Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Ferie og overnatning
Indledning Kultur- og byliv Idr√¶ts- og fritidsanl√¶g Fjord og havne Stier og gr√łnne omr√•der Ferie og overnatning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Sundhed & Friluftsliv Ferie og overnatning

Retningslinjer

Hoteller, kur- og wellnesscentre, kursuscentre, vandrerhjem og landboturisme

7.5.1 Hoteller, kur-og wellnesscentre samt kursuscentre kan etableres i land-, by- og sommerhusområder.

7.5.2¬†Vandrerhjem kan placeres i byomr√•der og sommerhusomr√•der efter n√¶rmere planl√¶gning. Vandrerhjem kan ogs√• etableres i eksisterende bygninger i det √•bne land, s√•fremt de beskyttelsesm√¶ssige-, milj√łm√¶ssige- og planl√¶gningsm√¶ssige forhold ikke taler imod dette.

7.5.3¬†Der kan p√• baggrund af en konkret vurdering og under hensyntagen til beskyttelsesm√¶ssige og planl√¶gningsm√¶ssige interesser, indrettes op til 10 ferielejligheder/v√¶relser til erhvervsm√¶ssig udlejning i overfl√łdiggjorte driftsbygninger p√• nuv√¶rende eller tidligere landbrugsejendomme, forudsat at ejeren bor p√• ejendommen. Anvendelse af bygninger som hoved- og herreg√•rde til s√•danne form√•l foruds√¶tter, at v√¶sentlige kulturhistoriske interesser ikke herved tilsides√¶ttes.

Campingpladser

7.5.4 Campingpladser kan etableres i byområder og sommerhusområder samt i særligt udpegede områder.

7.5.5 Der kan tillades vintercampering, vinteropbevaring og opf√łrelse af hytter p√• eksisterende campingpladser, hvis beskyttelsesm√¶ssige forhold ikke taler imod dette. Ved Holb√¶k by og Jyderup kan hytterne udg√łre op til 30 % af kapaciteten p√• en campingplads, andre steder op til 15 %.¬†


Bemærkninger til retningslinjer

Hoteller, kur- og wellnesscentre, kursuscentre, vandrerhjem og landboturisme

Det er vigtigt, at kommunen kan tilbyde varierede og forskelligartede overnatningstilbud, der kan tilfredsstille en bred målgruppe af turister og borgere.

Placering af overnatningsanl√¶g som hoteller, feriecentre, kroer, pensionater og vandrerhjem skal fortrinsvis ske i tilknytning til bym√łnstret - for at underst√łtte disse byers service og beskytte de √•bne landskaber. For at ferieanl√¶ggene ikke skal blive for dominerende, skal st√łrrelsen v√¶re tilpasset byernes st√łrrelse.
Feriehoteller og andre st√łrre turistanl√¶g placeres byn√¶rt, og st√łrrelsen af de enkelte anl√¶g fasts√¶ttes ud fra en konkret vurdering i forhold til hvad lokalsamfundet og de √łvrige arealinteresser kan b√¶re. Der l√¶gges endvidere v√¶gt p√•, at eksisterende anl√¶g udnyttes bedst muligt, s√•ledes der ikke etableres nye anl√¶g, som der reelt ikke er behov for.

En placering i forbindelse med eksisterende bysamfund kan medvirke til en bedre udnyttelse af s√•vel overnatningsfaciliteter som eventuelt tilknyttede restauranter, sv√łmmehaller m.m. Dels har byens fastboende befolkning mulighed for at benytte hotellets faciliteter, dels har hotelg√¶sterne byens attraktioner til r√•dighed, der ikke er s√• s√¶sonbetonede som naturattraktionerne, i n√¶rheden. Endelig findes der attraktive naturomr√•der i n√¶rheden af mange af kommunens byer.

Endelig kan der udl√¶gges s√¶rlige sn√¶vert afgr√¶nsede omr√•der til feriehoteller uden for byomr√•der og sommerhusomr√•der ved kommuneplanrevision eller kommuneplantill√¶g, hvis der er meget v√¶gtige grunde hertil. Det kan f.eks. v√¶re, at projektet udnytter et st√łrre eksisterende bygningskompleks som en herreg√•rd eller lignende, som ellers ville st√•
ubenyttet hen og eventuelt forfalde, hvorved bevaringsværdige bygningsanlæg ville gå tabt.
Der er fastsat en nedre grænse for, hvad der betragtes som kommuneplanrelevant. Nyetablering
af kroer, pensionater og lignende på op til 10 værelser/20 sengepladser er ikke et kommuneplananliggende.

Inden for kystnærhedszonen skal planlovens intentioner om ikke at inddrage nye fritliggende arealer til byggeri og anlæg dog respekteres. Nyt feriehotelbyggeri såvel som udvidelser af
eksisterende feriehoteller, skal ske inden for den fastlagte ramme. 

Kommunen √łnsker ikke at √•bne for nyopf√łrelse af vandrerhjem i det √•bne land. Derimod kan der etableres vandrerhjem i eksisterende bygninger i alle omr√•detyper, hvis beskyttelsesinteresser ikke hindrer det.

Ved landboturisme eller bondeg√•rdsferie forst√•s kortvarig udlejning af ferielejligheder/v√¶relser p√• landbrugsejendomme eller beboelsesejendomme. Denne overnatningsform er et alternativ til sommerhusudlejning, hoteller, vandrerhjem og campingpladser. Landboturisme kan etableres overalt i kommunen. Ferielejligheder i landzone kan etableres i tiloversblevne driftsbygninger p√• nuv√¶rende eller tidligere landbrugsejendomme, hvis ejeren bor p√• ejendommen, og hvis anvendelsen i √łvrigt holdes inden for sommerhuslovens bestemmelser, som administreres af Naturstyrelsen.

Campingpladser

I Holb√¶k Kommune er der f√łlgende campingpladser pr. 1. april 2013:

  • Or√ł Campingplads

  • Holb√¶k Fjord Camping FDM

  • Skarres√ł Camping, Jyderup

  • Skamstrup Camping, syd for M√łrk√łv

  • Gedebjerg Camping, Kirke Eskilstrup

  • Tempelkrogens Familie Camping, Vipper√łd /√Ögerup

Der er ikke fastlagt nogen maksimumgr√¶nse for, hvor store campingpladser m√• blive. Hensynet til f.eks. natur- og kulturinteresser samt adgangen til omr√•det s√¶tter dog gr√¶nser for st√łrrelsen af den enkelte campingplads. If√łlge campingreglementet kan der kun etableres nye campingpladser p√• minimum 100 campingenheder, men s√•fremt s√¶rlige forhold g√łr sig g√¶ldende, kan mindre pladser etableres.

Kommunen vil v√¶re im√łdekommende over for √łnsker om vintercampering, vinteropbevaring af campingvogne, samt opf√łrelse af campinghytter p√• eksisterende campingpladser.¬†Vinteropbevaring b√łr afsk√¶rmes af beplantning, hvis det¬†sker i det √•bne land.¬†Det er en foruds√¶tning for at opn√• en campingtilladelse, at vandforsyning, spildevandsafledning og de sanit√¶re installationer er tilstr√¶kkelige. Der udl√¶gges ikke campingpladser til permanent opstillede campingvogne. Eksisterende campingpladser med permanent campering skal afvikle denne efter n√¶rmere aftale med kommunen, jf. bestemmelserne i campingreglementet.


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Planloven
§ 11a, stk. 1, nr. 9, kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af arealer til fritidsformål, herunder kolonihaveområder og andre rekreative områder.
§ 11c om planlægning for kolonihaver
¬ß 11 a, stk. 1 nr. 19 om anvendelsen af vandl√łb, s√łer og kystvande
§ 5b, stk. 1 nr. 4 om lokalisering af nye ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen
§ 5b, stk. 1 nr. 5 om offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges

Kolonihaveloven
§ 1, § 2, § 3. Formål og definitioner for kolonihaver.

Campingreglementet
Tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser.

Erhvervs ‚Äď og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitikken peger p√• turisme som et af fire udviklingsomr√•der. Det er en politisk m√•ls√¶tning at kommunens udbytte af turismeomr√•det skal √łges gennem √łget samarbejde mellem turismeerhvervet, detailhandlen, erhvervslivet, kulturinstitutioner, Holb√¶k Kommune og nabokommunerne. I udviklingsplanen for erhvervs og turismeomr√•det er anf√łrt at turismeerhvervets potentiale for at skabe flere arbejdspladser skal udfoldes. Der skal bl.a. skabes nye, anderledes, sk√¶ve og udfordrende aktiviteter, der g√łr, at turister kommer til Holb√¶k. Et tiltag er sports-og kulturevents i Holb√¶k Kommune.

Statslige interesser

Det fremg√•r af oversigten over de statslige interesser i kommuneplanen for 2013 at gode friluftsmuligheder betragtes som en del af er velf√¶rden, der ogs√• underst√łtter sundhed og livskvalitet. Fritidsmulighederne er v√¶sentlige b√•de for lokalbefolkningen og turisterhvervet og har s√•ledes betydning for b√•de bos√¶tning og erhvervslokalisering.
Friluftslivet betragtes i en bred sammenh√¶ng, hvor ogs√• byernes indretning og tilbud har betydning for friluftslivets udfoldelser, herunder ogs√• til underst√łttelse af udviklingen i turismeerhvervet.

Den regionale udviklingsstrategi

En af de politiske m√•ls√¶tninger i Den regionale udviklingsstrategi s√¶tter fokus p√• at natur, kultur og k√łbst√¶der skal bruges som et attraktiv for regionens borgere og virksomheder samt til at styrke regionens udvikling af turisme.

Udviklingsstrategien

Holbæk Kommunes udviklingsstrategi arbejder med flere pejlemærker, som har tilknytning til kultur- og bylivet. Et attraktivt sted at flytte til, Et sundere liv og gode byer at leve i.

Strategien peger p√• at der skal v√¶re gode kultur- og fritidsmuligheder for b√łrn og unge og at boligomr√•derne skal udformes s√• b√łrn kan lege og f√¶rdes sikkert rundt. De kulturelle tilbud skal styrkes med b√•de nationale og regionale arrangementer indenfor kultur- og fritidslivet.
Sundhedsfremme for b√łrn og risikogrupper skal styrkes ved at planl√¶gge for gode rammer i de offentlige rum med god adgang for alle befolkningsgrupper.

For at byer opleves som gode byer at leve i er der sat fokus p√• at byerne skal v√¶re foranderlige og dynamiske, opleves som levende, sociale og trygge byer. Byerne skal kunne bruges til b√•de permanente og midlertidige aktiviteter og aktiviteterne skal gerne koncentreres og tilf√łre byen liv. B√•de de organiserede og uorganiserede aktiviteter skal have plads i byen. Byens rum skal fungere som trygge, sociale m√łdesteder fremst√• attraktive og varierede.

> Planloven

> Kolonihaveloven

> Erhvervs- og turismepolitik

> Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

> Den regionale udviklingsstrategi

> Udviklingsstrategi 2012


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk