Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Indledning
Indledning Regionale trafikforbindelser Kommunale veje og trafikstier Kollektiv transport Parkering
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Trafik

Trafik

Behandling af trafikanlæg i kommuneplanen har til formål at sikre en koordineret investering og udbygning i den trafikale infrastruktur og fastlægge de nødvendige arealreservationer.

Derudover skal temaet bidrage til at opfylde intentionerne i Holbæk Kommunes Udviklingsstrategi 2012 omkring ”Ansvar for fremtiden” og ”Flere og bedre jobs” ved at sikre en effektiv og miljøvenlig trafikal infrastruktur.

Udbygning af den trafikale infrastruktur skal koordineres med den overordnede bypolitiske strategi. Det er vigtigt, at byernes udvikling tænkes sammen med trafikstrukturen, hvis vi vil opnå en bæredygtig byudvikling. Placering af ny byvækst bør derfor ske, hvor den trafikale infrastruktur bedst muligt understøtter gode trafikforbindelser. Planlægningen koordineres med temaet om ”Bymønster og byudvikling”, særligt for Holbæk, Jyderup og Tølløse. Trafikforbindelserne til især hovedstadsområdet forbedres gennem statslige investeringer i infrastruktur og togdrift, i overensstemmelse med de statslige beslutninger herom.

Placeringen af nye kommunale trafikanlæg bør ses både i et lokalt perspektiv, og samtidig overordnet medvirke til at forbedre de trafikale forbindelser til omverdenen, især hovedstaden, for at øge effektiviteten og mindske træghed, ventetid og spild i transport- og informationsudveksling. Placering af vejanlæg, cykelstier m.v. skal understøtte en velfungerende kollektiv trafikbetjening i kommunen.

Placering og ændring af den trafikale infrastruktur i det åbne land skal tage størst mulig hensyn til landskabs-, natur og kulturværdierne. Planlægningen koordineres med temaerne ”Landsbyer & Kulturmiljøer”, ”Natur & Landskab” og ”Skov og Landbrug”.

Målet er at opnå en kommune, hvor de trafikale infrastrukturanlæg medvirker til at udvikle fremkommeligheden, sikkerheden og trygheden på såvel det kommunale vej- og stinet som det overordnede net. Samtidig skal de trafikale anlæg placeres og udformes så de medfører færrest mulige gener.

Som en del af målet skal planlægningen af trafikal infrastruktur skabe forudsætningerne for en effektiv kollektiv transport og en forbedring af erhvervslivets rammebetingelser.

Trafikal hovedstruktur


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk