Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Bygge- og beskyttelseslinjer
Indledning Landskabsregistrering Potentielle vådområder Klimatilpasning Naturbeskyttelse Geologi Bygge- og beskyttelseslinjer Kystnærhedszonen
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Natur & Landskab Bygge- og beskyttelseslinjer

Retningslinjer

4.6.1 Inden for 100 m fra et fredet fortidsminde, må der ikke ske ændringer i tilstanden. Forbuddet omfatter også midlertidige ændringer samt ændringer uden for fortidsmindet, som påvirker landskabsbilledet inden for beskyttelseslinjen.

4.6.2¬†Inden for 150 m¬†fra s√łer og √•er, som er registreret med en beskyttelseslinje, m√• der ikke ske √¶ndringer i tilstanden.

4.6.3¬†Inden for 300 m¬†fra skove, som er registreret med en beskyttelseslinje, m√• der ikke opf√łres bebyggelse, tekniske anl√¶g og lignende.

4.6.4¬†Inden for 300 m¬†fra kirker, som er registreret med en beskyttelseslinje, m√• der ikke opf√łres bebyggelse p√• over 8,5 m, som kan virke sk√¶mmende p√• kirken.

4.6.5 Der må ikke ske ændringer i tilstanden af beskyttede sten- og jorddiger.

 

 


Bemærkninger til retningslinjer

Fortidsmindebeskyttelseslinjen

Form√•let med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsminders v√¶rdi som landskabselementer. Bestemmelsen skal dels sikre fortidsmindet som landskabselement, indsyn til og udsyn fra fortidsmindet, dels de ark√¶ologiske lag i omr√•det omkring fortidsmindet. Forbuddet mod at foretage √¶ndringer betyder, at der ikke m√• opf√łres nogen form for bebyggelse, ops√¶ttes tekniske anl√¶g, plantes, foretages √¶ndringer i terr√¶net og lignende. Kommunen administrerer bestemmelsen restriktivt, og vil kun i ‚ÄĚs√¶rlige tilf√¶lde‚ÄĚ give dispensation til at der m√• foretages √¶ndringer inden for beskyttelseslinjen.

Alle synlige fortidsminder er omfattet af bestemmelsen og har en 100 m beskyttelseslinje. En undtagelse er dog kors, milep√¶le, vildtbanesten og lignende. Beskyttelsen omfatter ogs√• anl√¶g, som har sine grundl√¶ggende bestanddele uden for beskyttelseslinjen, men som p√•virker landskabsbilledet inden for linjen, som f.eks. h√łjsp√¶ndingsledninger, hvor ledningerne krydser beskyttelseslinjen.

S√ł- og √•beskyttelseslinjen

Form√•let med s√ł- og √•beskyttelseslinjen er at sikre s√łer og √•er som v√¶rdifulde landskaber og levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Forbuddet mod at foretage √¶ndringer betyder, at der ikke m√• opf√łres nogen form for bebyggelse, ops√¶ttes tekniske anl√¶g, plantes, foretages √¶ndringer i terr√¶net og lignende. Forbuddet g√¶lder ikke for byggeri, som er nd√łvendigt for driften af en landbrugsejendom. Forbuddet mod at plante g√¶lder ikke for tilplantning med energiafgr√łder, hvis disse h√łstes mindst hvert tiende √•r. Er omr√•det udpeget som omr√•de hvor skovrejsning er u√łnsket, m√• der ikke h√łstes med l√¶ngere mellemrum end hvert femte √•r. Kommunen kan g√łre undtagelse fra bestemmelsen og give dispensation fra s√ł- og √•beskyttelseslinjen. I vurderingen af om der kan gives dispensation, vil kommunen se p√• omgivelsernes karakter, herunder om der er tale om en uber√łrt √•dal eller en s√łs uber√łrte omgivelser. I de situationer, vil der v√¶re en restriktiv praksis.

Bestemmelsen omfatter s√łer med en vandflade p√• mindst 3 ha og vandl√łb, der er registreret med en beskyttelseslinje. Beskyttelseslinjen er p√• 150 m.

Skovbyggelinjen

Form√•let med skovbyggelinjen er at sikre skovenes v√¶rdi som landskabselementer samt opretholde skovbrynene som v√¶rdifulde levesteder for plante- og dyrelivet og beskytte skovene mod bl√¶st. Forbuddet betyder, at der ikke m√• opf√łres bebyggelse, skure, plankev√¶rker, ops√¶ttes campingvogne, master og lignede. Byggeri som er n√łdvendigt for driften af en landbrugsejendom er undtaget. Kommunen kan g√łre undtagelse fra bestemmelsen og give dispensation.

Alle offentlige skove uanset st√łrrelse er omfattet af bestemmelsen. Det vil sige skove, der tilh√łrer staten, kommuner, kirker, pr√¶steembeder og offentlige stiftelser. Alle private skove hvis samelde areal udg√łr 20 ha eller mere. Byggelinjen omfatter s√•vel eksisterende skove som nye skove over 20 ha som plantes f.eks. som skovrejsningsprojekter, ogs√• selv om der m√•tte v√¶re flere ejere. Skovbyggelinjen er p√• 300 m.

Kirkebyggelinjen

Form√•let med kirkebyggelinjen er at beskytte kirker, der ligger mere eller mindre √•bent i landskabet, mod at der opf√łres bebyggelse p√• over 8,5 m, som virker sk√¶mmende p√• kirken. Bestemmelsen omfatter ikke kirker, hvor der er bym√¶ssig bebyggelse hele vejen rundt inden for beskyttelseszonen. I omr√•der uden for bym√¶ssig bebyggelse vil bestemmelsen is√¶r f√• betydning for landbrugsbyggeri samt placering af vindm√łller og telemaster. Mange kirkeomgivelser er omfattet af en fredning (provst Exner-fredninger) som begr√¶nser muligheden for byggeri i kirkernes umiddelbare n√¶rhed. Kommunen kan dispensere fra bestemmelsen. Praksis p√• omr√•det er forholdsvis restriktiv afh√¶ngig af kirkens karakter og beliggenhed. Kirkebyggelinjen er p√• 300 m.

Sten- og jorddiger

Form√•let med bestemmelsen omkring sten- og jorddiger er at sikre, at der ikke sker √¶ndringer i tilstanden af diger. Herunder, at diger nedl√¶gges. Kommunen administrerer bestemmelsen restriktivt, og der kan kun i ‚ÄĚs√¶rlige tilf√¶lde‚ÄĚ gives dispensation til at nedl√¶gge et dige. Ans√łgninger om gennembrud af diger administreres mindre restriktivt.

Stendiger, offentligt ejede diger, diger p√• eller ved beskyttede naturtyper og diger angivet p√• 4-cm kort er omfattet af beskyttelsen. Diger som ved en lokalplan overf√łres fra landzone til byzone er ikke l√¶ngere omfattet af beskyttelse.


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Bekendtg√łrelse nr. 933 af 24. september 2009 om naturbeskyttelse ¬ß¬ß 16-19 og ¬ß 65, stk. 2 og stk. 3.,

bekendtg√łrelse nr. 1505 af 14. december 2006 af museumslovens ¬ß¬ß 29a og 29j, stk. 2. og

bekendtg√łrelse nr. 1308 af 21. december 2011 om bygge- og beskyttelseslinjer.

 

> Naturbeskyttelsesloven

> Museumsloven

> Bekendtg√łrelse om bygge- og bestkyttelseslinjer


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk