Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Indledning
Indledning Særligt værdifulde landbrugsområder Skovrejsning Råstofindvinding
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Skov & Landbrug

Skov og Landbrug

Temaet omhandler de aktiviteter, som er betinget af landskabet og det åbne land. Jordbrugserhvervene og udnyttelsen af råstoffer er erhverv, som knytter sig til det åbne land, og som er afhængige af rammer, der gør det muligt, at de kan drives rationelt. Men samtidig skal der tages de nødvendige hensyn til natur- og landskabsinteresser og andre aktiviteter i det åbne land.

Jordbrugserhvervene er en væsentlig resurse, som ikke kan placeres andre steder. Der skal derfor tages de nødvendige hensyn til, at landbrug og skovbrug kan drives optimalt inden for de rammer som landskabet og miljøet giver mulighed for. Ligesom der skal gives mulighed for, at der kan ske byudvikling, sikring af natur- og landskabsværdier, rekreative oplevelser og placering af de nødvendige tekniske anlæg, så skal det sikres, at jordbruget fortsat kan udvikles. Der skal desuden gives mulighed for, at der kan indplaceres andre former for jordbrug, end dem vi kender i dag. Der udpeges derfor arealer, hvor jordbruget er prioriteret højere end andre interesser. Det udelukker dog ikke, at der kan ske en differentieret anvendelse af landskabet, hvor det ikke vil medføre interessekonflikter.

Det landskab, som karakteriserer størstedelen af Holbæk Kommune, er et resultat af den jordbrugsmæssige anvendelse gennem årtusinder. Det skal derfor indtænkes, at de landskabs- og kulturværdier, som på den måde er skabt, fortsat skal kunne opleves.

Det er et statsligt krav, at der i kommuneplanen sker nye udpegninger. Der skal fremover kunne placeres større husdyrbrug i bestemte områder, så udviklings- og investeringsmulighederne i landbruget bliver understøttet. Der stilles store krav til placeringen af disse større husdyrbrug, så de kan drives uden at skabe konflikter med andre interesser og naboer. Tilsvarende er der i kommuneplanen udpeget råstofgraveområder, hvilket der ikke tidligere har været. I begge tilfælde vil der ske udpegninger til disse anvendelser, og der må disse steder ikke ske tiltag eller anden anvendelse, som kan forhindre gennemførelsen. Tilsvarende er det et statsligt krav, at der skal ske en øget indsats for at få rejst skov. Det er et nationalt mål, at der udpeges et større skovrejsningsareal i det åbne land, svarende til 15-20 % af det åbne land mod de nuværende 6 %. Kommunen er desuden indstillet på, at føre en mere dynamisk skovrejsningsplan, så der reelt kan ske en øgning i mængden af ny skov.

Skovrejsningsområder

 

Særligt værdifulde landbrugsområder

 

Biogas og større husdyrbrug

 

Råstofområder


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk