Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Kollektiv transport
Indledning Regionale trafikforbindelser Kommunale veje og trafikstier Kollektiv transport Parkering
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Trafik Kollektiv transport

Retningslinjer

3.3.1.¬†Den kollektive trafik i form af busbetjening skal l√łbende tilpasses behovene og tilrettel√¶gges s√•ledes, at st√łrstedelen af byomr√•derne betjenes.

3.3.2. Kommunens kollektive trafik skal koordineres med trafikselskabernes trafikplan for offentlig servicetrafik, herunder ved udarbejdelse og revision af den kommunale busplan.

3.3.3.¬†For at forbedre busbetjeningen arbejdes p√• tiltag, der skaber st√łrre fremkommelighed for bussen.

3.3.4. Busdriften skal blive en integreret og naturlig del af bymilj√łet.


Bemærkninger til retningslinjer

√ėget brug af den kollektive trafik er n√łdvendig for at mindske tr√¶ngslen p√• vejene og reducere milj√ł- og klimap√•virkningen fra transporten.
If√łlge aftalen om ‚ÄĚEn gr√łn transportpolitik‚ÄĚ, som st√łrstedelen af de politiske partier tilsluttede sig i 2009, √łnskes 50 % flere passagerkilometer med bus inden 2030.
Busser er fleksible og kan relativt hurtigt justeres efter udviklingen. Men samtidig skal busproduktet v√¶re stabilt, for at brugerne g√łr deres transportvaner afh√¶ngig af det.

Kommunen har i samarbejde med trafikselskabet Movia revideret kommunens samlede busbetjening i 2011 således at der pr. 7. december 2012 er 16 busruter som kommunen selv finansierer 100 % og dermed har fuldt ejerskab af.

Som supplement til busbetjening med fast k√łreplan er kommunen tilsluttet Flextur, som tilbyder behovsstyret trafik i hele kommunen.
Derudover betjenes kommunen af 9 fælles kommunale buslinjer suppleret af Regionens 7 buslinjer.

Jernbaner: Nordvestbanen suppleres af togbetjening via Regionstog p√• Odsherredsbanen og T√łll√łsebanen.
F√¶rgefart: Der er to f√¶rgeforbindelser til Or√ł. Den ene forbinder Or√ł med Holb√¶k by og den anden giver direkte forbindelse til Hornsherred ved Hammer Bakke.

Byrådet vil gerne tilbyde kollektiv trafik til alle som et konkurrencedygtigt alternativ for kommunens pendlere til og fra stationerne.
Den kollektive trafik skal underst√łtte den b√¶redygtige byudvikling og g√łre kommunens byer attraktive at bo og f√¶rdes i.
Derudover skal den kollektive trafik l√łbende udvikles p√• baggrund af viden om, hvad der virker, og hvad der eftersp√łrges.
M√•let med kommunens nye busnet, som blev igangsat december 2011, er at forbedre forholdene for de store rejsestr√łmme, mens betjeningen af de sm√• rejsestr√łmme afstemmes efter behov.

Tilbuddet om kollektiv trafik skal samtidig være så attraktivt, at det vil kunne fastholde de nuværende kunder og tiltrække nye.
Det betyder, at:

 • Holb√¶k by betjenes effektivt af et forenklet bybusnet, der p√• indfaldsvejene suppleres af oplandslinjerne.

 • Oplandslinjerne varetager overvejende befordring af pendlere og andre kundegrupper fra oplandet til Holb√¶k by og enkelte andre knudepunkter som Jyderup og T√łll√łse stationer.

 • Lokallinjerne varetager overvejende befordring af b√łrn til skole og ungdomsuddannelser, men enkelte har dog ogs√• betydning for pendlere og sommerhusg√¶ster.

> En gr√łn transportpolitik


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af trafikanlæg - og skal endvidere som udgangspunkt opretholde regionplanlagte arealreservationer til overordnede infrastrukturelle anlæg, såsom transmissionsledninger, veje og jernbaner, jf. planlovens § 11a, stk. 1, nr.4

I henhold til § 9 i Lov om trafikselskaber skal trafikselskabet (Movia), med udgangspunkt i den statslige trafikplan, mindst hvert fjerde år udarbejde en plan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik, der varetages af trafikselskabet, jf. § 5.

Statslige interesser

De statslige krav til kommuneplanlægningen fremgår af "Oversigt over de statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013", afsnit 5:

 • Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af trafikanl√¶g.

 • Lokale vejplaner og trafikanl√¶g skal vurderes i forhold til, om de har konsekvenser udover kommunegr√¶nsen, eller har konsekvenser for eksisterende / planlagte overordnede vejforbindelser og trafikanl√¶g.

 • Af kommuneplanens redeg√łrelse skal sammenh√¶ngen med trafikselskabernes trafikplan for offentlig servicetrafik fremg√•.

 • Arealreservationer til infrastruktur skal medtegnes p√• kommuneplanens kortbilag.

 • Den overordnede trafikstruktur og arealreservationer efter konkrete projekterings- og anl√¶gslove skal indg√• som retningslinjer i kommuneplanen.

 

Det er et statsligt m√•l, at kommuneplanl√¶gningen arbejder for principperne i "Aftale om en gr√łn transportpolitik", hvoraf det bl.a. fremg√•r at:

 • Transportens CO2-udledning skal ned.

 • Den kollektive transport skal l√łfte det meste af fremtidens v√¶kst i trafikken.

 • Vejkapaciteten skal udbygges, der hvor behovet er st√łrst, dvs. der hvor der idag er de st√łrste tr√¶ngselsproblemer.

 • Cyklismen skal fremmes.

 • Broer, veje og jernbaner m√• ikke √łdel√¶gge uerstattelig natur.

 • St√łj og luftforurening i byerne skal ned.

Region Sjællands udviklingsstrategi

Region Sj√¶llands forslag til den regionale udviklingsstrategi indeholder overordnede √łnsker til regionens fremtid. Derudover har Regionen p√• transportomr√•det udarbejdet:

 • En regional trafikplan, som indeholder m√•ls√¶tninger og tiltag, der prim√¶rt styrker indsatsen omkring de prim√¶re pendlerstr√łmme, konkretiseret ved indf√łrelse af et s√•kaldt R-net.

 • "Sj√¶lland baner vejen", et trafikudspil i samarbejde med 17 kommuner.

Holbæk Kommunes udviklingsstrategi 2012

Med vedtagelsen af Udviklingsstrategi 2012 for Holbæk Kommune har byrådet udstukket de overordnede målsætninger for den fremadrettede udvikling i kommunen.

F√łlgende m√•ls√¶tninger fra udviklingsstrategien har relation til n√¶rv√¶rende tema om trafik og infrastruktur:

Sammenhæng i pendlerlivet

I Holb√¶k Kommune skal det v√¶re nemmere at f√• familielivet til at h√¶nge sammen ogs√• for dem, der pendler. Det er ikke muligt for alle at finde besk√¶ftigelse lokalt, s√• mange borgere vil fortsat have deres arbejde i hovedstadsomr√•det eller andre steder p√• Sj√¶lland. Jo mindre tid, der skal bruges p√• transport, jo bedre. Det er afg√łrende, at der er sammenh√¶ng i pendlerlivet, hvilket ogs√• betyder, at det skal v√¶re muligt at handle ind og at deltage aktivt i forenings- og kulturlivet, selvom man ikke lige er hjemme hver dag klokken 16.

Det vil vi g√łre ved at:¬†¬†

 • Styrke pendlernes transport og den kollektive trafik ved aktivt at udnytte de statslige investeringer i jernbane og motorveje.

 • M√•lrette de kommunale investeringer og fremtidig byudvikling, s√• det bliver lettere og hurtige at pendle.¬†

 • T√¶nke pendlervenligt i tilrettel√¶ggelsen af de kommunale tilbud i forhold til udbud, √•bningstider, beliggenhed og fleksibilitet.

Tiltrække virksomheder og arbejdspladser

N√•r nye virksomheder flytter til omr√•det, kan det give v√¶kst inden for nye brancher. Det kan ogs√• tilf√łre videns- og v√¶kstvirksomheder. Virksomheder placerer sig t√¶t p√• kunder, leverand√łrer og arbejdskraft, og hvor der er i forvejen er et st√¶rkt erhvervsmilj√ł. Holb√¶ks st√łrrelse og beliggenheden med adgang til motorvej og gode togforbindelser g√łr omr√•det attraktivt for virksomheder. Ved at tiltr√¶kke virksomheder udefra f√•r vi flere v√¶kstmuligheder.¬†¬†

Udnytte de statslige investeringer i motorveje og jernbane til lokal erhvervsudvikling.

B√¶redygtig planl√¶gning og myndighedsud√łvelse

Bæredygtighed skal være bredt forankret i den kommunale virksomhed på tværs af faggrænser og være synlig i kommunes planer og politikker. Vi vil stille skærpede krav til bæredygtighed. 

 • Mindske energi- og ressourceforbruget ved at give mulighed for at bygge h√łjere og t√¶ttere ved stationerne, hvor der er adgang til kollektiv trafik.

 • Mindske energiforbruget ved at arbejde for st√łrre fremkommelighed p√• vejene og bedre tilg√¶ngelighed for de bl√łde trafikanter.

> Planloven

> Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

>¬†Aftaler om en gr√łn transportpolitik

> Den regionale udviklingsstrategi

> Sjælland baner vejen frem

> Udviklingsstrategi 2012


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk