Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Indledning
Indledning Kultur- og byliv Idræts- og fritidsanlæg Fjord og havne Stier og grønne områder Ferie og overnatning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Sundhed & Friluftsliv

Sundhed & Friluftsliv

Behandling af sundhed og friluftsliv i kommuneplanen har til formål at sikre en koordineret samfundsmæssig indsats i udviklingen af områder, der har potentiale for at udvikle muligheden for kulturelle og naturmæssige oplevelser samtidig med at fremme mulighederne for at øge sundheden hos den enkelte.

Friluftsliv spiller en central rolle i forhold til borgernes generelle sundhedstilstand. Kommuneplanens tilgang til sundhed skal ses i et bredt perspektiv og dækker således både borgernes fysiske og psykiske velbefindende. Det betyder, at sundhed ikke alene skal omsættes til mulighed for bevægelse og kropslig udfoldelse men også omfatter mødesteder til socialt fællesskab. Det er i midlertid ikke kun de fysiske rammer som har betydning for sundheden. En række forhold som borgerinddragelse, trafiksikkerhed, miljøforhold, bæredygtigt byggeri, æstetik mv. har også en effekt på borgernes sundhedstilstand. Sundhed handler derfor ikke kun om frævær af sygdom og højt kondital men også om øget livskvalitet og om at det skal være muligt for alle at leve et sundt liv. Derfor behandler kommuneplanen ikke kun sundhed i dette tema, men integrerer den sundhedsmæssige indsats i forhold til flere af kommuneplanens områder.

Det er væsentligt at både befolkningen og kommunens gæster får mulighed for oplevelser, der tager udgangspunkt i kommunens natur- og kulturværdier. Derfor skal placering af nye anlæg til fritidsformål underlægges hensyn til beskyttelses- og bevaringsinteresser af naturresurser samt landskabelige og kulturhistoriske værdier. Herudover tilsigter kommuneplanen en udvikling som både rummer attraktioner og udflugtsmål, men også giver mulighed for udvikling af et sundt fritidsliv i dagligdagen. Målet er en kommune der både i byen og i det åbne land giver mulighed for udvikling af kulturelle oplevelser og friluftsliv til gavn for både turister og befolkning.

Holbæk Kommune skal opleves som både et attraktivt besøgsområde og et attraktivt bosætningssted. Kommunens natur- og kulturlandskaber skal bringes tættere på både turismen og befolkningen, så friluftslivet kan styrke og fremme befolkningens trivsel og sundhed. Oplevelser i naturen kan både være i større naturområder og skove, men også i mindre skala i byen eller i de bynære arealer. Det er vigtigt, at kommunens grønne arealer bevares og udbygges, da den grønne kapital har stor betydning for befolkningens mentale og fysiske helbred. 

Gennem et varieret tilbud af oplevelser gives mulighed for at turismeerhvervet i Holbæk Kommune kan udvikles. Dette kan give et øget indtjeningsgrundlag og flere arbejdspladser.  Holbæk by er kommunens center for byturisme og det er her placering af større attraktioner indenfor idræt og kultur skal ske, dog kan kulturaktiviteter også ligge uden for Holbæk, hvor de naturligt hører til.  Uden for hovedbyen findes også kommunens øvrige attraktioner som dækker over bl.a. naturoplevelser, besøgsområder som fx Åmosen og Brorfeldeområdet, herregårde mv.

Kultur og friluftsliv


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk