Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Klimatilpasning
Indledning Landskabsregistrering Potentielle vådområder Klimatilpasning Naturbeskyttelse Geologi Bygge- og beskyttelseslinjer Kystnærhedszonen
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Natur & Landskab Klimatilpasning

Retningslinjer

4.3.1 Klimatilpasning skal indarbejdes i planl√¶gningen i hele kommunen. Der skal dog v√¶re et √łget fokus i de 11 omr√•der, som er udpeget som v√¶rende s√¶rlig risikofyldte.

4.3.2 Regnvand skal som udgangspunkt indg√• i det naturlige kredsl√łb og v√¶re synligt i bybilledet og naturen.

4.3.3 I byomr√•der kan der udpeges veje, parkeringspladser, gr√łnne arealer og andre steder, der kan fungere som opmagasinering og transport af vand ved skybrudsh√¶ndelser.

4.3.4 I andre områder kan vand fra skybrudshændelser ledes til naturområder og udvalgte arealer på marker, som er udpeget hertil. En forudsætning herfor er, at der ikke opstår konflikter med andre interesser.

4.3.5 Ved ny- og ombygninger generelt, planl√¶gning af nye byomr√•der samt anl√¶g i de 11 udpegede risikoomr√•der, skal der som minimum tages stilling til anvendelsen af f√łlgende virkemidler:

  • Gr√łnne tage
  • Regnvandsbede
  • Fors√¶nkninger til at modtage overfladevand
  • Minimums sokkelh√łjde
  • Gr√łfter og √•bne render
  • Placering af byggefelter i forhold til naturlig afstr√łmning af overfladevand

4.3.6 Ved planl√¶gning af nye byomr√•der, nybyggeri og anl√¶g m√• bef√¶stelsesgraden ikke overstige f√łlgende v√¶rdier:

  • 30 % ved √•ben lav byggeri
  • 50 % ved t√¶t lav byggeri ¬†
  • 70 % ved butiks- og erhvervsbyggeri

Bemærkninger til retningslinjer

Som f√łlge af de kommende klima√¶ndringer, vil der forventeligt v√¶re en √łget risiko for flere oversv√łmmelser fra fjorden, s√łer og vandl√łb. Der vil derfor v√¶re behov for udpegning af arealer som vil blive direkte p√•virket af havstigninger og skybrudsh√¶ndelser. Desuden udpeges arealer, som det vil v√¶re n√łdvendigt at inddrage for at im√łdeg√• den for√łgede risiko for oversv√łmmelse af byomr√•der, samfundsvigtige strukturer og andre omr√•der, som kan blive p√•virket af konsekvenserne af klimaforandringerne.

Kommunen har i samarbejde med Holb√¶k Forsyning nedsat en klimatilpasningsgruppe, der vil kunne konsulteres om arealers risiko for oversv√łmmelse, udpegning som v√•domr√•de og tilsvarende. ¬†

Klimatilpasningsplanen beskriver f√łlgerne af de kommende klima√¶ndringer og de tiltag som vil blive n√łdvendige for at im√łdeg√• den for√łgede oversv√łmmelsesrisiko. Denne klimatilpasningsplan integreres i den til enhver tid g√¶ldende kommuneplan. Klimatilpasningsplanen blev vedtaget i juni 2014.

For at kunne begr√¶nse oversv√łmmelsesrisikoen i byer og p√• arealer i det √•bne land, vil det blive n√łdvendigt at udpege arealer, som kan oversv√łmmes ved st√łrre nedb√łrsm√¶ngder og derved im√łdeg√• det stigende behov for afledning af vand. En del af de arealer, der kan inddrages til at modtage oversv√łmmelser, vil allerede v√¶re udpeget som potentielle v√•domr√•der. Men i klimatilpasningsplanen sker en mere specifik udpegning af omr√•der i tilknytning til afvandingssystemer og vandl√łb. De arealer, som er udpeget, m√• ikke bebygges eller p√• anden m√•de anvendes til form√•l, som vil begr√¶nse muligheden for eller forhindre, at der kan ske oversv√łmmelse. De kan derimod godt benyttes til friarealer, landbrug, parkeringsarealer eller tilsvarende benyttelse, s√• l√¶nge der samtidig er mulighed for at benytte arealer til at oversv√łmme.

De 11 risikofyldte områder, der er nævnt i retningslinje 4.3.1 fremgår af et kort i Klimatilpasningsplanen.

> Klimatilpasningsplan for Holbæk Kommune


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Planlovens § 11a stk. 1 nr. 18

Statslige interesser

Det er et statsligt m√•l, at der foretages en vurdering af oversv√łmmelsesrisikoen for ekstreme oversv√łmmelser fra vandl√łb, s√łer og fjorde. Oversv√łmmelsesrisikoen omhandler de negative f√łlger p√• sundhed, milj√ł og¬†kulturarv¬†samt √łkonomiske konsekvenser.¬†P√• baggrund af vurderingen udpeges arealer, hvor der er en potentiel, v√¶sentlig risiko for oversv√łmmelse eller en sandsynlighed for at det kan ske.

Klimatilpasningsplan

Holb√¶k Kommune og Holb√¶k Forsyning udarbejder en klimatilpasningsplan. Denne forventes afsluttet og vedtaget i 2014. Klimatilpasningsplanen vil beskrive tiltag, som vil v√¶re n√łdvendige for at im√łdeg√• konsekvenser p√• grund af stigende vandstand og √łget afstr√łmning.

> Planloven

> Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk