de f√•r en h√łjde og udformning, s√• de kan benyttes af andre operat√łrer.

8.7.5 I det √•bne land skal nye master fortrinsvis opstilles i landskaber og have en udformning, hvor det kan ske uden at det virker forstyrrende p√• landskabet, og m√• ikke forringe oplevelsen af kulturmilj√łer.

 

 

 

 

 


Bemærkninger til retningslinjer

Udviklingen indenfor mobiltelefoni og mobilteknologi, f.eks. datatransmission via mobilnetv√¶rket, har de senere √•r medf√łrt et stigende behov for bedre d√¶kning. Med indf√łrelse af 4G netv√¶rket og muligheden for at hente store datam√¶ngder f.eks. ved streamning kan det eksisterende ‚ÄĚnet‚ÄĚ af master ikke d√¶kke behovet og der er derfor behov (fra brugernes side) for en st√łrre t√¶thed af mobilpositioner.
 
Masteplanen er kommunens administrative grundlag for behandling af ans√łgninger om ops√¶tning af master og antennesystemer. Det g√¶lder b√•de ved ops√¶tning af nye systemer og ved udbygning af eksisterende systemer. Masteplanen skal i denne sammenh√¶ng ogs√• sikre, . Planen skal samtidig v√¶re et v√¶rkt√łj, der sikrer en ensartet sagsbehandling og bedre muligheder for at vejlede teleselskaberne p√• et tidligt tidspunkt i processen.

Kommunen er indstillet p√•, at nye master generelt opstilles s√• hensigtsm√¶ssigt som muligt, og at der ikke kan opstilles flere master end h√łjst n√łdvendigt. Hvor det er muligt er kommunen indstillet p√•, at¬†antennesystemer skal kunne indg√• i en bygning eller konstruktion, s√• der opn√•s en harmonisk og arkitektonisk udformning og placering.
 
Som udgangspunkt kan der ikke meddeles afslag til p√• en ans√łgning om byggetilladelse til en mast eller mobilantenner. Tilsvarende kan der kun meddeles afslag til ops√¶tning af antennesystemer efter Planloven, hvis der foreligger en planl√¶gningsm√¶ssig begrundelse.
 
I henhold til masteloven så er der bestemmelser om fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål. Den giver desuden mulighed for at opsætte antennesystemer på egnede bygninger  og master, der ikke i forevejen bruges til radiokommunikationsformål. Kommunen vil dog have mulighed for at kræve, at antennen udformes og placeres på en sådan måde, at den på en harmonisk måde kan indgå i bygningen arktektur.
 
Offentlige anl√¶g, herunder master og antenneanl√¶g,¬†i det √•bne land skal placeres og udformes s√•ledes, at der i videst muligt omfang tages hensyn til de landskabelige v√¶rdier og de √łvrige interesser. Kommunen kan derfor opstille retningslinjer og krav til placeringen, h√łjden, udformningen og farven. I kommunens landskabsplan er for hvert enkelt omr√•de angivet landskabet s√•rbarhed over placering af tekniske anl√¶g. Mobilmaster skal derfor fortrinsvis placeres i de landskasomr√•der, hvor det er vurderet, at masterne bedst kan indpasses. Tilsvarende skal der i forbindelse med kulturmilj√łer tages vidtg√•ende hensyn til s√•vel master som antennesystemer ved placeringen og udformningen af disse, s√• oplevelsen og fort√¶llingen i og omkring kulturmilj√łet ikke forstyrres.¬†

Baggrund for retningslinjer

Lovgivning

Byggeloven

Planlovgivningen ¬ß 35 vedr√łrende opf√łrelse af ny bebyggelse i det √•bne land

Masteloven

Naturbeskyttelsesloven ¬ß 20 vedr√łrende udformning og placering af tekniske anl√¶g i det √•bne land.

 

Statslige interesser

Kommuneplanen er v√¶rkt√łjet for samordning og placering af tekniske anl√¶g i forhold til andre interesser i de tilf√¶lde hvor beliggenhed og linjef√łring ikke er fastlagt af anden lovgivning. Der skal derfor i kommuneplanen eller i en s√¶rskilt plan med baggrund i kommuneplanen udarbejdes retningslinjer for placeringen af tekniske anl√¶g.

 

> Byggeloven

> Planloven

> Masteloven

> Naturbeskyttelsesloven

> Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk